Menu

Een vreemdelingenkerk in 1550

Geen urgenter thema dan vluchtelingen. De Nederlandse Kerk in Londen organiseert op dit moment een driedaagse conferentie over dit thema, waarbij de huidige discussie verbonden wordt met de geschiedenis van de Nederlandse kerk in Londen. Deze kerk begon in 1550 als vluchtelingenkerk, opgericht door Protestantse vluchtelingen uit heel Europa, die ontvangen werden door de Britse koning Edward VI. De Poolse priester Johannes a Lasco was de voorman van deze groep en zijn gedachtengoed is het vertrekpunt voor het inhoudelijk programma.

Op 10 en 11 juni vindt er een conferentie plaats in de Nederlandse Kerk rond A Lasco, met als thema ‘I am a stranger’. Tijdens de dienst op 12 juni wordt uitgebreid stil gestaan bij A Lasco.

A Lasco had grote invloed op de reformatie. In 1866 (precies 150 jaar geleden) publiceerde Abraham Kuyper de verzamelde werken van A Lasco in Nederland, en zette daarmee deze tot dan toe tamelijk onbekende organisator van de Nederlandse protestantse kerk weer op de kaart.

De Nederlandse Kerk in Londen was gedurende de eerste jaren van haar bestaan een laboratorium waarin nieuwe vormen van kerk-zijn in de stedelijke samenleving werden beproefd en geboekstaafd. En de drijvende kracht daarachter was A Lasco. Hij ontwierp ook een kerkorde, een liturgie, een geloofsbelijdenis en een catechismus die grote invloed hebben gehad op de latere opbouw van protestantse kerken in Europa.

Tijdens de driedaagse conferentie wordt niet alleen stilgestaan bij de geschiedenis van de Nederlandse Kerk in Londen. De vrijgemaakt-gereformeerde kerkpionier Rikko Voorberg is uitgenodigd om de verbinding te leggen met de actualiteit. Voorberg was mede-initiatiefnemer en woordvoerder van de Vluchtkerk in Amsterdam en zet zich nog steeds in voor vluchtelingen. De driedaagse conferentie wordt afgesloten met een kerkdienst waarin predikant Maarten den Dulk aandacht besteedt aan de visie van A Lasco op het avondmaal

Andere sprekers zijn onder meer George Harinck, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en bekend van de televisie series ‘varia americana’ en ‘om de oude wereldzee’, en Mirjam van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en directeur van het onderzoekproject over ‘religious exiles’. En daarnaast worden een aantal hoogwaardige sprekers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ontvangen.

Informatie vindt u op de website van de Nederlands Kerk
Nederlandse Kerk Londen logo