Menu

Samen bouwen aan de kern van de kerk

Basistraining: Samen bouwen aan de kern van de kerk.
Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw

De combinatie van gemeenteopbouw en geloofsopbouw heeft in de visie van Leven uit de Bron een vitaliserende invloed op het kerkelijk leven en beleid. De kern van het gemeentezijn bestaat uit drie dimensies:

Hart voor de Heer
Hart voor elkaar als Zijn leerlingen
Hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld

De beoefening van deze kern door de gemeente en de rol die predikant en kerkenraad daarin spelen staan centraal in de trainingen van Leven uit de Bron. Door hantering van de CBA-methode – Communicatie, Bezinning en Activiteiten – wordt een interactief proces van ervarend leren bevorderd. De ontwikkeling van een attitude waarin de drievoudige kern van gemeentezijn en de CBA-methode is eigen gemaakt is daarbij essentieel voor een geloofwaardige en aantrekkelijke beoefening van geleerde vaardigheden.

Tussen twee trainingsdagen in dient het voorbereide deel met de eigen kerkenraad te worden verwerkt. Indien de kerkenraad niet (actief) participeert, is het mogelijk als ‘verkenner’ aan de cursus deel te nemen. De cursus kan worden afgerond met het schrijven van een beknopt opbouwplan dat toepasbaar is in de eigen gemeente.

– De vruchtbare samenhang tussen geloofsopbouw en gemeenteopbouw
– Luisteren naar en antwoorden op Gods bedoelingen, beloften en opdrachten voor geloofs- en gemeenteopbouw
– Het Evangelie vertalen naar beleid inzake pastoraat, liturgie, diaconaat, missionair werk en financieel beheer
– Ontwerp van een opbouwplan voor de eigen gemeente
– Vruchtbaar omgaan met verschillen en geschillen
– De missionaire betekenis van een gemeente voor haar omgeving

Trainer: Hugo Bos

Kosten: € 895,- p.p. all-in (na 15 augustus 2016 € 945,-)
Trainingsdagen: 28-9, 9-11, 14-12 2016, 25-1, 15-3 en 3-5 van 9.30-15.30 uur
Uiterste inschrijfdatum: 1 september 2016
Locatie: Theologische Universiteit Kampen
Aantal deelnemers: min. 10 – max. 15
Doelgroep: predikanten en kerkenraadsleden
Omvang: 3,5 EC (36 uur cursus; 20 uur persoonlijke voorbereiding; 42 uur verwerking met kerkenraad; de studiebelasting voor een ‘verkenner’ bedraagt 56 uur, 2 EC)

Meer informatie en aanmelding: www.tukampen.nl/samenbouwen
TUKampen