Menu

Present dankbaar

Present laat weten dankbaar te zijn voor groei diversiteit vrijwilligersaanbod wanneer het 2017 overziet: Het seizoen 2018/2019 staat voor de deur. Een goed moment om nog even terug te blikken op het afgelopen jaar waarin onder andere de eerste Presentscan werd gehouden. De...
Geplaatst op 30 aug 2018

Verhalen tot leven getekend

Op de website Sandytales.com staan prachtige filmpjes met Bijbelverhalen van de Zandartiest Harm van Schaik. Filmpjes waarin Bijbelverhalen tot leven komen en dit materiaal nodigt uit om ook het originele Bijbelverhaal te lezen. Het materiaal kan kosteloos gebruikt worden en...
Geplaatst op 30 aug 2018

Maak verschil in een kinderleven

Als in een gezin problemen zijn met kinderen, willen we die het liefst thuis samen met het gezin oplossen. Lukt dat niet of is de situatie zo ernstig dat de kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, dan gaat de voorkeur uit naar opvang in een pleeggezin. Enver pleegzorg wil...
Geplaatst op 30 aug 2018