NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-3

SamenKerk

Weetwatjegelooft/
Werkgroep Nieuwe Kerkorde

Webinar nieuwe kerkorde NGK

De nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) biedt veel ruimte aan lokale kerken. Hoe ga je als lokale kerk en kerkenraad verantwoord met deze ruimte om? Hoe verhoudt die plaatselijke ruimte zich tot de belijdenis die je deelt met andere kerken?
Over deze en andere vragen gaat het webinar ‘Ruimte om samen kerk van Christus te zijn’. Je maakt kennis met de nieuwe kerkorde. Je krijgt meer zicht op het karakter en de hoofdlijnen ervan, maar we focussen vooral op de veranderingen en praktische consequenties voor jouw lokale kerk, zodat je bent voorbereid op de nieuwe situatie van na de hereniging.
Het webinar vindt plaats op 8 maart a.s. Aanmelden kan nog!

---
Succesverhaal Zaandam

Regiegroep Hereniging

Succesverhaal in Zaandam

Jaren voordat het landelijke herenigingsproces op gang kwam, fuseerden in 2005 de NGK en de GKv in Zaandam al. Daarmee ontstond de allereerste samenwerkingsgemeente. Met de nuchtere houding dat er eventueel fouten gemaakt mochten worden durfden beide kerkenraden het in 2002 aan om na jarenlange samensprekingen stappen te zetten naar meer samenwerking en hereniging. Wat kunnen andere kerken leren van een gemeente met zoveel ervaring? En hoe gaat het nu, twintig jaar na de eerste concrete stappen richting een fusie, in Zaandam? Lees meer>>>

---
Voorbede

BBK/Commissie Buitenland

Voorbede Oekraïne en Belarus

Hoe de situatie in de regio Oekraïne is wanneer u dit leest kan anders zijn dan op het moment dat dit bericht geschreven werd. Vast staat dat de spanning en onzekerheid rondom het oorlogsgeweld groot zijn. De commissie die vanuit de GKv en de NGK de contacten onderhoudt met kerken in het buitenland, ook met kerken in Oekraïne en Belarus, vraagt om gerichte voorbede voor onze broeders en zusters daar. Op onze website kunt u daar meer over lezen. BBK.GKV » Voorbede voor Oekraïne en Belarus

---
40dagentijd

Kerkpunt/Steunpunt Liturgie

Veertigdagentijd

Deze week is de Veertigdagentijd begonnen, de tijd voor voorbereiding op het feest van Pasen. Het project van Kerkpunt (Steunpunt Liturgie), samen met 40dagen Hier & Nu biedt allerlei mogelijkheden voor deze voorbereiding. Dat gebeurt vanuit een vraag: ‘Ben je klaar voor het feest?’ De kern is een reeks teksten uit het Johannesevangelie. In de verschillende onderdelen wordt dat uitgewerkt: een Bijbelleesrooster voor alledag, een podcast voor de verschillende weekdagen, een Handreiking voor de zondagse kerkdiensten (exegese en liturgie), een Inspiratie- en Ideeënboekje voor thuis en kleine kring, vespers voor de Stille Week. En bij dit alles biedt Dit Koningskind een uitwerking voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zie voor alle informatie en bestellen: Veertigdagentijd – Steunpunt liturgie.

---
Inschrijven

Missieloket

2e missionaire trendrede 19 maart Utrecht

Twee jaar na de allereerste missionaire trendrede is er een nieuwe trendrede geproduceerd in opdracht van het Missieloket. Tijdens de conferentie “Missie binnenstebuiten” presenteert Tim Vreugdenhil de trendrede, die ingaat op de kansen voor de missie van de kerken in onze huidige samenleving.  Er is gelegenheid om hierover door te praten o.l.v. Reinier Kramer. Kom op 19 maart naar Utrecht, Leidscherijn om dit live mee te maken.   Inschrijven kan hier>>>  Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt. Of mail naar info@missieloket.nl. Missieloket is een samenwerking van Kerkpunt, MissieFonds en Verre Naasten

---
Zorg verbetering India

Verre Naasten

Verbeter de zorg voor mensen met een beperking in India

Rondom Biddag 2022 vraagt Verre Naasten aandacht voor het Anugrah centrum in India. In India worden kinderen met een beperking gezien als een vloek. Het Anugrah centrum wil dat veranderen. Vanuit Jezus’ liefde biedt zij ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking. Met onze steun willen ze een ruimte bouwen om hulpverleners te trainen. Zodat mensen met een beperking betere zorg ontvangen. Helpt u mee? De materialen, o.a. een leespreek met liturgie (van ds.Tamminga uit Meppel) en een leuke kinderclubactie, zijn hier nu beschikbaar.

---
Beroepingswerk

Steunpunt KerkenWerk

Beroepingswerk

Beroepingswerk, geen dagelijkse kost voor de meeste kerken. Daarom bundelde Steunpunt Kerkenwerk (SKW) alle informatie die een vacante kerk nodig heeft, en vulde deze aan met tips, ervaringen uit de praktijk en actuele ontwikkelingen. Het resultaat: een volledig vernieuwde Handreiking Beroepingswerk! Bekijk ook eens het schema ‘Hoe vinden wij onze predikant?’, een kort overzicht van de meest gekozen routes in het beroepingswerk. Bent u op zoek naar vacante kerken of vacatures in de NGK en de GKv? Ook die vindt u op de website van SKW. Klik hier om de vacatures te bekijken. Klik hier om de nieuwe pagina over Beroepingswerk te bekijken.

---
Ontmoetingsdag

Steunpunt Bijbelstudie

Ontmoetingsdag

Steunpunt Bijbelstudie nodigt u van harte uit voor de ontmoetingsdag op dinsdag 5 april 2022. Het thema is: heilig avondmaal: verleden, heden, toekomst. U bent welkom vanaf 10 uur. Om 10:30 uur opent Trudy van der Boom, voorzitter van Steunpunt Bijbelstudie, deze ontmoetingsdag. Rond 15:30 zal de dag worden afgesloten door Dirk-Albert Prins, voorzitter van LPB media. Locatie: Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, Meppel.  Spreker: ds Jasper Bosman.  Toegangsprijs: € 15,- inclusief koffie/ thee bij binnenkomst en soep in de lunchpauze. Muzikale begeleiding: Henk Ophoff en Mirjam Altena. Collectedoel: Braillemappen voor blinden en slechtzienden in Sri Lanka (NBG). Meer informatie>>>

---
Naïma-vrouwendag

Evangelie&Moslims

Naïma-vrouwendag

Deze jaarlijkse toerustingsdag is voor christenvrouwen die moslimvrouwen (willen) ontmoeten en daarbij van hun geloof willen getuigen op een aansprekende manier. Thema dit keer: 'Vol verwachting'. Spreekster: Mieke van Twillert. Mieke woonde en werkte samen met haar man jarenlang in Centraal Azië en is nu volop actief bij de opvang van de Afghaanse vluchtelingen. Net als andere jaren worden er ’s middags weer workshops gegeven. Er zal muziek afkomstig uit verschillende landen klinken en ook is er een Oosterse lunch. Als afsluiting zullen we tijd nemen om ‘vol verwachting‘ te bidden voor onze moslimvriendinnen. Plaats Kerkgebouw De Fontein in Bunschoten op 19 maart 2022. Meer info en aanmelden>>>

---
Goed gesprek

Kerkpunt

Goed-gesprek-box

Met de Goed-gesprek-box wil Kerkpunt kerken aanmoedigen en inspireren om goede gesprekken te voeren in de kerk. Zeker nu we elkaar weer meer mogen ontmoeten. De Goed-gesprek-box is een hulpmiddel om elkaar te begrijpen, naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en benieuwd te zijn naar de ander. De box bevat kaartjes voor de hele gemeente en is bedoeld voor gebruik in kleinere groepen, zoals kerkenraden, diaconieën, werkgroepen of commissies en jeugd- en kindergroepen. Bestel de Goed-gesprek-box in onze webshop.

---
Gaaf A-Rocha

Beleefmee

Serie A Rocha

Hoeveel aandacht hebben kerken en hun leden voor de zorg voor de schepping? Arnold Lassche, van het natuurprogramma GAAF op Beleefmee.nl, stapt met lokale vrijwilligersgroepen van A Rocha de natuur in. Zo’n lokale groep wordt gecoördineerd door leden van een kernteam die afkomstig zijn uit verschillende lokale kerken. Zij betrekken vaak hun kerkelijke gemeenschap bij de activiteiten en staan open voor iedereen die met hen de handen uit de mouwen wil steken voor een groener en natuurlijker Nederland. Bekijk de afleveringen die geweest zijn en nog gaan komen op Beleefmee.nl!

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag 30 maart 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.