nieuwsbrief (archief)

volg ons!

Zo’n vakantie

Zo’n vakantie wil mensen uit de gereformeerde en reformatorische kerken, die door financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, een kosteloze vakantie...
Geplaatst op 26 feb 2015

It nije Fryske Lieteboek

Bijna twee jaar na het verschijnen van het nieuwe ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ is nu ook de friese versie gereed. Die wordt binnenkort...
Geplaatst op 26 feb 2015

Politieke onrust in Bangladesh

Christenen zien ontwikkelingen met angst tegemoet. In Bangladesh vallen elke dag doden door aanslagen van de oppositie. Een mogelijk gevolg van de...
Geplaatst op 24 feb 2015

Intentie ambt open voor vrouw – GKv Utrecht-Noord/West

De kerkenraad van GKv Utrecht -Noord/West heeft het advies overgenomen van een gemeentecommissie die, na een bezinning van een jaar, tot de conclusie is...
Geplaatst op 24 feb 2015

Meer vrijgemaakten verlaten de kerk

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verliezen opnieuw leden. Het aantal mensen dat het lidmaatschap opzegt zonder naar een andere kerk over te gaan neemt...
Geplaatst op 24 feb 2015

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Aswoensdag: van oudsher de start van de veertigdagentijd. Een belangrijk moment om het eigen gebedsleven opnieuw tegen het licht te houden. Vi...
Geplaatst op 24 feb 2015