Menu

Kerbode van het Noorden

Kerkbode 11 2016 VKDe nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Psyche en geloof.

Veiligheid voor alles
De tijd waarin we leven bepaalt vaak ook de manier waarop we kerkzijn. Ds. Jan Kuiper wijst op het beheersingsdenken, waar onze tijd door gekenmerkt wordt. Alles moet onder controle zijn. Ergens moet de beheerste spontaniteit dan losbreken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de kerk: uitleven van je persoonlijk geloof.
Zo zijn we ook kerk geweest in een tijd van verenigingen. De tijd van verenigingen is voorbij. Mensen willen zich niet meer of slechts kort binden aan een doel of activiteit waar ze op dat moment enthousiast over zijn. De tijd van de kerk dus ook voorbij? Dat zeker niet, maar het is wel de uitdaging voor de kerk om midden in deze wereld nog steeds ‘kerk van alle tijden en alle plaatsen’ te zijn en je niet te laten terugdringen in de privésfeer.

Holisme
Het woord holisme heeft iets met heelheid te maken. Je ziet de wereld in z’n geheel. Je ziet de mens in zijn totaliteit. In Jeremia wordt tegen Israël gezegd: “Weet dat ik je zal genezen. Ik zal je wonden helen.” God is uit op herstel, genezing, vrede, en op leven dat heel is. “Juist als gelovige kun je op alle terreinen een kleine bijdrage leveren”, aldus ds. Rinze IJbema in zijn Meditatie in de kerkbode.

Herder of helper
“Als pastor wil je graag God ter sprake brengen. Als je bidt voor een kind met een gebroken been, gaat het er niet om dat ze in één dag hersteld is. Maar je betrekt God erbij: dat je bang was toen het gebeurde, dat je blij bent voor de goede zorg, en dat je door alles heen beseft dat Hij je beschermer is en dat je je aan Hem toevertrouwt. Zo geldt dat ook voor een pastor die in gesprek gaat met iemand die psychisch lijdt”, aldus ds. Rinze IJbema. Een hulpverlener gaat een ander proces in met de cliënt, en het is goed wanneer die het op zijn minst doorheeft dat zijn cliënt een gelovig iemand is en zich realiseert dat dat een rol speelt in de manier waarop die in het leven staat.
IJbema spreekt ook met een aantal hulpverleners uit zijn gemeente en stelt expliciet de vraag naar werk en geloof.

Het verhaal dat niet verteld wordt
Ds. Victor Atallah was in Nederland en preekte in Meppel. Wie is hij en waarom was hij in Nederland? Dat is te lezen in de Gereformeerde Kerkbode. Zijn boodschap was in elk geval: Het internet is de belangrijkste manier om te evangeliseren in de Arabische wereld. En de tijd is daar rijp voor. Meer dan 60% van de moslims, jonger dan 30 jaar is ontevreden over de islam en laten dat zien en horen.

Gereformeerde kerken in de Alpenlanden
Niet allee Arabische landen zijn zendingsgebied, dat geldt ook voor Europa. Een nieuwe generatie groeit op zonder God. Vanuit Nederland worden een paar kleine kerken in Oostenrijk en Zwitserland ondersteund bij hun inspanningen om zoekers met het evangelie te bereiken. In de kerkbode een impressie van wat er daar in die kleine kerken allemaal gebeurt.

God werkt wonderlijk
Allerlei manieren worden gezocht om het evangelie te verbreiden. Kristien Kloosterman uit Aduard ging voor Athletes in Action naar Zuid Afrika om kerken te helpen via sport het evangelie te delen. Dat was in 2009 en in 2012 trouwt ze met een man uit Zambia, al net zo bevlogen over sport en geloof als zijzelf. In de kerkbode leest u hoe het verder ging. Ze coachen sporters op alle aspecten van het leven, zodat de sporter zich niet alleen in de sport, maar als totale persoon ontwikkelt.

Ik geloof het wel
De meeste mensen kennen wel de marriage course: Echtparen die in een ontspannen sfeer met elkaar in gesprek gaan over wat echt belangrijk is in hun relatie. Even bekend is het spel ‘kaarten op tafel’, een set kaarten met vragen en afbeeldingen die behulpzaam kunnen zijn om in een kring of miniwijk in gesprek te komen. Ds. Robbert Jansen heeft een nieuwe variant bedacht: Het ‘Ik geloof het wel’-diner. Een ouder kan een kind uitnodigen voor zo’n diner, waarna er hulpmiddelen zijn om met elkaar in gesprek te gaan over wat je nu echt belangrijk vind in wat je (nog) gelooft. Uiteraard kan de uitnodiging ook van het kind komen. Net als bij de andere voorbeelden gaat het om het gesprek en het verdiepen van de relatie. Je hoeft er alleen aan te beginnen als je echt benieuwd bent naar hoe die ander in het leven staat. Als je op zoek bent naar een gelegenheid om een ander te overtuigen van wat jij gelooft, dan is zo’n diner absoluut het middel niet.

Missie VONK geslaagd
Vanuit het noorden deden drie teams uit drie verschillende plaatsen mee aan dit sponsorevenement van Verre Naasten in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 mei. De jongste deelnemer van 16 uit Blije zegt: “Vannacht heb ik meer respect voor evangelisten gekregen. Wat moeten zij een moeite doen voor hun werk!”

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.