Menu

Dovenpredikant geen benoeming voor het leven

Het onderwerp pastorale zorg voor doven en slechthorenden is al eerder op de synodevergadering geweest. Vandaag kwam het onderdeel aan de orde waarin er een aantal regelingen worden vastgesteld voor wat er verwacht kan worden van een predikant of kerkelijke werker, de deputaten...

Hoe verder na debacle GTU?

De synodevergadering van vrijdag 24 november begint met een update van de ontwikkelingen rondom de GTU. In oktober besloot de synode van de CGK om niet meer deel te nemen aan het traject om te komen tot een gezamenlijke theologische universiteit met de GKv en NGK. Namens de TU...

Handreiking voor gesprek over besluit m/v en ambt

Het deputaatschap M/V in de kerk heeft een handreiking gemaakt voor de plaatselijke gemeenten. Deze handreiking helpt de gemeenten om de bezinning vorm te geven op het synodebesluit om alle ambten open te stellen voor vrouwen. Namens deputaten M/V in de kerk, geeft ds. Gerhard...