Menu

Migratie: help in de regio

Veel jongeren in Afrika wagen een levensgevaarlijke overtocht richting Europa. In de hoop op een beter leven. Woord en Daad helpt in de eigen regio om het probleem bij de wortel aan te pakken. Met kans op een baan en een leven in zelfstandigheid.

Onze aanpak in 6 stappen:

1.Kwalitatieve vakopleidingen. Kwalitatief sterke opleidingen zijn nodig! Met gedreven docenten die een voorbeeldrol vervullen. Woord en Daad voorziet daarin.

2.Match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Geen vakopleidingen tot automonteur, als er een overschot aan automonteurs is. Maar wel een opleiding tot installateur van zonnepanelen als hier vraag naar is is. Flexibel inspringen op marktkansen is noodzakelijk. Daar werken we aan!

3.Arbeidsbemiddeling. Na het afronden van de opleiding begint de zoektocht naar een baan. Woord en Daad investeert in arbeidsbemiddeling. Een plek, waar jongeren de nieuwste vacatures lezen, hun sollicitatiebrief kunnen schrijven en begeleiding krijgen in het voeren van sollicitatiegesprekken. Kortom: een plek waar wordt gebouwd aan zelfvertrouwen en ondernemerschap.

4.Toegang tot financiële dienstverlening. Jongeren krijgen in veel landen niet gemakkelijk een lening. Woord en Daad spant zich in deze hoge drempel te verlagen. Onze partners gaan in gesprek met banken en overheden. Op die manier willen we het oprichten van eigen bedrijfjes stimuleren.

5.Werken aan bewustwording en mentaliteitsverandering. We vinden het belangrijk dat er goede informatie beschikbaar is over de schaduwkanten van migratie. Vaak zijn mensen niet goed geïnformeerd en zijn de verwachtingen onrealistisch. We willen graag dat jongeren, families en gemeenschappen worden uitgedaagd mogelijkheden te zien in eigen regio. Samen met onze partnerorganisaties werken we eraan dat die mogelijkheden voorhanden zijn.

6.Samenwerking met de overheid. We willen de verantwoordelijkheid en de rol van overheden niet vergeten. Integendeel, zij moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om jongeren vast te houden en te investeren in de toekomst. Daarom betrekken we de overheid waar mogelijk bij ons werk!

Draagt u bij aan deze aanpak? U maakt het voor jongeren mogelijk om gebruik te maken van de kansen in hun regio en zo een toekomst op te bouwen!

Wat kost dat, helpen in de eigen regio? Voor gemiddeld € 750 volgt een jongere een jaar lang een vakopleiding. Dat is € 15 per week. Voor gemiddeld € 175 krijgt een jongere via arbeidsbemiddeling een baan. Draagt u bij aan een of meerdere we(e)k(en) onderwijs? Direct doneren.
logo woord en daad