Menu

Kerkbode van het Noorden

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: De vervolgde kerk  Het geweten in de crisis Bij Jan Kuiper kwam de vraag binnen hoe erg je gewetensbezwaard moet zijn om iets te doen of juist na te laten. Een vraag die opkwam naar aanleiding van de...
Geplaatst op 12 jul 2018

Kerken in Friesland

Kerken zijn beeldbepalend in het Friese landschap, maar lang niet altijd fysiek toegankelijk. Daarom is er Kerken.frl; een nieuwe website om ruim 135 kerken van binnen én buiten te bekijken. Op de site zijn allerlei voornamelijk middeleeuwse kerken verzameld, voorzien van...
Geplaatst op 12 jul 2018

Week Tegen Pesten

Van 17 tot 21 september is het de Week Tegen Pesten. Deze week helpt scholen om zich in te zetten voor een gezellige en veilige groep. Ook binnen een jeugdgroep in de kerk kan gepest worden. JOP biedt drie nieuwe werkvormen om plagen en pesten bespreekbaar te maken in je...
Geplaatst op 12 jul 2018