Menu

Gereformeerd Kerkboek aan de slag

Formulieren: waarom en waartoe? • Formulieren zijn teksten die duidelijk maken dat het op de momenten waarvoor ze bedoeld zijn niet gaat om incidentele gebeurtenissen, die belicht kunnen worden vanuit het moment, maar om momenten waarop de kerk in gezamenlijkheid spreekt en...
Geplaatst op 09 mei 2018

Wat is er al gedaan met de synodebesluiten?

Een aantal besluiten dat de synode Meppel 2017 nam, zorgt voor verandering binnen de kerken. Er zijn ook besluiten die ertoe hebben geleid dat er nieuwe deputaatschappen zijn ingericht die zich bezighouden met de uitwerking van een specifieke opdracht. Zo kwam er vanuit de kerken...

Deel de boodschap van Pinksteren

Met Pinksteren ontvangen we een groots cadeau. Op de vijftigste dag na Pasen herdenkt de kerk dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Dat beloofde Jezus hen op de avond voordat Hij werd verraden en gevangen genomen. We vieren dat met Pinksteren. De Heilige Geest zal...
Geplaatst op 09 mei 2018