---
Zuiderkruis

Regiegroep Hereniging

Een huis voor de ziel in Maastricht

Bij het Zuiderkruis in Maastricht is iedereen welkom die zich onder het Woord wil scharen. Sinds 2015 vormen de NGK en GKv daar één gemeente. De GKv bracht bij de fusie ds. Jacob Glas mee, de NGK het mooie kerkgebouw in de binnenstad, de Waalse kerk. De samenstelling en de geografische ligging van deze gecombineerde NGK/GKv zorgen ervoor dat het een gemeente is met een bijzonder karakter. Opbouwwerker Marije Koelewijn zegt daarover: ‘Onze context dwingt ons ertoe om echt te kijken waar het om gaat. Afgebakend lidmaatschap en uitwisseling van attestaties passen bijvoorbeeld niet altijd even goed in deze setting. We maken ontspannen onze eigen keuzes.’ Lees hier meer over het Zuiderkruis.

---
LV-GS 2022

Synode/landelijke vergadering Zoetermeer

Nieuwe website actief

De ene synode/landelijke vergadering is nog maar een half jaar geleden afgesloten, en de volgende dient zich al aan. D.V. op zaterdag 8 oktober a.s. zal in Zoetermeer de gezamenlijke gs/lv geopend worden. Formeel zijn het nog twee organen, vanuit de NGK en de GKv, maar in de praktijk wordt er voor het overgrote deel gezamenlijk vergaderd en besloten, meer nog dan tijdens de vorige gs/lv. Ook deze keer worden alle relevante stukken als rapporten, verslagen en agenda’s op één website geplaatst: www.lv-gs2022.nl. Het plan is om alle openbare bijeenkomsten te streamen vanaf deze website, zodat belangstellenden ze thuis kunnen volgen. Eén van de belangrijkste agendapunten van deze gs/lv is de definitieve vaststelling van de kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

---
Doof en kerk

Interkerkelijk dovenpastoraat

Enquête inzicht doof/slechthorend

Een kerkdienst bijwonen lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Maar wat als je niet of slecht kunt horen? Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) kan de betreffende doelgroep en zijn/haar gemeente helpen. De organisatie wil graag inzicht krijgen in welke kerkelijke gemeenten regelmatig iemand in de dienst aanwezig is die doof of slechthorend is, en hoe ze die gemeenten en de doelgroep nog beter kan ondersteunen. Het IDP heeft daartoe een enquête opgesteld en verspreid. Een vriendelijk verzoek van het IDP om deze enquête in te vullen, voor zover u/uw gemeente dat nog niet gedaan heeft.
Overigens krijgt het IDP een nieuwe voorzitter: Jannita Kok uit Bunschoten-Spakenburg, zelf doof en op dit moment afgevaardigde van de GKv in het IDP.

---
Webinar

Kerkpunt

Webinar Nieuw Kerkelijk Peil

Wat heeft u als gemeente allemaal in huis? Dat ontdekt u met Nieuw Kerkelijk Peil. Peil in uw gemeente wat er mogelijk is, door gemeenteleden te vragen wat zij de kracht van uw gemeente vinden of waar zij naar verlangen. Met het Nieuw Kerkelijk Peil denkt u na over de toekomst van uw gemeente, niet vanuit tekort, maar vanuit wat u in huis heeft. Toerustingsorganisatie Kerkpunt is partner van dit programma. In een webinar op 24 mei introduceert Kerkpunt Nieuw Kerkelijk Peil voor belangstellenden. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden voor het webinar vind je op de website. Ga naar informatie en webinar.

---
Vakantietijd

BBK

Vakantietijd! Kerken in het buitenland

Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) zorgen voor de contacten met kerken overal ter wereld waarmee de GKv banden heeft; sinds 2021 wordt er nauw samengewerkt met de leden van de Commissie Contact en Samenwerking (CCS) vanuit de NGK. Op de website van BBK is een overzicht te vinden van de kerken in het buitenland waarmee we relaties onderhouden. Bent u in de komende maanden in de gelegenheid om de vakantie in het buitenland door te brengen en wilt u op zondag een kerkdienst bijwonen, kijk dan eens op onze website onder het menu ‘landen’. Daar vindt u een overzicht van alle kerkelijke contacten wereldwijd. Lees meer...

---
Anders

Steunpunt Liturgie

Psalmen anders

Hou je van de Psalmen? Kom dan op 14 mei naar Utrecht. Daar wordt de bundel Psalmen anders gepresenteerd. De bundel is een aanvulling op het Liedboek (uitgave 2013) en biedt 104 nieuwe versies van de psalmen, de meeste nieuw werk van Nederlandse dichters en componisten. Voor huis en kerk, voor groepen en voor mensen alleen. Om een indruk te krijgen van wat er in deze nieuwe uitgave te vinden is, kun je nu al terecht op YouTube. Regelmatig worden daar nieuwe video´s geplaatst met psalmen uit de bundel.
Presentatie: 14 mei 2022, Nicolaikerk te Utrecht, 14:00 – 16:30. Informatie. Aanmelden is gratis
YouTube: regelmatig nieuwe video’s met psalmen uit de bundel.
Meer lezen: klik hier.

---
Webinar ENM

Expert Netwerk Migranten

Webinar ‘Meer kleur in je kerk?’

Op maandag 9 mei organiseren de organisaties die samen het Expert Netwerk Migranten vormen het webinar ‘Meer kleur in je kerk’, bedoeld voor predikanten, voorgangers en andere belangstellenden.
Steeds meer migrantenchristenen zijn de laatste jaren in Nederland komen wonen. Toch zien we nog weinig vermenging tussen Nederlandse en migrantenchristenen als het gaat om de zondagse diensten en het samen beleven van het geloof, terwijl beide groepen veel van elkaar kunnen leren. Hoe kunnen we dat leerproces bevorderen? Het webinar is gratis te volgen op maandag 9 mei, 14:00 uur – 15:15 uur. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.  Het Expert Netwerk Migranten bestaat uit: Evangelie & Moslims, Gave, International Church Plants, Protestantse Kerk in Nederland, stichting Geloofsinburgering.

---
Missieloket

Missieloket

Vervolggesprekken over missionaire kansen 

Missieloket is de organisatie die missionaire ondersteuning biedt aan Nederlands Gereformeerde en vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Onlangs presenteerde de organisatie tijdens de conferentie Missie Binnenstebuiten de missionaire trendrede. Die is bedoeld als meer dan een boeiend verhaal dat aan het denken zet. Missieloket hoopt dat kerken het gesprek hierover aangaan en op zoek gaan hoe in de eigen context de boodschap van het evangelie werkelijk als goed nieuws ervaren kan worden, niet alleen binnen de kerkgemeenschap, maar ook voor de samenleving. Op 2 en op 16 juni  is er de mogelijkheid om met de vragen uit je eigen context in gesprek te gaan met Tim Vreugdenhil en Ruben Beijl. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden komt binnenkort op www.missieloket.nl.

---
Meldpunt

Meldpunt Misbruik

Nieuwe vertrouwenspersoon

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Met vragen of problemen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties kun je terecht bij het Meldpunt Misbruik, onderdeel van Veiligekerk.nl. Christien de Ruyter is tien jaar als vertrouwenspersoon verbonden geweest aan het Meldpunt Misbruik. In die tijd heeft ze lokale vertrouwenspersonen getraind, slachtoffers begeleid en adviesvragen zo goed mogelijk beantwoord. Marianne Bronsveld neemt nu het stokje van haar over. Zij is pastoraal werker in een internationale kerk in Apeldoorn.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag 1 juni 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.