Menu

Kerkbode van het Noorden

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Op weg naar Golgotha

De rode draad van Gods liefde
Twee christenen en een atheï st voerden een gesprek met elkaar in het opinieblad HP de Tijd. Het ging over geloven anno 2019 en de clash tussen natuurwetenschap en geloof. Jan Kuiper schrijft erover in de kerkbode en zegt: “Ieder christen beseft dat er een kloof is tussen het evangelie en de mens. In de Bijbel kun je lezen dat dat ook al zo was in de tijd van Paulus. We zien hem worstelen om aan te sluiten bij de denktrant van zijn tijd, en tegelijk niets in te leveren van het Evangelie. En dan staat er zoveel in de Bijbel dat je er soms in verdwaalt. Maar er is een verhaal dat alle met elkaar verbindt: het vehaal van Gods liefde”.

Als het kwaad ons treft
Als God God is, waarom laat hij mij dan soms zo verdrietig zijn? Ziet Hij het niet of weet Hij het ook niet meer? Herkenbare vragen, waar de mensen in de tijd van de Bijbel ook al mee zaten. Ds. Rinze IJbema loopt de Bijbel door om dat aan te wijzen en wijst op Jezus van wie geldt: “Hij viel uit Gods hand met maar een reden. Dat jij voor altijd zingen kunt: Ik val niet uit Gods hand.”

Op weg naar Golgotha
In veel kerken en christelijke huizen is er in de Veertigdagentijd extra aandacht voor de betekenis van Golgotha en van Pasen. Vaak ligt de focus dan op Jezus’ laatste dagen en op wat Hij deed en zei op weg naar Jeruzalem. Ds. Rinze IJbema wil in zijn bijdrage in de kerkbode langere lijnen laten zien, die uitlopen op Golgotha en daarna. Die vier lijnen zijn Adam, de tempel, de koning en de maaltijd.

Bid voor China
Op woensdag 13 maart is het biddag. Jaarlijks vraagt Verre Naasten op die dag om een wereldwijde blik. Dit jaar staat het missionwerk in het gesloten China centraal en worden gebed en giften gevraagd voor het diaconale werk daar. Ds. Johan Plug is er geweest en vertelt er in de Kerkbode graag wat over al “ben ik geen expert, wanneer het gaat over de gesloten gebieden in het verre oosten”.

Ode aan de Synode
Dat is de slogan waarmee de stad Dordrecht de herdenking van de Nationale Synode aan de man tracht te brengen. Bij veel christelijke Nederlanders zal deze slogan met instemming worden begroet. Bij anderen met scepsis. Kerkhistoricus Jac de Groot beschrijft in de kerkbode waar dat verschil in gevoel zijn oorsprong heeft.

Een vaste burcht
Ds. Alko Driest heeft een boeiend artikel gelezen waarin de geschiedenis van dit Lutherlied anders wordt beschreven dan meest gangbaar is. Een gids in Wittenberg, die Driest rondleidde, denkt toch ook dat Luther ps. 46 voor ogen had, omdat er in die tijd sprake was van een Turkse dreiging. In Wittenberg gingen stemmen op om een muur rond de stad te bouwen. Luther was het er niet mee eens. Hij zou gezegd hebben: “geen muur kan onze redding zijn, een vaste burcht is onze God, op Hem zullen we bouwen.”

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl