NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-4

3G-kerk

Synode/landelijke vergadering

Gastkerk Zoetermeer 2022

In Zoetermeer fuseerde de samenwerkingsgemeente NGK/CGK begin dit jaar met de plaatselijke GKv. De kerkenraadsvoorzitters noemen de fusie in een interview niet alleen een opdracht van de Heer, maar ook een prachtig geschenk. ‘Het mooie was dat we de jeugd op sommige momenten het voortouw zagen nemen.’ Zoetermeer wordt ook de stad waar de laatste gezamenlijke landelijke vergadering/synode die voorafgaat aan de hereniging van NGK en GKv samengeroepen wordt. De nadruk van die vergadering zal liggen op het definitief vaststellen van de kerkorde voor de herenigde kerk, maar er moeten ook nog andere besluiten genomen worden.  Lees hier  het complete interview met de kerkenraadsvoorzitters van Zoetermeer.

---
SamenKerk

Regiegroep/Werkgroep Toekomstige Kerkorde

‘Ruimte om samen kerk van Christus te zijn’

De nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) biedt veel ruimte aan lokale kerken. Hoe ga je als lokale kerk en kerkenraad verantwoord met deze ruimte om? Hoe verhoudt die plaatselijke ruimte zich tot de belijdenis die je deelt met andere kerken? Op 8 maart jl. organiseerde de Werkgroep Toekomstige Kerkorde in samenwerking met kennisplatform Weetwatjegelooft een goedbezocht webinar waarin deze vragen aan de orde kwamen. Door op hier te klikken, kun je het webinar integraal terugzien. Kerken hebben nog tot 1 juni a.s. om via hun regiovergadering of classis met wijzigingsvoorstellen te komen.

---
Opendag

Theologische Universiteit Kampen|Utrecht

Verhuizing naar Utrecht

De Theologische Universiteit Kampen verhuist naar hartje Utrecht. Dit is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de universiteit. De komende jaren worden de opleidingen naar Utrecht overgebracht, terwijl ook in Kampen onderwijs en onderzoek blijft plaatsvinden. In september begint het eerste jaar van de brede bachelor theologie. Op donderdag 7 april organiseert de universiteit een open dag in de Hope Church in Utrecht. ’s Middags is er een programma voor aanstaande studenten met aansluitend een bezinningsavond voor christelijke jongeren met o.a. Don Ceder, Anko van Oussoren, Anita Pals met als thema: Vormgeven aan je christelijk geloof in de wereld van vandaag! Voor meer informatie >>>

---
Conferentie

COGG

THEMA: 'Gereformeerd anno 2022!?'

Wat het COGG (Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte) ten diepste drijft, is dat het zich bij de kerkelijke verdeeldheid niet mag en wil neerleggen. Het COGG wil het onderlinge gesprek voeren op grond van Schrift en belijdenis, tot onderlinge bemoediging, correctie en versterking van het wederzijdse begrip. Het COGG belegt jaarlijks een landelijke conferentie en stimuleert het houden van plaatselijke en regionale forum- en discussieavonden. De eerstvolgende conferentie vindt D.V. plaats op 21 april aanstaande. Informatie over de dagindeling van het programma, aanmelden en deelnamekosten vindt u hier. Een flyer met alle informatie kunt u hier downloaden.

---
Inspirerende viering

Steunpunt Liturgie

Gemeenteproject: Vieren in de kerk

Een inspirerende viering, gevolgd door bezinning en verkenning rond de praktijk van de liturgie, met deskundige ondersteuning. Dat biedt het project Vieren in de kerk. Het is ontwikkeld door de Commissie Eredienst van de NGK/GKv, samen met het Steunpunt Liturgie, dat tegenwoordig onderdeel is van Kerkpunt. Als u wilt deelnemen, gaat een van de predikanten uit de commissie bij u voor in een kerkdienst rond vieren in de kerk. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting en gesprek tijdens een liturgische wandeling, die meteen een puzzeltocht is voor kinderen. Voor verdere verdieping en bezinning kan er op een later tijdstip ook een gemeenteavond worden verzorgd. Belangstelling? Lees hier verder.

---
Goed gesprek

Kerkpunt

Winnaar van de Goed-gesprek-prijsvraag

Kerkpunt overhandigde een taart aan Chris van Zwol, predikant van de GKv van Spakenburg-Noord. De gemeente won de prijsvraag waarin Kerkpunt gemeentes vroeg om een goed gesprek uit hun kerk te delen. Binnenkort wordt de prijs, een dag begeleiding van het hele team van Kerkpunt, ingezet. De afgelopen tijd bracht Kerkpunt goede gesprekken in de kerk onder de aandacht. Daarmee wilde ze gemeenteleden inspireren om de verbinding met elkaar te zoeken. Kerkpunt stuurde onder andere de Goed-gesprek-box als presentje aan alle NGK- en GKv-kerken. Er zijn nog bijna 100 boxen nabesteld. Dat laat zien dat het thema aansluit bij waar kerken zich mee bezighouden.  Lees meer>>>

---
Zomerschool

Evangelie&Moslims

Zomerschool 20-24 juni 2022

Wil je graag leren hoe je meer kunt betekenen voor moslims in je omgeving of de moslimvluchtelingen die hier komen? Kom dan naar de zomerschool van Evangelie&Moslims, een intensieve studieweek over het geloof en de cultuur van moslims. Je leert hoe je hen kunt bemoedigen om volgeling van Jezus te worden. Zo mogelijk bezoeken we in die week een moskee en gaan we in gesprek met moslims. De zomerschool is ook een goede voorbereiding voor zendelingen die naar een islamitisch land gaan. Predikanten en kerkelijk werkers krijgen voor deelname studiepunten toegekend. Meer informatie en aanmelden >>>

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag 4 mei 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.