Menu

Volhouden!

Verzoeking-woestijn-Repin-kopie1

Volhouden! – project rond Pasen 2016
Het project voor de Veertigdagentijd en de Paastijd van 2016 heeft als rode draad het bijbelboek Hebreeën. Daarmee sluit het aan bij de alternatieve leeslijn uit het Oecumenisch Leesrooster. De brief aan de Hebreeën wordt doorgelopen onder de titel Volhouden!

De basis van dit project wordt gevormd door het Bijbelleesrooster.
Voor de kinderen is er een Veertigdagenkalender rond de Tabernakel. In de loop van deze kalender maken ze zelf een kijkdoos van de Tabernakel. Ook komen ze veel meer te weten over de betekenis van dit heiligdom, de plaats die de Tabernakel in het leven van God en zijn volk innam en de betekenis van het offer van Jezus Christus.

In het Bijbelleesrooster is per week een opzet voor gespreksavonden opgenomen, zodat ook een gemeenteproject in de Veertigdagentijd mogelijk is. In de Handleiding bij het project zijn, naast de suggesties voor liturgie en prediking voor de kerkdiensten op de zondagmorgen, ook suggesties te vinden voor een reeks leerdiensten. Zo is het mogelijk om in de tweede dienst steeds een bepaald aspect verder uit te diepen. Eventueel kan daarbij de opzet voor de gespreksavonden gebruikt worden.

Naast de genoemde onderdelen zijn er verder ook Werkbladen voor 12+-jongeren (Stille Week en Pasen), en vespers voor Stille Week. T.z.t. zal er een aansluitende Pinksternoveen bij komen.

Zie voor meer informatie de website van het Steunpunt Liturgie.

Aanvragen
steunpunt Liturgie