NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-6

website

Regiegroep Hereniging

De wind in de rug in Sliedrecht

Vanaf 1 juli a.s. gaan de NGK en GKv Sliedrecht samen één gemeente vormen. In een feestelijke dienst op 26 juni wordt daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het plaatselijke proces richting hereniging verliep opvallend gelijk op met de landelijke ontwikkelingen. Ds. Geert van Dijk, sinds 2010 predikant van de NGK, is inmiddels ook aan de GKv verbonden. ‘We hadden en hebben in Sliedrecht de wind in de rug.’ Lees hier het hele verhaal over de aanstaande hereniging in Sliedrecht.
Op onderwegnaar1kerk.nl kunt u ook lezen hoe de NGK en GKv in Nieuwegein, Zaandam, Zoetermeer en Maastricht samengevoegd zijn. Uw plaatselijke verhaal in een van de volgende nieuwsbrieven? Mail dan naar communicatie@ngk-gkv.nl.

---
Com. Belijdende kerken

Regiegroep Hereniging

Commissie belijdende kerk

Mw. Avelien Haan wordt voorzitter van de commissie belijdende kerk. Samen met zeven anderen, onder wie Hans Burger, Sabine van der Heijden en Pieter Niemeijer, gaat zij zich wijden aan de opdracht om te verkennen op welke wijze de kerken hun geloof met het oog op deze en de toekomende tijd kunnen belijden en hoe de verankering van de kerken aan de leer van de Bijbel opnieuw vorm kan krijgen. Deze opdracht is door de landelijke vergadering en generale synode in september 2021 geformuleerd.
Lees hier wie er nog meer in de commissie benoemd zijn, wat hun taak precies is en waarom de lv/gs het nodig vonden om deze commissie in te stellen.

---
Podcast

Missieloket

Pinksterpodcast en start pioniersplek

Op 5 juni vieren we Pinksteren: de geboorte van Gods wereldwijde kerk. In ons werk voor het Missieloket horen we veel mooie verhalen van mensen die geraakt door het evangelie in beweging zijn gezet door de heilige Geest. Rond Pinksteren willen we die verhalen graag delen met de kerken in onze PinksterPodcast om zo mensen te inspireren in hun dagelijks geloof. Naast de korte podcastserie, bevat het PinksterPakket suggesties voor een viering en materiaal voor een kringbijeenkomst. Deze materialen zijn te gebruiken op of rond Pinksteren. Meer informatie op missieloket.nl/pinksterpodcast.
Ander nieuws van missieloket: In Krimpen aan de IJssel gaat komende zondag, met Pinksteren, een pioniersplek voor Arabischtalige van start: Bayt al Nour, oftewel Huis van Licht.
Lees hier meer over Bayt al Nour.

---
Enquête

WAO/communicatie

Enquête kerkelijke communicatie

Veel kerken maken tegenwoordig gebruik van een app als Scipio, en zijn online actief op een website of op social media. Maar bereik je daarmee gemeenteleden wel? Breder geformuleerd: hoe vindt informatie vanuit de kerkenraad en commissies zijn weg naar de gemeenteleden? En hoe zit dat met informatie vanuit het regionale en landelijke kerkverband? Om die informatiestromen in beeld te krijgen en zo nodig te verbeteren vragen wij de mensen die zich bezighouden met de verspreiding van kerkelijke informatie om een online enquête in te vullen. Je vindt de enquête hier. Vul hem in of stuur de link door naar degene in jullie gemeente die verantwoordelijk is voor de communicatie. Bij voorbaat dank!

---
Openhuis

Theologische Universiteit Kampen|Utrecht

Enquête predikantschap en open huis

Voor de komende synode is aan de TU Kampen|Utrecht gevraagd om de visie op het ambt van predikant te doordenken. De Werkgroep Ambt, (Hans Schaeffer, Bernd Vinke, Leon ten Broeke en Avelien Haan) voert deze opdracht uit. Door middel van een enquête wil de werkgroep van gemeenteleden horen hoe zij tegen het predikantschap aankijken. U kunt de enquête invullen tot eind juni. Voor meer informatie: klik hier.
De TU vestigt zich deze zomer in hartje Utrecht. Op 30 juni is er de officiële opening. Op 1 juli is het gebouw aan de Plompetorengracht 3 open voor iedereen die er een kijkje in wil nemen: buren, kerkleden, relaties. U wordt ontvangen door medewerkers van de universiteit. In de middag is er een speciaal programma voor onze alumni, de oud-studenten van de TU en voor vertegenwoordigers van kerken en organisaties waar we ons mee verbonden weten.  Aanmelden via tukampen.nl/open-huis/

---
#MeToo

LPB media

Doe NORMaal - #MeToo

Door de aandacht voor #MeToo zijn we ons meer bewust geworden van dingen die niet door de beugel kunnen. En we vinden het heel normaal dat nee nee is en ja ja… hoewel?! Denk eens mee met Cocky Drost en Eline Hoogenboom of pak de lezing over Tamar van ds. Jeroen Sytsma er eens bij. Samen met Beleefmee.nl, waar deze programma’s te vinden zijn, en Steunpunt Bijbelstudie die haar themanummer WegWijs van juni 2022 heeft gewijd aan dit onderwerp, heeft Opkijken.nl een mini-dossier gevuld met meer materialen over ‘Doe NORMaal - #MeToo’. Ga naar opkijken.nl of beleefmee.nl.

---
E&R

E&R

Heb jij al vakantieplannen?

Beleef een inspirerende zomerweek met E&R! E&R staat voor Evangelisatie & Recreatie. Die twee woorden typeren precies wat we doen: op een ontspannen manier delen we Gods liefde met mensen die Jezus niet of niet goed kennen. Zo organiseren we als E&R al 50 jaar zomerprojecten op campings, in buurten, met het mimeteam en op de boulevard in Scheveningen.
Jij bent nodig! Ook deze zomer willen we op de projectlocaties graag weer present zijn. Door er te zijn, ontmoeten we mensen en laten we in woorden en daden iets zien van Gods liefde. Doe je mee? Meer info op eenr.nl of verrenaasten.nl.

---
IDP

Dovenpastoraat

Twee werelden, verschillende gaven, een kerk

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) bruist van de plannen en ideeën om het evangelie bekend te maken onder doven, en dan vooral dove jongeren. Daar zijn mensen voor nodig om de plannen en ideeën uit te werken. Voor de wervingscampagne is een folder ontwikkeld om het werk van het IDP meer bekendheid te geven. Naast alle nieuwe plannen gaat het reguliere werk door, het pastoraat aan dove kerkleden én de kerkdiensten. Gecombineerde diensten, zondagse kerkdiensten met dove leden, een dove predikant die gebarentaal gebruikt, of de eigen predikant die vertaald wordt door een tolk. En de speciale dovendiensten, regionale diensten voor doven. Voor meer informatie>>>

---
7 brieven

Verre Naasten

Zeven brieven uit de wereldkerk

Wat is het geheim van kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika? Hoe kijken niet-westerse christenen aan tegen de situatie van de kerk in het westen, en speciaal die van Nederland? Wat zouden zij ons willen meegeven? In zeven brieven – gebundeld in een boekje - houden zeven niet-westerse kerkleiders en theologen de kerk in Nederland een spiegel voor. Op dinsdagavond 14 juni luisteren we o.l.v. Jurjen ten Brinke tijdens een online seminar naar de verschillende stemmen uit de wereldkerk en gaan met elkaar in gesprek over wat het betekent om Christus te volgen in tijden van crisis en ontkerkelijking.  Meer informatie en aanmelden>>>

---
Pdf document

NGK Rotterdam-Overschie en IZB

Vacature missionaire pionier

De Bethelkerk in Rotterdam-Overschie zoekt in samenwerking met de IZB (vereniging voor zending in Nederland) een missionair-diaconale pionier, voor 20 uur per week.
De pionier wordt betrokken bij het kerkelijk pionierswerk in de wijk Overschie: een heel diverse wijk met de nodige sociale vragen en uitdagingen voor de kerken. De hoop is dat hier een nieuwe christelijke gemeenschap kan ontstaan. Kijk hier voor alle informatie over de vacature.

---
Trektocht

Kerkpunt

Gemeentetraject ‘Trektocht’

Veel kerken maken zich klaar voor een frisse start, maar de laatste jaren roepen misschien ook vragen op. Waar sta je nu als kerk? Wat heeft de afgelopen periode ons geleerd? Hoe kunnen we als gemeente samen verder? Tijdens het gemeentetraject ‘Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven’ ga je met deze vragen aan de slag en vind je samen inspiratie. Het traject biedt bouwstenen om als gemeente met elkaar in gesprek te zijn over wat je drijft, waar je naar verlangt én hoe je dit concreet maakt. Een trektocht voor jong en oud met de Efezebrief als gids! Lees meer informatie op onze site of bekijk de voorbeeldmaterialen. Lees meer>>>

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag 29 juni 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.