U zocht naar 'corona'

Bibliotheek
Coronadossier

KerkPunt en Steunpunt Kerkenwerk hebben n.a.v. de persconferentie van 2 november jl. deze informatie op hun website gezet: Corona: verantwoordelijk voor elkaar. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken publiceerde deze richtlijnen.. Voor uitgebreidere informatie kunt u ook de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken bezoeken; klik hier.  

Bibliotheek Opinie Verkondiging
Het coronavirus en de kerkdienst

In het juninummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Anne van der Sloot over het coronavirus en de kerkdienst. Lees hier het volledige artikel.

Nieuws & opinie 01 november 2021
Dankdag 2021 – danken voor en bidden om uitzicht!

In het voorjaar van 2020 kregen we in Nederland te maken met coronabeperkende maatregelen. Gelukkig zijn veel van deze maatregelen inmiddels afgeschaft. We kunnen weer naar school, naar het werk en naar de kerk. We kunnen elkaar weer fysiek ontmoeten en spreken.   Wat de langetermijngevolgen van deze pandemie zullen zijn, weten we niet. Wel […]

20 september 2021
Geef elkaar de ruimte

Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert […]

Nieuws & opinie 07 september 2021
Kerk-zijn als antwoord

De coronacrisis heeft een verlammende uitwerking gehad op veel geloofsgemeenschappen. Want, wanneer het samenkomen en vieren de kern van kerk-zijn is, waar sta je dan nog als kerk naar 1,5 jaar van sporadische ontmoetingen? Hoe houd je zicht op elkaar in tijden van secularisatie en toenemende krimp? Wat betekent het vandaag de dag om kerk […]

Nieuws & opinie 12 augustus 2021
Online School voor Spiritualiteit

Op vrijdag 3 september begint de School voor Spiritualiteit met de online cursus ‘Geworteld leven. Groeien in spiritualiteit’. Deze cursus markeert de meer officiële start van deze online school waarvan de activiteiten zijn ontstaan in de coronaperiode. Ga voor meer informatie naar www.levenindekerk.nl.  

Nieuws & opinie 08 juli 2021
NBG Blogserie Vrucht van de Geest

Aanleiding voor de serie is de coronacrisis, vertelt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘De lockdown is nu voorbij, maar de dreiging nog niet. Het virus en de maatregelen ertegen maakten veel mensen boos, bang of bedrukt. We vroegen ons af wat Galaten 5:22 te zeggen zou hebben in zo’n situatie. De blogserie laat […]

12
nov
Agenda Toerusting Verkondiging
Eeuwfeest Liturgische Kring

Op vrijdag 12 november 2021 hoopt de Liturgische Kring haar Eeuwfeest te vieren, uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Op de dag van het Eeuwfeest verschijnt een rijk geïllustreerd jubileumboek, geschreven door de musicologe drs. Mieke Breij, waarin de geschiedenis van de Liturgische Kring vanaf het ontstaan tot nu toe wordt beschreven. De […]

22 januari 2021
Voorbereiding op Pasen: de 40-dagentijd

Steunpunt Liturgie Thema: Ik ben er voor jou Geïnspireerd op de werken van barmhartigheid biedt het Steunpunt Liturgie: een indrukwekkend Bijbelleesrooster voor alledag, een inspiratie- en ideeënboekje,vespers voor de Stille Week en een handreiking voor voorgangers, predikers en liturgiecommissies. Ga naar de website Dowload hier het leesrooster voor week 6 (28 maart – 3 april) […]

Nieuws & opinie 24 november 2020
Advent: samen toeleven naar Kerst

Steunpunt Liturgie 2020: Jesaja: Het beste nieuws – Adventsberichten Jesaja is een Bijbelboek waaruit in de weken van Advent veel wordt gelezen. Jesaja 2, 7, 9, 11, 40 zijn de bekendste gedeeltes, prachtige profetieën die hun kracht nooit verliezen. Deze passages komen in dit project in een breed kader te staan. Jesaja wordt hier getekend […]

31 augustus 2020
Vergaderingen 4 en 5 september

Een commissie heeft van de synode de opdracht gekregen om deze bespreking voor te bereiden. In twee rapporten vat deze commissie haar bevindingen samen. Allereerst in een inhoudelijk rapport, waarin onder andere een grondige onderbouwing wordt gegeven van de besluiten van de synode van Meppel, en vervolgens in het zgn. aanbiedingsrapport, waarin de commissie haar […]

31 maart 2020
Preken

Verschillende predikanten stellen hun preken online beschikbaar. Hieronder een overzicht. Wilt u een preek/prekenserie/prekencollectie toevoegen, stuur dan een mail naar info@gkv.nl. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Baflo Preken van ds. A.J. (Arjan) Minnema, emeritus predikant van de GKv Baflo. Recent is een aantal preken toegevoegd, o.a. over een aantal psalmen (Psalm 4, 101, 114 en 149). En […]