Menu

Amersfoort – The Passion

Tal van Amersfoortse kerken haken in op The Passion door hun kerk ervoor, tijdens en erna open te zetten. Om bezoekers van The Passion van buiten de stad te ontvangen. Om met elkaar te eten en te praten, enz.

Op Witte Donderdag 24 maart wordt The Passion in Amersfoort gehouden, waaromheen veel activiteiten plaatsvinden. Daarnaast organiseren verschillende bij het BGKA aangesloten gemeenten speciale bijeenkomsten op andere dagen in de Stille Week. In Amersfoort en Leusden hebben de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) elkaar herkend en erkend als Kerk van Christus. En in Beraad Gereformeerde Kerken Amersfoort en omstreken (BGKA) ontmoeten 13 gemeenten (en de Kruispuntgemeente als gast) elkaar.
Op dit moment is het volgende bekend inzake speciale bijeenkomsten rondom Goede Vrijdag en Pasen:

CGK Amersfoort Ichthus
Witte Donderdag 24 maart 16.00 uur programma i.v.m. The Passion
Goede Vrijdag 25 maart 19.30 uur Eredienst
Stille Zaterdag 26 maart 19.30 uur Vesper
Eerste Paasdag 27 maart 9.30 en 17.00 uur Paasviering
Ichthuskerk, Grote Haag 154, www.cgkamersfoort.nl

NGK Amersfoort Zuid
Goede Vrijdag 25 maart dienst. Aanvang 19.30 uur. Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23
(hoek de Ganskuijl); www.amersfoort.ngk.nl

NGK Amersfoort Noord
Goede Vrijdag 25 maart: Dienst met Heilig Avondmaal om 19.30 uur
Eerste Paasdag 27 maart: Dienst met koor Switch! Uit Huizen; aanvang 10.00 uur.
’t Hooghe Landt college, Trompetstraat 1; www.ngk-amersfoort-noord.nl

GKV Amersfoort Zuid
Dinsdag 22 maart: Uitvoering MarcusPassie, www.marcuspassie.nl, het lijdensevangelie gelezen, afgewisseld met gemeentezang. Martuskerk, Copernicusstraat 18, Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. www.marcuspassie.nl

GKV Amersfoort Hoogland & GKV Amersfoort Nieuwland
Maandag 21 maart t/m woensdag 23 maart: Stiltevieringen. Aanvang 21.30 uur, duur ca. 40 minuten.
Goede Vrijdag 25 maart: Diensten met Heilig Avondmaal om 18.30 en 20.15 uur.
Boogkerk, Watersteeg 2; www.gkvhoogland.nl ; www.boogkerk.nl

GKV Amersfoort De Horsten & GKV Amersfoort Emiclaer
Maandag 21 maart t/m donderdag 24 maart: Vespers. Aanvang maandag t/m woensdag 19.30 uur; donderdag (met Cantate Deo) 19:00 uur.
De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1; www.gkv-dehorsten.nl; www.kerkdelichtkring.nl

Matteüs in gewone taal.
De gezamenlijke kerken in Amersfoort hebben bijna tienduizend exemplaren van het Matteüs-evangelie uit de Bijbel in gewone taal besteld bij het Nederlands Bijbelgenootschap. De boekjes zijn af te halen bij de kerken in de binnenstad die op Witte Donderdag open zijn.

Passie in Amersfoort
Er komt een magazine met als titel ‘Passie in Amersfoort’ uit. Dat blad is gelieerd aan The Passion, maar de Mediawet verbiedt een al te sterke koppeling. Het mag geen ‘evangelisatieblaadje’ worden. Daarom koopt de Raad van Kerken advertentieruimte om expliciet te kunnen verwijzen naar The Passion, het evangelie én de kerken. De Raad zorgt met professionele vrijwilligers voor inhoud en vormgeving van het magazine. De BDU is de producent en hecht het blad in bij het huis-aan-huis blad De Stad Amersfoort van 16 maart. Zeventigduizend adressen in Amerfsoort krijgen Passie voor Amersfoort in de bus. Tienduizend exemplaren zijn gedrukt om op de dag zelf te uit te delen aan bezoekers.

Het magazine bevat een advertentie die verwijst naar de Bijbel in gewone taal en één die in de vorm van een filmposter meldt dat ‘de ontknoping’ van The Passion zondagochtend is te horen in tal van kerken.

JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, heeft in opdracht van de Raad van Kerken Amersfoort jongerenprogramma’s gemaakt voor jeugdgroepen. Diverse programma’s ‘Your Passion’ voor jeugdgroepen rond The Passion, zoals het jongerenprogramma ‘Het raadsel van…’. Dit is een uitgewerkte Pasen-experience die uit gezet kan worden in eigen kerk of op een middelbare school. Het programma duurt 60 minuten. Het materiaal is kant- en-klaar met o.a. filmpjes voor centrale momenten en opdrachten in kleine groepjes. Meer informatie.