Menu

Vakantiegeld delen

In mei krijgen veel mensen vakantiegeld. Mensen met een hoog inkomen ontvangen aanmerkelijk meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat mensen die toch al moeilijk rondkomen vaak niet op vakantie kunnen van dat kleine beetje vakantiegeld. Kun jij je voorstellen dat je niet op vakantie kunt of niet eens een dagje uit met je (klein)kinderen?

Bewustwording én solidariteit
Kerken in Apeldoorn organiseren elk jaar de actie Vakantiegeld Samen Delen. Alle kerken in de wijken Zuid, De Maten en Ugchelen doen mee. De bedoeling ervan is tweeledig: allereerst bewustwording creëren van de grote en steeds verder toenemende verschillen in onze samenleving. Daarnaast willen de kerken actieve solidariteit stimuleren. Diegenen die veel ontvangen, worden uitgenodigd om te delen met mensen die weinig of niets hebben. Voor velen een mooie gelegenheid om iets voor een medemens in de directe omgeving te doen.

Voorwaarden en afspraken
Om in aanmerking te komen, moeten mensen een jaar of langer niet meer dan maximaal 120 procent van het geldende sociale minimuminkomen aan inkomen of uitkering ontvangen. Daarnaast moeten ze wonen in de genoemde wijken. Het maakt niet uit of de aanvrager wel of niet tot een kerkgemeenschap behoort.

Over de actie Vakantiegeld Samen Delen vindt afstemming plaats met de gemeente Apeldoorn. Dat is nodig om te zorgen dat mensen die vakantiegeld ontvangen niet in de problemen komen wanneer zij een uitkering hebben of in schuldsanering zitten. Voor mensen in schuldsanering wordt gezocht naar een gift in natura, omdat zij geen geld mogen ontvangen.

Reacties
De werkgroep die de actie organiseert, kon in 2015 maar liefst € 55.000 uitdelen aan ruim vierhonderd personen, onder wie tweehonderd kinderen. Zo laat de kerk een heel positief gezicht zien naar de samenleving.
‘Het doet je ongelofelijk goed dat het geld zo goed terechtkomt; het blijkt vaak dat mensen echt heel lang niets extra’s hebben gehad.’
‘Eindelijk een dagje uit met de kleinkinderen, na een heel verdrietig jaar.’

Meer informatie vind je op www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl.

Dit inspirerende voorbeeld is ook opgenomen in de bundel ‘Betrokkenheid troef – inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland’. Deze bundel is voor €5,00 te bestellen via de webwinkel op www.diaconaalsteunpunt.nl.
diaconaal steunpunt

Over de auteur