Menu

Nieuw Gereformeerd Kerkblad

GKb 5 febr.2016 inhoudIn Kerkelijk Leven schrijft drs. Emo Bas over de discussie rond de vraag of de wereld evolutionair tot stand is gekomen. Een discussie die oplaait door de verschijning van het kinderboek Het geheime logboek van topnerd Tycho en de presentatie ervan op de Evangelische Hogeschool, ooit het bolwerk van het creationisme. De schrijvers houden vast aan de schepping, maar menen dat deze door evolutie  tot stand is gekomen.

In Kerk onderweg ds Henk Drost over gereformeerd en evangelisch. Ook al gaat de strijd om het verschil tussen kerk en wereld en hebben Christenen elkaar nodig, Drost vindt het belangrijk om ook eerlijk te praten over verschillen.

Dit en meer in het nieuwste nummer van het Gereformeerd Kerkblad www.gereformeerdkerkblad.nl