Menu

Gereformeerde Kerkbode – Eindtijd

KB 03 2016 vkDe nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is:

De eindtijd 
Openbaring is een realistisch boek. Over wat er vandaag gebeurt, kunnen we in dat boek al lezen. Ds. Pieter Groen schrijft over de 4 paarden uit Openbaring en over hun betekenis. Daarbij komt natuurlijk de vraag op: Verlopen de acties van de paarden in een bepaalde volgorde? Daarvan zegt hij: “Plaats de visioenen niet na elkaar, maar naast elkaar. Leg Openbaring niet chronologisch uit. De aangekondigde gebeurtenissen zullen zich steeds herhalen. Maar wij kunnen niet op Gods kalender kijken hoe laat het is en of de terugkomst van Christus al aanstaande is. Laten we naar Zijn komst verlangen en er om bidden. En intussen doen wat we kunnen, in de taak die God ons elke dag weer geeft”.

Scenario van de toekomst
Het idee dat we alles in de hand hebben, past bij het zogenaamd beheersingsdenken, dat kenmerkend was voor de laatste paar eeuwen. Dat stelt mensen gerust. Dat kan ook verklaren waarom christenen de neiging hebben het boek Openbaring te lezen als een scenario voor de toekomst. Jan Kuiper zegt in de kerkbode: “Kijk naar de belegering van Dotan. Dat zag er niet best uit. Maar Elisa bidt en de ogen van zijn knecht gaan open, die dan een hemelse legermacht ziet. Lees het boek Openbaring op die manier en je wordt geweldig bemoedigd, want het is God zelf die de regie heeft”.

De samenleesbijbel
Freelancer Siske van Oostrum heeft Lydia van der Meer-Boer geïnterviewd over de Samenleesbijbel. Zij is lid van de GKv Haarlem en zelf moeder van 2 kinderen. Tijdens het 4 jaar durende proces kon zij als projectleider goed samenwerken met mensen met verschillende kerkelijke achtergronden. Het team ging uit van de kracht van het bijbelverhaal en stelde het kind centraal.

Daarom is zending nog steeds nodig
Margreet Kremer is als lid van de regionale voorlichtingscommissie samen met drie anderen op bezoek geweest bij zuster- en zendingskerken in Zuid-Afrika. Aan haar werd bij vertrek de vraag gesteld: “Zending, is dat nog nodig? Er zijn daar toch genoeg kerken?” Ze ontdekte dat mensen voor deze zuster- en zendingskerken kiezen, omdat daar het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd. Geen ‘feel good’ evangelie, dat je vertelt dat het goed gaat als je daar naar de kerk gaat. Maar dat je mag leven door genade, vrijgesproken in Jezus Christus.

Waarom vrijgemaakt?
Jan Kuiper schrijft erover naar aanleiding van het boekje van Dr. Leendert Joosse, dat als titel heeft ‘Lokale vrijmakingen, waarom eigenlijk?’ Wat hem opvalt is is de tegenstelling tussen het belang van de Acte van Vrijmaking, dat inzet was in die tijd van kerkscheuring en de werkelijkheid daarna. In de Acte kwam het verlangen naar eenheid met Gereformeerde belijders naar voren. In de praktijk kwam daar niet zoveel van terecht. Gesprekken liepen al vrij snel vast, ook doordat van vrijgemaakte zijde het eigen standpunt als voorwaarde werd gebruikt. Er was, zo laat dr. Joosse zien, vaak een vereenzelviging van de eigen visie met Gods weg.

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl  of kerkbode@scholma.nl.