GKV - Nieuwsbrief  2015-01

---
LEF

Praktijkcentrum

Learning Community jeugdwerkers

Praktijkcentrum hoopt in samenwerking met LEF (onderdeel van de Navigators) in september 2015 te starten met de Learning Community. De Learning Community kan (naast de catechese) een innovatief alternatief zijn voor de jeugdvereniging waarin het bouwen aan relaties met jongeren centraal staat. Het is een tweejarig leertraject waarin jeugdwerkers leren hoe ze kunnen bouwen aan een cultuur van discipelschap en missionair zijn in het jeugdwerk. Klik hier voor meer informatie ...

---
Diakendag

Diaconaal Steunpunt

Diakendag 'Lef om lief te hebben'

Op D.V. 24 januari 2015 vind de jaarlijkse diakenendag weer plaats in Veenendaal. Voor het eerst georganiseerd door het Diaconaal Steunpunt en het Diaconaal bureau van de CGK samen.Het thema van de dag is ‘lef om lief te hebben’. Roel Kuiper zal een praktijkverhaal bieden over het lef om de gemeenschap rondom je woon- en leefplek lief te hebben en er is keuze uit verschillende workshops. Meer informatie en aanmelding ...

---
Trainingsdag

Stichting Gave

Trainingsdag ‘Op weg met een vluchteling’

Gave organiseert op zaterdag 7 februari de trainingsdag ‘Op weg met een vluchteling’. Deze dag heb je de kans om je te laten inspireren om Gods liefde door te geven aan asielzoekers en te leren hoe je de asielzoekers beter kunt begrijpen. De trainingsdag wordt gehouden in Amersfoort en biedt inspiratie, toerusting en ontmoeting. Meer informatie en aanmelding ...

---
HHK

Meldpunt Misbruik

Hersteld Hervormde Kerk sluit aan bij MM

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft besloten om aan te sluiten bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Bij het Meldpunt zijn reeds de Christelijke Gereformeerde kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde kerken aangesloten. Nu kunnen ook leden  van de HHK terecht bij dit meldpunt voor meldingen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties (pastorale en andere gezagsrelaties). Lees meer...

---
Theologenblog

Theologische Universiteit Kampen

Theologenblog

Theologie lijkt wel steeds minder van belang, maar heeft de samenleving en de kerk intussen veel te zeggen. Daarbij helpt theologie vooral om het evangelie van Jezus Christus beter te verstaan. Een nieuw Theologenblog van onderzoekers van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen verbindt daarom theologie en actualiteit. Het Theologenblog is te vinden op de websites van Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad onder de rubriek ‘opinie’

---
Dorst

Raad van kerken

Week van Gebed

‘Dorst?’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. Voor informatie en materiaal ...

Wij wensen alle lezers van de Nieuwsbrief Gods zegen voor het  jaar 2015 toe!                                        Redactie GKV Nieuwsbrief

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 21 januari 2015

U kunt niet reageren door op 'beantwoorden' te klikken.
Reageren kan via nieuwsbrief@gkv.nl