Menu

Leven naar het koninkrijk – dit was de rode draad van de projecten rond het liturgisch jaar van de afgelopen periode. Het geheel wordt in de periode Hemelvaart – Pinksteren afgesloten met een pinksternoveen onder de invalshoek: 

Vier het koninkrijk!

Woensdag 31 mei | Psalm 2: 1-12
De koning is gekroond. Zijn beloften overtuigen, zijn beleid ontvouwt zich. Maar wat als de vrede van het koninkrijk van de hemel toch nog uitblijft? Als er steeds weer schokkende berichten in het nieuws zijn? Wordt het dan niet tijd voor een protestmars, een revolutie, een machtsovername?
De gezalfde koning zal van die plannen niet wakker liggen. Hij heeft eeuwige en hemelse steun afgedwongen door zijn gehoorzaamheid. Hij staat daarom sterker dan ooit. Hij kan een glimlach ook niet onderdrukken want Hij weet beter, Hij weet waar de werkelijke macht ligt. Wie bij hem schuilen, staan samen met hem sterk.

Vorsten vormen één front,
machtigen spannen samen
tegen de Levende, tegen zijn gezalfde:
‘Kappen die banden,
ons boeien ze niet!’
Die hemelhoog troont kan erom lachten,
mijn machtige neemt hen niet serieus.
Totdat hij woedend het woord richt tot hen
en hen met zijn toorn totaal in de war brengt:
‘Ik heb mijn koning gezalfd
op Sion, mijn hemelse hoogte!’

vertaling: Gerard Swüste

Donderdag 1 juni | Hebreeën 1: 1-13
Dit kun je met recht een koninklijke ode noemen. Verschillende Bijbelse lijnen komen hier zinvol samen. Alsof er achter de schermen al eeuwen iemand werkt aan een meesterplan.
Inderdaad, er is iemand aan het werk: de koning die deze wereld nodig heeft. Hij is door God zelf gezalfd en in hem ontdek je het ware gezicht van God. Omdat Hij er als eersteling vanaf het begin bij was, kent Hij het klappen van de zweep. Bij wie is de macht in hemel en op aarde nu in betere handen? De ereplaats, de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, komt hem als geen ander toe!

Gods Zoon was er in het begin.
God liet hem de hemel en de aarde maken.
En nu heeft God alles wat er bestaat
aan hem gegeven.
Door Gods Zoon weten we hoe machtig God is.
Door hem weten we wie God is.
Alleen door zijn machtige woorden
kunnen hemel en aarde bestaan.
Hij heeft ervoor gezorgd dat onze zonden vergeven zijn.
Daarom zit hij nu naast God in de hemel,
aan Gods rechterkant.
vertaling: Bijbel in gewone taal

Vrijdag 2 juni | Psalm 110: 1-7
De koning heeft in deze psalm een bijzondere nevenfunctie. Hij is ook een hooggeplaatste en eeuwige hogepriester. Dat is geen bijbaan, maar een intensieve en veeleisende taak. Als je rechts van God zit, moet je namelijk voortdurend opkomen voor zondaars, zwakkelingen en misschien zelfs wel voor vijanden. Een goed woordje voor hen doen. Deze koning krijgt door zijn priesterlijke taak dus geen tijd om op zijn lauweren te rusten. Het is voor zijn vijanden te hopen dat Hij voorlopig nog niet aan zijn rechterlijke en oordelende taken als koning toekomt…

‘Kom zitten aan mijn rechterhand,
dan leg ik je vijanden als een bank onder je voeten!’
vertaling: Gerard Swüste

Zaterdag 3 juni | Psalm 45: 1-18
Ook hier zien we een eeuwige koning gezalfd worden omdat Hij het recht liefheeft en het kwaad haat. Het is een type koning die de dichter tot ongehoorde literaire hoogten weet te krijgen: ‘u bent de mooiste van alle mensen’! Het is tijd om ons klaar te maken voor een ontmoeting met deze koning. Sluit jij aan in de kleurige en zingende stoet van verschillende volken en geslachten?

Je luister is succes,
vecht voor de goede zaak,
voor recht dat in verdrukking is.
Laat je rechterhand gezag uitstralen!
De troon van God is voor jou, voor nu en eeuwig,
de staf van gerechtigheid is de staf van je koningschap.
vertaling: Gerard Swüste

Zondag 4 juni | Pinksteren | Psalm 87: 1-7
De lijn van Psalm 45 zet zich door. De Geest van de hemelse koning waait waarheen Hij wil. Desnoods tot aan de uiteinden van de aarde. Maar soms zijn de volken hem voor. Ze komen in een kleurige stoet zelf af op het licht. Ze spreken met respect over de stad van God en ontdekken: hier zijn wij thuis, hier ligt onze bestemming. Ze vragen de apostelen op de pinksterdag: ‘wat moeten we doen?’. Petrus antwoordt: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden’. Dan kan je zeggen: In Sion ben ik geboren!
Sion, de tempelberg, Jeruzalem. Jeruzalem, jij bent mijn brongebied!.

Van eindeloos veel mensen stelt men vast:
‘Geboorteplaats:Jeruzalem.’
Dan maakt de hoogste Heer zijn stad zelf sterk en veilig,
en in de boeken schrijft hij over hen:
‘Zij zijn geboren in Jeruzalem.’

En iedereen HEER, die in uw stad asiel zocht,
zingt en danst op straat.
‘Jeruzalem’, zo klinkt het steeds weer in hun lied,
‘is mijn geboorteplaats.’
‘Jeruzalem, jij bent mijn brongebied!’

vertaling: Rien van den Berg

steunpunt Liturgie

 

 

 

Anje de Heer, Marijke Landlust, Geranne Tamminga, Pieter Kars van der Kamp
T. 033 2586484
E. liturgie@gkv.nl
www.steunpuntliturgie.gkv.nl