Menu

PopUpwinkel

KB 01 2016 vkHet thema van de nieuwste kerkbode is PopUpwinkel Mooi verhaal

Ds. Garmt Sander schrijft over dit initiatief van ds. Bert Altena, dat in november en december in de stad Assen van de grond kwam. Altena: “Het idee voor dit project is ontstaan uit het verlangen om op een meer zichtbare manier als kerk in de stad present te zijn”. Via crowdfunding kwam het benodigde geld binnen voor een geschikt pand. De winkel was vooral bedoeld als plaats, waar mensen elkaar ontmoetten rond een goed verhaal. Goede doelen organisaties werden uitgenodigd hun producten in die winkel te verkopen. Bekende sprekers zijn te gast geweest. Bisschop Gerard de Korte sprak over de pauselijke encycliek Laudato Si over het klimaat. De ondertitel van de encycliek is: ‘om de zorg voor ons gemeenschappelijk huis’. Daarmee wordt de aarde bedoeld en die zijn we aan het uitwonen. In Assen werd gezegd: “Geef zelf als mens en kerk het goede voorbeeld, zoals paus Franciscus dat doet in een leven van soberheid”.

Ds Plaisier, scriba van de PKN vertelde in de Popupwinkel dat we allemaal kunnen zien dat de kerk van Christus een minderheid is geworden. De stem van de kerk(en) wordt steeds minder gehoord. Dat dwingt je na te denken over hoe je kerk mag en kunt zijn. Je kunt je terugtrekken op je eigen kerk, maar dan kom je los te staan van de samenleving, waar je graag het geluid van Gods evangelie wilt laten horen. Ds. Plaisier pleit daarom voor een andere aanpak: blijf niet in je ‘hokje’ zitten, maar wees open en ga naar buiten! Je hebt een ‘sterk verhaal’ te vertellen aan de wereld: het evangelie van Jezus Christus!

Vernieuwing liturgisch centrum Buitenpost
Bijzonder aan dit verhaal is het feit dat Buitenpost geld heeft gekregen van GKv Damwoude, toen die gemeente in 2010 opgeheven werd, waarmee dit project gerealiseerd kon worden.
Verder dat er nagegaan is of er voorschriften in de bijbel staan voor het wel of niet gebruiken van een kansel. Ds. H. Knigge, die als emeritus predikant lange tijd in Buitenpost woonde, schreef: ‘Voor de invulling van het liturgisch centrum met preekstoel en avondmaalstafel zijn geen bijbelse gronden te vinden. Wel vinden we in de bijbel praktische aanwijzingen zoals spreken op een verhoging; zichtbaarheid voor de mensen.’

Aan de slag voor Mercy Ships
Willeke Sikkema (29 jaar) is lid van GKv Assen-Kloosterveen. Ze heeft kinder- en jeugdpsychologie gestudeerd en werkte tot april 2014 als schuldhulpverlener bij de kredietbank in Assen, waar ze ook woonde. Ze zegde haar baan op en werkte van oktober 2014 tot december 2015 als vrijwilliger voor Mercy Ships, een internationale, woonde. Ze zegde haar baan op en werkte van oktober 2014 tot december 2015 als vrijwilliger voor Mercy Ships, een internationale, medische hulporganisatie. Aan de lezers van de kerkbode vertelt ze graag wat over haar ervaringen.

Wijkteams in the lead
Met deze term presenteerde de GKv van Leeuwarden onlangs haar nieuwe manier van aanpak. De opzet werd uitgedokterd door de plaatselijke predikant, de kerkelijk werkster en een ouderling, die theologie studeerde. De belangrijkste verandering is dat het accent in het kerkenraadswerk nu bij de groeigroepen ligt. De zorg voor elkaar binnen de gemeente gebeurt in Leeuwarden al een aantal jaren allereerst via de groeigroepen. De structuur van het kerkenraadswerk is daar nu omheen gebouwd.

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.