nieuwsbrief (archief)

volg ons!

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vormen samen een verband van kerken. Binnen dit kerkverband bestaan verschillende bestuurslagen. Elke plaatselijke gemeente heeft een bestuur dat gevormd wordt door de ouderlingen en de dominee(s). We noemen dit een kerkenraad. De kerkenraad heeft binnen het kerkverband de uiteindelijke verantwoordelijkheid over de gang van zaken in de gemeente. Zijn er dingen waar een kerkenraad zelf niet uitkomt, dan worden die besproken op een regionale vergadering, die Classis wordt genoemd. Komt de Classis er niet uit, dan schuiven deze zaken door naar de Particuliere Synode, die grofweg een provincie bestrijkt. Soms kan men het daar ook niet afhandelen. Dan komt het terug op de landelijke vergadering, ofwel de Generale Synode. Op deze vergadering zijn alle kerken via afgevaardigden aanwezig. De besluiten die hier genomen worden, gelden dan ook voor alle kerken. Zo is elke kerk binnen het kerkverband herkenbaar als vrijgemaakte kerk.

Kerkenraden

Classis

Particuliere synode

Generale synode

Al deze vergaderingen zijn er om samen te overleggen en besluiten te nemen die de gemeenten aangaan. Elke vergadering stuurt afgevaardigden naar de volgende vergadering. Alle kerken zijn zo op elke regionale, provinciale en uiteindelijk landelijke vergadering vertegenwoordigd. De besluiten die op deze vergaderingen genomen worden, zijn voor hen geldig behalve als blijkt dat die in strijd zijn met de bijbel of met de regels die afgesproken zijn in de kerkorde.

Alle vergaderingen houden op te bestaan nadat hun agenda is afgewerkt. Alleen de plaatselijke kerkenraad bestuurt permanent.