Menu

Kerk op de kaart

Alle scribae en diaconieën in de GKv en NGK hebben via het Diaconaal Steunpunt, de Verre Naasten en het Missionair Steunpunt een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek van Kerk op de Kaart. Met dit onderzoek willen we als kerkelijke organisaties meer inzicht...
Geplaatst op 19 apr 2017

Extra dik themanummer OnderWeg

In het kader van 500 jaar Reformatie komt OnderWeg met een extra dik themanummer over ‘genadig leven vandaag’. In vijf themabijdragen wordt daarbij stilgestaan. Daniel Timmermans onderzoek waarom Luther ons ook na 500 jaar blijft boeien. ‘Met Luther als gids kunnen we ontdekken...
Geplaatst op 19 apr 2017

Vacature Pastoraal Buurtwerker

Als volgelingen van Jezus zetten we ons als Kandelaarkerk in om Dordrecht te maken tot een stad waarin het leven voor iedereen goed is en waar door de verkondiging van deze boodschap een gemeenschap wordt gevormd met allen die Gods naam willen aanroepen. We brengen dit heel...
Geplaatst op 19 apr 2017