Menu

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft de Bijbel door aan nieuwe generaties. Zij onderzoeken met pedagogen, uitgeefdeskundigen en met behulp van de laatste wetenschappelijke onderzoeken welke vormen het beste passen bij de belevingswereld van kinderen van 4-8 jaar, 8-12 jaar en 12+.
De Wittenberg
Een school voor christenen die samen leren en leven vanuit de Bijbel.
De Bijbelstudiebond
De Bijbelstudiebond wil u en alle kerkelijke verenigingen, huiskringen en bijbelstudieclubs stimuleren tot en ondersteunen bij de bestudering van de bijbel, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenissen.
Gereformeerd Jongeren Platform (GJP)
Platform voor verenigingen en jongeren binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met als doel aan jongeren van 16+ gratis Bijbelstudiemateriaal te verstrekken en een schakel te vormen tussen de jongeren. Daarom organiseren ze activiteiten en promoten ze activiteiten van plaatselijke gemeenten. Op deze manier proberen ze contacten tussen jongeren binnen de GKv te bevorderen.
Geloof in het Gezin
De CGK werkt aan een online opvoedplein. Daarop zal het in de toekomst goed toeven zijn voor ouders met opvoedvragen. Ze verzamelen een breed scala aan materiaal over thema’s als bijbel lezen, bidden, zingen, gezinsmomenten rond de Bijbel, grenzen stellen, seksualiteit, homoseksualiteit en nog veel meer.