Menu

Voor veel protestanten zijn Kerst en Pasen de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. We verwachten en vieren de geboorte van Jezus, huilen om het onrecht in ons en de wereld en verwonderen ons over het offer van Gods Zoon. Maar vergeten we niet iets heel belangrijks als we zo inzoomen op het Kerst- en Paasverhaal?

In de leesroosters van het Steunpunt Liturgie kijken we daarom in de periode van Epifanie tot en met Pasen naar het leven van Jezus in de evangeliën. Wat leren we van zijn optreden? Hoe praat hij over de toekomst? En vooral: Waarom heeft hij het zo vaak over het koninkrijk?

LICHT ONDERWEG

Zondag 19 maart | Exodus 34: 1-4 | Nieuwe stenen platen
Mozes had een missie. De wet, door God zelf geschreven, doorgeven aan de Israëlieten. Maar Mozes faalt wanneer hij de ontrouw van zijn volksgenoten ziet. De stenen platen gooit hij stuk. Een wet, voor zulke koppige landgenoten, wat heeft het voor zin! Maar God roept Mozes opnieuw naar zijn berg. Hij moet weer klimmen, hakken, wachten. Want God laat zijn volk – hoe koppig ook – niet zitten.

Maandag 20 maart | Exodus 34: 5-10 | Nieuw verbond
Mozes valt op zijn knieën, verlamd door Gods aanwezigheid. Toch durft hij te vragen of God mee wil gaan, onderweg.
Als U niet met ons meegaat Heer,
dan gaan wij niet weg,
dan blijven wij hier.
Stel ons gerust, blijf bij ons Heer.
Wij gaan niet zonder U.
Als U niet met ons meegaat Heer,
dan gaan wij niet; wij blijven hier.

Dinsdag 21 maart | Efeze 4: 25-32 | Nieuwe glans
God gaat met ons mee het nieuwe leven in. Hij ziet het waar je gaat of staat, wordt blij van het goede, heeft verdriet om wat kapot is. In de levensstijl die past bij het nieuwe leven resoneren de leefregels van de oude wet (Exodus 34). In Christus gaan ze opnieuw glanzen. Leef zoals hij leefde, vergeef zoals hij vergaf. Door hem gaan simpele woorden en simpele daden stralen. Het is goed tussen God en mensen. God gaat mee, het nieuwe leven in.

Woensdag 22 maart | Efeze 5: 1-9 | Liefde
Achter Christus aan lopen over de weg van de liefde – dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar de tekst van vandaag geeft heel duidelijke voorbeelden. Op de weg van de liefde is geen plaats voor platvloerse taal en dubbelzinnige opmerkingen. Ben je bezeten van bezit? Dat past niet op de weg van de liefde, dat brengt je niet dichter bij het koninkrijk. En iets minder concreet: de weg van de liefde is de weg van het licht, van gerechtigheid, goedheid en waarheid.

Donderdag 23 maart | Efeze 5: 10-20 | eerlijk en echt
Zing en juich voor de Heer. Leef eerlijk en echt, ontmasker wat je van God afhoudt. Want alles wat het licht in de weg staat, vergroot de duisternis. En omdat er zoveel duisternis is, vraagt God een actieve houding van ons. ‘Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.’ Verwijder blokkades en laat het licht vrij spel. ‘Sta op, uit de donkere doodsheid en laat Christus over je stralen.’

Het project Leven naar het koninkrijk is ontwikkeld en uitgewerkt door leden van de projectgroep Liturgisch Jaar van het Steunpunt Liturgie: Geranne Tamminga, Marijke Landlust, Hanna Holwerda en Anje de Heer. Verder hebben meegedacht Harrie de Hullu en Jan Groenleer.
Meer informatie.

T. 033 2586484
E. liturgie@gkv.nl
www.steunpuntliturgie.gkv.nl
steunpunt Liturgie