Menu

Synodejournaal

In het synodejournaal vertelt synodevoorzitter Paul Voorberg welke onderwerpen de synode deze week besproken heeft. Natuurlijk kreeg het vraagstuk m/v veel aandacht, maar er waren ook nog andere zaken die ook zeker de aandacht verdienen. Evangelie en Moslims Zo sprak de synode...