Menu

Dalend ledental vrijgemaakten

Het ledenaantal van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is ook dit jaar weer fors gedaald. Het komt daarmee voor het eerst sinds het jaar 1994 onder de grens van 120.000 leden.

Het kerkverband telt nu 119.406 leden, blijkt uit het Handboek (2016) Van de Gereformeerde Kerken in Nederland dat vrijdag verscheen. Dat zijn er 1017 minder dan vorig jaar. Daarmee is het ledenaantal voor het tweede jaar op rij met meer dan duizend teruggelopen.

Opvallend is een toename van het aantal belijdende leden ten opzichte van het aantal doopleden. Dat is in de afgelopen twintig jaar gestegen van 57 naar 65 procent.

In totaal hebben het afgelopen jaar 2279 mensen zich aan de vrijgemaakt-gereformeerde kerk onttrokken. Iets meer dan de helft daarvan, 1212 mensen, is lid geworden van een ander kerkgenootschap. Na de ‘overige kerken’ staat de Protestantse Kerk in Nederland bovenaan, daar gingen 240 vrijgemaakten naartoe. 59 mensen sloten zich volgens het handboek aan bij ‘de Nieuwe Vrijmaking’. Het aantal leden dat zich bij geen enkele kerk heeft aangesloten, is ook dit jaar gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Van de vertrekkende leden hebben 564 mensen zich niet bij een andere kerk aangesloten, en van 503 kerkverlaters is niet bekend waar ze zijn terechtgekomen.

Tegenover de vertrekkende leden staan 597 mensen die zijn toegelaten tot de gemeenschap. Het afgelopen jaar hebben 1161 doopleden belijdenis gedaan van hun geloof. Er zijn 1467 kinderen gedoopt, tegenover 665 mensen die zijn overleden.

De vrijgemaakt-gereformeerde kerk krimpt sinds 2003. Meestal ging dat met zo’n 500 à 800 leden per jaar. Vorig jaar steeg dat aantal flink, na een correctie bleken het er 1155 te zijn.

Bron: Nederlands Dagblad

Over de auteur