Menu

Voorzitters geven reactie op synodebesluit openstellen ambten voor vrouwen

Synodevoorzitter Melle Oosterhuis en de voorzitter van het deputaatschap m/v en ambt Avelien Haan geven een reactie op het besluit dat de synode vandaag (vrijdag 16 juni) nam, om alle ambten (ouderling, diaken en predikant) open te stellen voor vrouwen. Ook besloot de synode dat...
Geplaatst op 16 jun 2017
, Door

Deputaatschappen Kerkelijke lasten en Mediazaken opgeheven

De synode heeft besloten het Deputaatschap Kerkelijke Lasten op te heffen. Voor het zover was, vond een enigszins verwarrende discussie plaats. Het deputaatschap drong aan op verdere studie naar de organisatorische structuur van onder andere de Generale Synode, de opzet en...

Historisch moment: alle ambten open voor vrouwen

Vandaag heeft de synode besloten het ambt van predikant open te stellen voor vrouwen. Gisteren werd al besloten de ambten van ouderling en diaken open te stellen voor vrouwen. Als eerste kwam besluit 5 aan de orde over het toestaan van preekconsent aan vrouwen. Dat besluit werd...

Leven in verwondering

Nader Bekeken van juni heeft als thema ‘Leven in verwondering’. In dit nummer staan de volgende onderwerpen: Ds. Jaap Burger doet een poging om zijn verwondering te laten zien over het leven met de Here. Psalm 126 spreekt ervan hoe de Here iets groots verricht, dat...
Geplaatst op 16 jun 2017

Week van Hoop

Kom in juni naar de WEEK VAN HOOP! Een week vol mooie momenten en ontmoetingen. Dit jaar doen we het anders dan anders! In plaats van de ‘Dag van Hoop’ organiseren we D.V. in juni de ‘Week van Hoop’! Van 18 juni tot en met 24 juni bent u van harte bij ons welkom voor...
Geplaatst op 16 jun 2017