NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-1

Kerk van hoop

Regiegroep Hereniging

‘De Bron, een kerk van hoop’

Fusie in Hardinxveld-Giessendam. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de NGK-gemeente Kerk van Hoop en de GKv-gemeente De Bron samen verdergegaan onder de naam ‘De Bron, een kerk van hoop.’ De twee gemeenten besloten om niet te wachten tot de beoogde landelijke fusiedatum in 2023. ‘De organisatie van gezamenlijke online-diensten in coronatijd heeft het verlangen om met elkaar verder te gaan een stimulans gegeven,’ aldus Yorick van Asperen, die betrokken is bij de fusie. Met hun voorbeeld willen de gemeenten in de Alblasserwaard andere kerken bemoedigen en aansporen om hetzelfde te doen.
Lees hier meer over de fusie in Hardinxveld-Giessendam

---
Regioavonden

Werkgroep Toekomstige Kerkorde

Regioavonden over de concept-kerkorde

De Regiegroep en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en Generale Synode (LV/GS) van 13 november jl. Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen staan de volgende bijeenkomsten gepland: 2 februari in Eindhoven, 10 februari in Assen, 16 februari in Deventer, 23 of 24 februari in Amstelveen (besluit valt binnenkort) en 10 maart in Amersfoort. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

---
Handreiking

Regiegroep Hereniging

Handreiking nieuwe regio’s

De aanstaande hereniging van NGK en GKv brengt met zich mee dat kerken uit de regio met elkaar zullen gaan samenwerken in een nieuwe regionale vergadering. De Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan 28 regio’s tellen, in omvang variërend van negen tot twintig gemeenten. De Regiegroep Hereniging stimuleert kerken om vanaf nu een begin te maken met kennismaking en samenwerking.  De bespreking van de concept-kerkorde zou een goed project kunnen zijn om gezamenlijk de schouders onder te zetten. Voor commentaar op de kerkorde moeten dan nog wel de bestaande structuren gebruikt worden. Om de regio’s en classes van dienst te zijn, hebben de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde een Handreiking nieuwe regio’s opgesteld. In die Handreiking gaat het onder andere over de taken, de organisatie en de indeling van de regionale vergaderingen (regio’s). Klik hier voor de Handreiking nieuwe regio’s.

---
Interview

Landelijke Vergadering/ Generale Synode

Interview: Ruimte voor de plaatselijke kerk

Het werk van de Landelijke Vergadering/Generale Synode is afgerond, en de concept-kerkorde is unaniem aangenomen. In een interview vertellen de drie voorzitters over het werk van de afgelopen periode, over wat er nog gebeuren moet tot aan de hereniging en wat de hereniging betekent voor plaatselijke kerken. Deelnemers aan het gesprek zijn Frans Schippers, voorzitter van de Landelijke Vergadering (NGK), Melle Oosterhuis, voorzitter van de Generale Synode (GKv) en Jan van Dijk, voorzitter van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde. Lees meer>>>

---
Advisering Liturgie

Kerkpunt/Steunpunt Liturgie

Advisering Liturgie

Per 1 januari is het Steunpunt Liturgie onderdeel geworden van Kerkpunt. Met deze stap willen Commissie Eredienst en Kerkpunt zorgen voor meer en betere advisering op het gebied van liturgie. Jeroen Sytsma is voorzitter van de Commissie Eredienst, de commissie waar het steunpunt nu onder valt. Hij is blij met deze stap. ‘Op deze manier zorgen we voor blijvend advies op het gebied van liturgie aan gemeenten. Door inbedding van het Steunpunt en de medewerker in een bredere organisatie is er niet alleen meer organisatiekracht. Ook kunnen zo de verschillende aspecten van kerk-zijn meer op elkaar inwerken.’ Lees meer>>>

---
TU Utrecht

Theologische Universiteit Kampen

Universiteitskwartier van Utrecht

De Theologische Universiteit verhuist in 2022 van Kampen naar Utrecht. Vanaf september 2022 zullen in een gebouw aan de Plompetorengracht de eerste colleges worden aangeboden. De universiteit vestigt zich voor de eerstkomende jaren in de binnenstad, waar zij een monumentaal pand huurt in het universiteitskwartier in de nabijheid van de universiteitsbibliotheek en het Janskerkhof. Het pand aan de Plompetorengracht is eigendom van de Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek en ligt naast de Kathedrale Koorschool, een basisschool met veel muziekonderwijs. Meer informatie>>>

---
Campagne

Steunpunt KerkenWerk en TU

Campagne ‘Ik Ben’

Kerken in Nederland zijn volop in beweging! Wat is vandaag de toegevoegde waarde van een predikant of theoloog? Voor onze kerken? Voor jou? Ontdek het hier! Wij delen eerlijke, grappige en ontroerende verhalen van predikanten, theologen én gemeenteleden over God. Wij hebben een peiling gehouden in oktober 2021 om beter inzicht te krijgen én inzicht te geven in wat onze doelgroep, twintigers, dertigers en veertigers, belangrijk vinden in een predikant. Deze peiling is ingevuld door 725 personen in de leeftijdsgroep 20-49 jaar. Ga naar www.ik-ben.nl om het rapport te lezen. Daar vindt u ook mooie portretten van predikanten, inclusief bespreekmateriaal dat gebruikt kan worden bij de Bijbelkring of wijkavond.

---
Vacature webredacteur

LPB-media

Vacature webredacteur

Voor het actueel en aantrekkelijk houden van www.gkv.nl zijn we op zoek naar iemand die een beetje handig is met de computer en die feeling heeft met de doelgroep van de website. Lijkt het je leuk om gemiddeld zo’n twee uur per week te besteden aan redactiewerk en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan willen we graag me je kennismaken. Je gaat deel uitmaken van het vrijwilligersteam van LPB-media. Het is daarom een aanbeveling als je in de regio Zwolle woont. Het werk kun je voor het overgrote deel vanuit huis doen. Neem als je hier belangstelling voor hebt contact op met b.jonker@lpbmedia.nl of communicatie@gkv.nl. Meer over de inhoud van het werk lees je hier.

---
Insjallah cursus

Evangelie & Moslims

Insjallah – cursus

Basiscursus voor christenen om het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen.  Vanaf 15 februari in Den Haag. Datums: 5 dinsdagavonden op 15 en 22 februari, 8, 15 en 22 maart. Kijk op evangelie-moslims.nl/insjallah voor meer details.

---
Bidden voor eenheid

Week van gebed

Voor eenheid

Bid van 16 t/m 23 januari 2022 mee tijdens de Week van gebed voor eenheid. Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doe ook mee en organiseer de gebedsweek in jouw geloofsgemeenschap of woonplaats. In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo'n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

---
Conferentie

Missieloket

Conferentie 19 maart 2022

Denk mee op de conferentie Missie Binnenstebuiten over hoe het nieuws over Jezus, goed nieuws is voor de samenleving. Hoe je open kunt zijn en verbinden in tijden van verwarring en crisis. Want goed nieuws moet niet binnen blijven, maar naar buiten.  Welke kansen zijn er in onze tijd voor het evangelie?
Het programma biedt inspiratie hoe je missionair kunt zijn en de nieuwe missionaire trendrede zal je uitdagen om na te denken over de kansen in je eigen context.  We raden aan om met een groepje uit je kerk in te schrijven en één van de praktische leertracks te volgen in de middag zodat je met een concreet plan weer naar huis gaat. Maar wees er snel bij want er is beperkt ruimte per thema. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 2 februari 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.