Menu

Kerkbode van het Noorden

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Op weg naar Golgotha De rode draad van Gods liefde Twee christenen en een atheï st voerden een gesprek met elkaar in het opinieblad HP de Tijd. Het ging over geloven anno 2019 en de clash tussen...
Geplaatst op 14 mrt 2019

Een hoopvolle boodschap in Oost-Afrika

In Somalië is het levensgevaarlijk om christen te zijn. Het is er streng verboden om een andere godsdienst dan de islam aan te hangen. Er zijn dan ook maar weinig christenen: van de vijftien miljoen inwoners zijn slechts enkele honderden christen. Zij houden hun geloof vaak...
Geplaatst op 14 mrt 2019

Je geloof delen

Afgelopen maand werd door Verre Naasten een nieuwe vrouwenbeweging gelanceerd: Lume. Uniek aan deze vrouwenbeweging is dat zij niet zozeer bedoeld is om vrouwen te versterken in hun eigen geloofsleven, maar dat zij hen wil inspireren rond de vraag hoe je het geloof deelt. Lees...
Geplaatst op 14 mrt 2019

Daling GKv-ledental

De GKv telde op 1 oktober 2018 114.905 leden, 1.855 minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het recent verschenen Handboek 2019. Sinds 2003 daalt het ledental van de GKv. Die trend zet zich versterkt door. In 2017 daalde het ledental met ruim 1.500 leden, de jaren daarvoor...
Geplaatst op 14 mrt 2019