Menu

Voor veel protestanten zijn Kerst en Pasen de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. We verwachten en vieren de geboorte van Jezus, huilen om het onrecht in ons en de wereld en verwonderen ons over het offer van Gods Zoon. Maar vergeten we niet iets heel belangrijks als we zo inzoomen op het Kerst- en Paasverhaal?

In de leesroosters van het Steunpunt Liturgie kijken we daarom in de periode van Epifanie tot en met Pasen naar het leven van Jezus in de evangeliën. Wat leren we van zijn optreden? Hoe praat hij over de toekomst? En vooral: Waarom heeft hij het zo vaak over het koninkrijk?
Drie jaar trok Jezus rond. Hij vertelde over het koninkrijk, liet zien wat dat koninkrijk is en hoe het de wereld verandert. En nu? Waar loopt het op uit? Komt het koninkrijk via het kruis?

MACHT EN ONMACHT

Donderdag 13 april – Witte Donderdag | Johannes 13: 12-15 | Doe hetzelfde
De voeten zijn gewassen. Jezus trekt zijn bovenkleed weer aan en is weer de rabbi, de meester van de leerlingen. ‘Begrijpen jullie wat ik heb gedaan?’ vraagt hij. Ik heb het voorbeeld gegeven, het is nu aan jullie om dit in praktijk te brengen.
Macht en onmacht in de wereld van het koninkrijk – zijn de begrippen daar omgedraaid? Openbaart kracht zich hier juist in (vermeende) ‘zwakheid’?

Vrijdag 14 april – Goede Vrijdag| Johannes 18: 1-9 | Geen heb ik verloren laten gaan
Wie de tijd heeft, leest na vers 9 verder, tot en met het laatste vers van hoofdstuk 20. Maar het is ook niet erg om na vers 9 te stoppen. Want dat biedt de mogelijkheid om dit vers wat langer te laten doorklinken. Jezus geeft zich over, maar pleit voor de vrijheid van zijn leerlingen. ‘Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan’.’
Illustreert de gevangenneming Jezus’ onmacht? Even eerder deed zijn reactie ‘Ik ben het’ de soldaten nog op de grond vallen. Verderop in Johannes 18 zal hij tegen Pilatus zeggen ‘mijn koninkrijk is niet van hier’. In Gods koninkrijk gelden andere regels.

Zaterdag 15 april – Stille Zaterdag | 1 Korintiërs 5: 7-8| nieuw desem
In Gods koninkrijk gelden andere regels. Dus: doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. Als Christus ons pesachlam is, dan moeten wij het bijbehorende ongedesemde brood zijn. Concreet: geen kwaad en ontucht maar reinheid en waarheid.  Zo krijgt het koninkrijk vorm, wordt het een realiteit om in te leven.

Wanneer Jezus de betekenis van zijn dood aan zijn volgelingen wil uitleggen, komt hij niet met een theorie maar met een maaltijd. Matteüs, Marcus en Lucas werken dit op de ene manier uit, Johannes op een andere manier (met een voetwassing).
Tom Wright

Pasen

Drie jaar trok Jezus rond en vertelde over het koninkrijk, liet zien wat dat
koninkrijk is en hoe het de wereld verandert.

Toen volgde het kruis, de dood, het graf.

Op de derde dag stond Hij op,
overeenkomstig de Schriften.

En nu?

Leven in hoop.
Opnieuw geboren
door de opstanding
van Jezus Christus uit de dood.

Opstanding

Opstanding is een groot woord,
ik probeer het kleiner te zeggen,
schaal één op tienduizend.

Opstanding is wakker worden
en de lijsters preken van de daken
en de raven van de kansels:
Jezus leeft!

Opstanding is Luther
die er niet meer tegenop kon
en met grote letters
op de spiegel schreef,
dwars door zijn eigen
mismoedig gezicht:
Vivit ! Hij leeft!

Opstanding is een berm vol bloemen,
een beek vol leven,
beter geen vogel in de hand
en tien in de lucht.

Opstanding is de grafsteen
van Martin Luther King
en daarop de letters:
God zij dank,
ik ben eindelijk vrij.

Opstanding is een wonder,
een verwondering,
een schaterlach, de hoeken
van je mond krullen om
van zoveel licht
na zoveel waarom.

Jaap Zijltsra

OPGESTAAN

Na maandag zijn de te lezen Bijbelteksten bewust heel kort gehouden. Zo kort dat je ze bijna kunt onthouden, uit je hoofd – by heart zoals de Engelsen zeggen. Je kunt ook de kaartjes op de volgende pagina uitknippen of met je smartphone op de foto zetten. By heart of in the pocket, draag de dagtekst de hele dag met je mee. Pasen mag het hele leven stempelen!

Zondag 16 april | Marcus 16: 1-17 | De duisternis voorbij
Het vroege daglicht is nog grijs. De pijn is nog rauw, het graf gesloten met een loodzware steen. Volslagen onverwacht klinkt: Hij is opgewekt uit de dood!
Dit is een morgen als ooit de eerste! Zoals eens klonk: ‘Er moet licht komen’ en er was licht, zo is het ook nu. De duisternis van de dood is voorgoed voorbij.

Maandag 17 april | Handelingen 10: 9-16 | Blikverbreding
Petrus heeft honger en krijgt een maaltijd voorgeschoteld. Het is een waar wereldgerecht, maar onrein. Wat wil die stem die zegt: ga je gang, eet lekker? Twee dagen later is het duidelijk: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt’ (vs 34-35, 36).

Dinsdag 18 april | 1 Petrus 1: 3
Opnieuw geboren door de opstanding van Jezus Christus.

Woensdag 19 april | 1 Petrus 1: 13|
Wees paraat, vestig alle hoop op de genade.

Donderdag 20 april | 1 Petrus 1: 14-16
Leid een leven dat in alle opzichten heilig is.

Vrijdag 21 april | 1 Petrus 1: 17-19
Heb elkaar onvoorwaardelijk lief als mensen die opnieuw geboren zijn.

Zaterdag 22 april | 1 Petrus 22-23
U bent vrijgekocht!


Het project Leven naar het koninkrijk is ontwikkeld en uitgewerkt door leden van de projectgroep Liturgisch Jaar van het Steunpunt Liturgie: Geranne Tamminga, Marijke Landlust, Hanna Holwerda en Anje de Heer. Verder hebben meegedacht Harrie de Hullu en Jan Groenleer.
 

Meer informatie.

T. 033 2586484
E. liturgie@gkv.nl
www.steunpuntliturgie.gkv.nl
steunpunt Liturgie