NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-2

Webinar

Webinar kerkorde herenigde kerk

8 maart 2022, 19:30-21:00

In dit webinar maak je kennis met de nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. De voorgestelde kerkorde is verankerd in het gereformeerde belijden en sober van karakter. Dat wil zeggen: er wordt in verhouding weinig in vastgelegd en veel overgelaten aan de plaatselijke kerken. Zij krijgen alle ruimte om zelf keuzes te maken die passen bij het karakter van de gemeente, binnen de hoofdlijnen van de kerkorde. Ds. Rob Vreugdenhil, ds. Kornelis Harmannij, Pieter Dirk Dekker en Jan van Dijk zullen namens de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde verschillende aspecten van de kerkorde belichten. Deelnemers worden toegerust en uitgedaagd om over de materie door te denken met het oog op hun lokale situatie. Lees meer>>>

---
Fusie

Vrolijk gereformeerd in Nieuwegein

Fusie CGK/NGK en GKv

Sinds 1 januari van dit jaar vormen de GKv Nieuwegein en de CGK/NGK-samenwerkingsgemeente Het Anker één gemeente. Aan de daadwerkelijke fusie is in november 2021 een verootmoedigingsdienst voorafgegaan. Kerkenraadsvoorzitter Wim Groeneweg vertelt: ‘Over en weer is er spijt betuigd over de gang van zaken in de jaren 60. Dat is voor alle betrokkenen, vaak de kinderen van de generatie die de breuk heeft meegemaakt, heel heilzaam geweest.’ In een visiedocument omschrijft de gemeente haar verlangen: In een wereld vol ongenade verlangen wij ernaar een gemeente van Jezus Christus te zijn, waarin Hij zelf centraal staat met zijn unieke tegengeluid van hemelse liefde en genade. Lees meer>>>

---
Speeddate

Steunpunt KerkenWerk

Speeddate

De jaarlijkse speeddate: elke keer weer een dynamische en bruisende ontmoeting tussen (bijna) afgestudeerde TU-studenten en gemeentes die op zoek zijn naar een nieuwe predikant. Jaarlijks resulteert een heel aantal contacten in een aangenomen beroep. In 2022 vindt de speeddate plaats op woensdag 30 maart. Vanaf nu kunnen GKv- en NGK-kerken die op zoek zijn naar een predikant zich aanmelden. Het aanmeldformulier en alle informatie staan hier. Het liefst organiseren we deze bijeenkomst live op locatie. Mocht dat door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan zorgen we voor een digitale variant.

---
Online connected

Jeugdleidersconferentie Online

Connected

Dat is het thema van de Jeugdleidersconferentie 2022, die wordt gehouden op 19 febr.
In deze coronatijd is verbinding maken heel lastig: met jongeren, met jezelf als jeugdwerker en niet te vergeten met God. Tijdens de interactieve online Jeugdleidersconferentie 2022 willen we naar die verbinding op zoek gaan en de deelnemers praktische handvatten aanreiken. Alle informatie over de conferentie, de workshops, wijze van interactieve deelname etc. is hier te vinden. Via deze website en het YouTube kanaal van LPB Media / Beleefmee  kun je gratis deelnemen aan deze conferentie.

---
Heilige grond

Weetwatjegelooft.nl

Waarom zou je Bijbellezen?

In deze aflevering van podcast Heilige Grond gaat presentator Koos Tamminga in gesprek met Bram van Putten, ‘beroepsbijbellezer’ en Jeroen Pierik, psycholoog, dertiger en docent in opleiding. Bijbellezen is niet meer zo vanzelfsprekend. Zeker wanneer je weinig structuur ervaart en er om wat voor reden dan ook van samen lezen weinig komt blijft de Bijbel makkelijk dicht. Andersom: waar komt het gevoel dat je ‘moet’ Bijbellezen eigenlijk vandaan? Is het niet veel belangrijker om te ontdekken of (en hoe) de Bijbel van betekenis is voor jouw leven? Met welke verwachting lees je de Bijbel? We doen de Bijbel open en ontdekken antwoorden op deze en andere vragen in deze Maand van de Bijbel. Lees meer>>>
Beluister hier de podcast #5 waarom zou je bijbellezen? Met Bram van Putten en Jeroen van Pierik

---
Undefended leader

Pepredikanten.nl

Undefended Leadership - intervisietrack

Hoe komt het dat mijn agenda toch steeds weer dichtslibt? En daarmee op den duur ook mijn hoofd? Waarom tonen gemeenteleden niet meer initiatief? Welk effect heeft mijn houding op mijn gemeenteleden? Hoe kan ik leidinggeven vanuit wie ik ben? Herken je deze vragen in je werk als predikant of kerkelijk werker? Maak de keuze om de Intervisietrack The Undefended Leader te volgen. Je bent een halfjaar lang onderweg met elkaar. Steeds weer word je opgefrist om als Undefended Leader in de wereld te staan. Allerlei leervormen zorgen voor ruimte om in beweging te komen in je persoonlijke proces als leider in de praktijk van alledag. Daarbij zijn de intervisie-elementen een meerwaarde om te leren van elkaar. Meer informatie>>>

---
Samenwerking

Vereniging E&R, Kerkpunt en Verre Naasten

Intensieve samenwerking

Recent ondertekenden Myrna Damstra (secretaris Vereniging E&R), Cors Visser (directeur Kerkpunt) en Klaas Harink (directeur Verre Naasten) een praktische samenwerkingsovereenkomst. Daarmee willen de organisaties het zomerse evangelisatiewerk op campings, in wijken en buurten een nieuwe stimulans geven, zodat meer mensen Gods liefde mogen ontdekken. Verre Naasten hoopt met deze samenwerking dat actieve kerkleden meer mogelijkheden ontdekken om actief de handen uit de mouwen te steken binnen het mission-werk. Daarbij ziet Verre Naasten ook kansen om deze activiteiten te koppelen aan multiculturele mission-projecten die in Nederland ondersteund worden. Lees meer>>>

---
Insjallah cursus

Evangelie & Moslims

Insjallah – cursus 

Basiscursus voor christenen om het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen.  Vanaf 15 februari in Den Haag. Datums: 5 dinsdagavonden op 15 en 22 februari, 8, 15 en 22 maart. Vanaf 10 maart als online cursus. Datums: 5 donderdagavonden vanaf 10 maart. Kijk hier voor meer details.

---
Biddag

Verre Naasten

Anugrah Centrum India

Verbeter de zorg voor mensen met een beperking in India. Rondom Biddag 2022 vraagt Verre Naasten aandacht voor het Anugrah centrum in India. In India worden kinderen met een beperking gezien als een vloek. Het Anugrah centrum wil dat veranderen. Vanuit Jezus’ liefde biedt zij ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking. Met onze steun willen ze een ruimte bouwen, om hulpverleners te trainen. Om mensen met een beperking niet langer te zien als ‘vervloekten’, maar als waardevolle mensen met mogelijkheden. Half februari komen materialen beschikbaar, o.a. een leespreek met liturgie (van ds.Tamminga uit Meppel) en een leuke kinderclubactie. Lees meer>>>

---
Goed gesprek

Kerkpunt

Het goede gesprek centraal

De komende tijd staat Kerkpunt in het teken van met elkaar in gesprek gaan. We willen je inspireren om de verbinding met elkaar als gemeente van Christus te blijven zoeken. Zeker in deze tijd van minder ontmoetingen en misschien toenemende meningsverschillen. Een goed gesprek is een waardevol moment van aandacht en begrip voor elkaar. De komende maand bieden wij hierover inspiratie en handvatten, maar we hopen ook op jouw bijdrage! Deel jij jouw verhaal over een goed gesprek in jouw kerk met ons? Dan maak je kans op een mooie prijs: het team van Kerkpunt komt een dag langs in jouw gemeente voor advies, toerusting of begeleiding! Lees verder>>>

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag 4 maart 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.