Menu

Barmhartig naar vluchtelingen

We hebben te maken met de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Het grootste deel van de vluchtelingen zoekt bescherming of in eigen land of in buurlanden. Een deel komt naar Europa en daardoor krijgen ook wij er mee te maken. Hoe zit het eigenlijk met onze...
Geplaatst op 20 jul 2017

Bekeerd door een kerkgebouw

Een verrassend artikel in het Nederlands Dagblad, onder de kop Bekeerd door een kerkgebouw (ND 22 juni 2017).  Brits onderzoek toont dat een indrukwekkende kathedraal of een klein verstild dorpskerkje geloof opwekt. Juist kerkgebouwen die gestempeld worden door liturgie blijken...
Geplaatst op 20 jul 2017

Wees niet bang!

Het project voor Advent en Kerst 2017 van het Steunpunt Liturgie draagt als titel Wees niet bang!  Deze uitspraak is in de Bijbel regelmatig te horen, bijvoorbeeld in de aanloop naar de geboorte van Jezus. Maar niet alleen daar. ‘Wees niet bang!’ is een uitspraak die aan de ene...
Geplaatst op 20 jul 2017

Nieuwste nummer Gereformeerd Kerkblad

In Kerkelijk leven deze keer een inkijkje in de werkzaamheden van het Amersfoort-Beraad. Wie zijn ze, wat doen ze? De Schijnwerper belicht de eerste reactie in de Christelijke Gereformeerde Kerken op het besluit van de GKV-synode om zusters toe te laten tot de ambten en ds...
Geplaatst op 19 jul 2017

Kerken Egypte stoppen activiteiten

De kerken in Egypte stoppen activiteiten wegens terreurdreiging. Kerken in Egypte hebben besloten hun zomeractiviteiten in juli te annuleren. “Er is aanleiding om te geloven dat er aanvallen zullen plaatsvinden”, zegt Dr. Andrea Zaki, leider van de Egyptische Protestantse ker...
Geplaatst op 19 jul 2017

Lagere kosten, meer vluchten

De zon, een door God gegeven energiebron die warmte en licht geeft. En dankzij dat licht kan met behulp van zonnepanelen elektriciteit worden opgewekt. Waardoor vervuilende, door diesel aangedreven generatoren steeds vaker overbodig worden. Diezelfde zonnepanelen leveren ook een...
Geplaatst op 19 jul 2017

Nieuws van Weetwatjegelooft.nl

De afgelopen maanden is Weetwatjegelooft.nl weer stevig gegroeid. Vele honderden christenen kregen toegang tot de inmiddels ruim 175 videolessen of krijgen dat binnenkort via een van de gemeenteabonnementen die diverse kerkenraden afsloten. Weetwatjegelooft.nl groeit –...
Geplaatst op 18 jul 2017

Publieksverslag Ark Mission

Het publieksverslag 2016 van Ark Mission is verschenen. Hierin presenteert Ak Mission alle projecten die zij heeft kunnen realiseren in 2016. “We zijn dankbaar voor uw hulp, die deze projecten mogelijk heeft gemaakt. We hopen dat u met veel plezier leest wat het resultaat...
Geplaatst op 18 jul 2017

Workshop Kerkproeverij tijdens New Wine

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zetten kerken in heel Nederland de deuren open voor de Kerkproeverij. Het doel van deze campagne is dat mensen in de kerk erop uit gaan om iemand uit hun omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. Voor velen is dit best een drempel....
Geplaatst op 18 jul 2017

Helft Nederlanders is kerkelijk

In 2015 behoorde de helft van de Nederlandse volwassenen naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, 16 procent protestants. Van de protestanten...
Geplaatst op 13 jul 2017