Menu

Webadres: www.diaconaalsteunpunt.nl
E-mail: info@diaconaalsteunpunt.nl

Het Diaconaal Steunpunt (DS) ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Het steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de website uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten; in het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK.

Het DS legt verantwoording af aan het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD). Dat zijn deskundigen die door de synode worden benoemd. Zij hebben als opdracht om het diaconaat in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te stimuleren. Verder fungeert het GDD als vertegenwoordiger namens de gezamenlijke GKv-kerken ten opzichte van allerlei gereformeerde zorginstellingen.

Het GDD heeft de afgelopen maanden goed nagedacht over de toekomst van het diaconaat. Meer daarover leest u in het stuk diaconaat 2020.