Menu

Zoek op internet afbeeldingen bij de woorden ‘nieuw’ en ‘begin’ (in alle talen): het scherm stroomt vol. Tegeltjeswijsheden, coachingsquotes, hulp bij goede voornemens, Bijbelteksten in handlettering, oppeppers bij akelig ontslag, advies bij een carrièreswitch, enzovoort, enzovoort.

Wat doe je als de invalshoek voor de Veertigdagentijd ‘Een nieuw begin’ is?
In dit Bijbelleesrooster kijken we naar verhalen in de Bijbel waarin God een nieuw begin maakt, als mensen het uit de hand lieten lopen:
Adam en Eva
Noach
Abraham
uittocht uit Egypte
terugkeer uit de ballingschap

En het nieuwe begin bij uitstek:
Opstanding van de Heer

Een nieuw begin: het lijkt zo gemakkelijk. Je neemt het voor, je krijgt een nieuw kans. Maar niet voor niets staat internet vol met adviezen en quotes. Opnieuw beginnen vraagt om volhouden. Niet alleen een eerste stap, ook een tweede, een derde, een vierde, een vijfde, een zesde, een zevende, een… Weet dan dit:

Ik ben
de alfa en de omega,
Ik ben
die is, die was en
die komt,
de Almachtige

Dit Bijbelleesrooster sluit aan bij de zondagse lezingen van het Oecumenisch Leesrooster voor deze periode. Het Oecumenisch Leesrooster is hier  te vinden (zie pagina 2 en 3). Zie voor het aansluitende materiaal van Kind op Zondag hier.

Het Bijbelleesrooster is bedoeld voor dagelijks gebruik. Aan het eind van iedere week is er een blokje met suggesties om verder door te denken. Dat kan persoonlijk, maar ook in groepsverband.

Met oog op de zondagen is er een Handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies.

Voor kinderen is er een Kinderlijn:

  • een bouwplaat
  • twee posters:
    • de eerste voor de weken van de Veertigdagentijd. Per week steeds een tekst met daarbij een opdracht o.i.d. van de bouwplaat;
    • de tweede poster is voor de Stille Week. Voor iedere dag een tekst, soms met een opdracht.
  • Op Paaszondag kan de bouwplaat in elkaar worden gezet

Deze kinderlijn sluit direct aan op het Bijbelleesrooster. Beide kunnen dus samen worden gebruikt.

Met oog op de Stille Week zijn er uitgewerkte vespers. In deze vespers wordt het thema Een nieuw begin uitgewerkt vanuit de invalshoek Door het water. Op maandag: Zondvloed, op dinsdag Door de Rietzee, op woensdag Door de Jordaan, op donderdag: Voeten wassen, op vrijdag: Dorst en op zaterdag: Jona.
Deze vespers zijn gelijk klaar voor gebruik, maar kunnen ook als richtlijn dienen voor eigen uitwerking.

Meer informatie

Op deze pagina wordt wekelijks het Bijbelleesrooster geplaatst:

Woensdag 20 maart| Jesaja 54:  6-10 | God ontfermt zich steeds opnieuw
‘Mijn vredesverbond is onwankelbaar’. Zet die uitspraak naast het vervolg van Genesis 9. Na de zondvloed legt Noach een wijngaard aan. Als de oogst is verwerkt kijkt hij te diep in het glaasje, en in dronken staat gedraagt hij zich tegen alle normen in. Zijn zoon lacht hem uit en Noach vervloekt hem. Een nieuw begin? Terug bij af?
Dit is de werkelijkheid van het geloof: God begon iets met de mens en Hij houdt dat vol. Zijn liefde is eeuwig, zijn verbond onwankelbaar. ‘Al duurt zijn toorn één moment, daarop volgt zijn liefde, een leven lang’ (Psalm 30: 6).

Donderdag 21 maart | Micha 7: 18-20| In het water achtergelaten
Het is een zin die blijft hangen: ‘Onze zonden werpt U in de diepten van de zee’. Het water bedekt alle zonden. Sterker nog, door het water verdwijnen ze, zoals tijdens de zondvloed al het kwade verdween.

Wie is een God als u,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?’

Het moment voor de doop was voor de oude kerk de nacht van Pasen de nieuwe bekeerlingen gedoopt. Tijdens de Paaswake werden o.a. de hoofdstukken 5-8 uit het boek Genesis in z’n geheel gelezen. Na de reeks van schriftlezingen vond de doop plaats. Al je zonden mochten worden achterlaten in het water. Een mooier moment is niet denkbaar, vieren dat het oude leven voorbij is en dat je met Christus mag opstaan in een nieuw leven.

Vrijdag 22 maart | 1 Petrus 3: 18-22
Petrus trekt hier een lijn van Noach, de ark en de zondvloed naar de doop. De vernietigende watervloed van toen verwijst naar het water van de doop, schrijft hij. En ditmaal worden we erdoor gered!
Denk nou niet, dat het water opeens niet meer vernietigend is. Als je gedoopt bent, in Christus Jezus, ben je gedoopt in zijn dood‘ schrijft een andere apostel, Paulus. ‘We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden’ (Romeinen 6: 3-5). Doop en dood hebben alles met elkaar te maken. Maar de doop laat ook zien dat er leven na deze dood is. Nieuw leven. Een verrassend, genadig nieuw begin.

Zaterdag 23 maart | 1 Petrus 1: 8-13| God liefhebben zonder te zien
Deze week begon met de slapende leerlingen bij de verheerlijking op de berg. Dat riep het inzicht op: ‘Het komt er op aan je ogen open te houden, goed te kijken en te luisteren.’
Wij waren er niet bij op die berg, toen Jezus’ heerlijkheid zichtbaar werd. Wij waren er niet bij, toen Noach en de zijnen na de verwoestende watervloed toch weer opnieuw konden beginnen. Maar bij elke doop zien we het water stromen. Het water van een nieuw begin. Dat helpt om wakker te blijven, paraat te zijn, om de wereld te zien vanuit Gods werkelijkheid. God is de God van het nieuwe begin in het volmaakte einde.

EEN NIEUW BEGIN: ABRAHAM

Zondag 24 maart 2019 | Lucas 13:6-9 | onwaarschijnlijk geduld
De vijgenboom in dit verhaal staat symbool voor Israël. Jezus is de geduldige wijngaardenier, die de Eigenaar beweegt om meer geduld te hebben, onwaarschijnlijk veel geduld. En hoewel de tijd van omhakken en iets nieuws planten eigenlijk gekomen is, weet onze Heer Jezus tijd voor de wereld te winnen. Laten we bidden dat er vrucht komt aan de bomen in onze wereld die op dit moment onvruchtbaar lijken.

Vijgenboom
Drie jaar geduld hebben met een vijgenboom – ficus carica – was de uiterste tijd. Tegen die tijd was het vrij duidelijk of een boom onvruchtbaar was. Of was er toch nog meer tijd, meer aandacht, meer voeding nodig?

Maandag 25 maart 2019 | Genesis 12:1-9 | beloofd
Het is een grote zegen die Abram wordt beloofd. Maar met 75 jaar nog vertrekken uit je vertrouwde omgeving, en alleen een belofte als basis, dat vraagt om vertrouwen.
Het wekt vertrouwen dat God verschijnt aan Abram en met hem spreekt. Tegelijk gaat Abrams weg vanaf hier de verkeerde kant op: de Negev in, zuidelijk van Kanaän. Je moet het geduld er maar voor kunnen opbrengen om ogenschijnlijk uitzichtloos te beginnen aan de weg naar een nieuw begin.

Dinsdag 26 maart 2019 | Genesis 15:1-6 | verzekering
Abram lijkt de hoop al te hebben opgegeven. In een visioen verzekert God hem van de belofte. Dat doet Hij op een ongebruikelijke manier, niet met een teken maar met een opdracht. Abram zal snel tot de conclusie gekomen zijn dat sterren tellen hem boven de pet gaat. Maar door zo Gods scheppingskracht te ondergaan, komt hij tot versterkt vertrouwen. De heer die de hemel heeft uitgespannen als een tent, houdt zich aan Zijn beloften. Als je geduld op is kun je je daaraan vastklampen en je vertrouwen hernieuwen.

steunpunt Liturgie

 

Bijbelleesrooster: Ronald Elzinga, Anje de Heer, Harrie de Hullu, Marijke Landlust, Geranne Tamminga | redactie, samenstelling en lay-out: Anje de Heer

Steunpunt Liturgie
T. 033 2586484
E. liturgie@gkv.nl
www.steunpuntliturgie.gkv.nl