Menu

GS stemt unaniem in met komst GTU

Het was een ontroerend en bijzonder moment toen de Generale Synode tijdens de vergadering op 20 april 2017 unaniem instemde met de komst van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), die naar het zich laat aanzien Utrecht als vestigingsplaats krijgt. Juist die...
Geplaatst op 20 apr 2017

Kerkelijke lasten: een lastig dilemma?

Naar aanleiding van een eerder gehouden overleg heeft de GS op 20 april jl. opnieuw van gedachten gewisseld over de negatieve effecten van het dalende ledental binnen de GKv voor de kerkelijke financiën. Ter tafel waren twee rapporten, een van de deputaten en een van de...
Geplaatst op 20 apr 2017

Kerkelijke lasten: een lastig dilemma?

Naar aanleiding van een eerder gehouden overleg heeft de GS op 20 april jl. opnieuw van gedachten gewisseld over de negatieve effecten van het dalende ledental binnen de GKv voor de kerkelijke financiën. Ter tafel waren twee rapporten, een van de deputaten en een van de...
Geplaatst op 20 apr 2017

GS stemt unaniem in met komst GTU

Het was een ontroerend en bijzonder moment toen de Generale Synode tijdens de vergadering op 20 april 2017 unaniem instemde met de komst van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), die naar het zich laat aanzien Utrecht als vestigingsplaats krijgt. Juist die...
Geplaatst op 20 apr 2017

Koningsdag 2017

Koningsdag is een nationale feestdag op de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Deze dag staat in het teken van nationale saamhorigheid en wordt gevierd met een volksfeest met allerlei activiteiten en vrijmarkten. De koninklijke familie bezoekt op deze dag ook altijd een...
Geplaatst op 20 apr 2017

Youth for Christ in 2020

Youth for Christ wil in 2020 dé beweging zijn in Nederland voor jongeren die niet in aanraking komen met christenen en met Gods liefde. Daarbij focust Youth for Christ zich op jongerenwerkers en lokale vrijwilligers. Samen met hen gaat het duurzame relaties aan met jongeren die...
Geplaatst op 20 apr 2017

Bijbels licht

Het aprilnummer van Nader Bekeken gaat over het thema: Bijbels licht. Onderwerpen: Juist nu is het sola Scriptura in geding, aldus dr. Pieter Boonstra. Ds. Henk Room stelt dat de vraag of het ambt ook voor vrouwen opengesteld kan worden, hangt samen met het schriftgezag. Over het...
Geplaatst op 20 apr 2017