GKV - Nieuwsbrief  2015-07

---
Lezing

Steunpunt Liturgie

Gereformeerd Kerkboek / Liedboek 2015

Eind 2015 hopen wij als kerken een nieuw Gereformeerd kerkboek te ontvangen en vanaf medio 2014 zijn diverse kerken begonnen met het door de synode aanvaardde nieuwe Liedboek. Samen met uiteindelijke Gereformeerd Kerkboek biedt het Liedboek voor de komende jaren het liedrepertoire voor de kerken. Alles wat in het Liedboek staat, hoeft niet meer in het Gereformeerd Kerkboek. Alles wat eigen is aan de identiteit van de GKv en wat niet in het Liedboek te vinden is, komt in het Gereformeerd Kerkboek. Kerkboek en Liedboek bieden samen volledigheid. Bijdrage lezing van de taakgroep eredienst.

---
Mini symposium

Praktijkcentrum

Programma minisymposium ‘Op verhaal komen’

Zoals reeds eerder aangekondigd wordt op vrijdagmiddag 5 juni te Zwolle een minisymposium over narratief pastoraat georganiseerd. Via deze link vindt u alles wat u erover moet weten. Kijk hier voor meer informatie. 

---
Vakantie vrijwilliger

Dit Koningskind

Gespreksgroep voor volwassenen met autisme

Regelmatig krijgt dit Koningskind vragen van volwassenen (m/v) met autisme. Vragen die te maken hebben met het aangaan van vriendschappen, identiteit of communicatie binnen een (werk)relatie. Op 20 mei 2015 start in Utrecht een gespreksgroep voor volwassenen met autisme. Wilt u zich nog aanmelden voor een gespreksgroep? Of kijk hier om je aan te melden als vakantievrijwilliger.  

---
Cursus NT

Cursus Nieuwe Testament

“De overwinnende namen van onze Heiland”

Onder deze titel gaat de CursusNT verder in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016. Deo Volente zal prof. dr. J. van Bruggen dan (weer) als docent optreden. In het voorjaar van 2015 is er uitgebreid aandacht besteed aan het Bijbelboek Hebreeën, onder leiding van dr. H.R. van de Kamp. De komende twee modules zijn gericht op de namen van onze Heiland. Zie voor aanmelding en uitgebreidere informatie - waaronder de cursusdata - de website.

---
Fietsen voor onderwijs

De Verre Naasten

Fietsen voor onderwijs in Nigeria

Kinderen gaan naar school, dat is logisch hier in Nederland. Maar dat is helaas niet het geval voor miljoenen kinderen wereldwijd. Om die kinderen te onderwijzen en een kans op een betere levensstandaard te geven, is er dit jaar weer The Ride on Education. Een fietstocht die ook dit jaar start in Drenthe. Lijkt het je ook leuk om mee te gaan namens De Verre Naasten? Geef je dan vandaag nog op via de website en Fiets Mee! 

---
Nieuwe website

Vragen over geloven

Een nieuwe website

Wij zijn christenen die: van harte geloven in God; graag met anderen van gedachten wisselen over geloven in God; graag anderen op transparante wijze antwoord geven op vragen over geloven; gelovigen helpen een positief verschil te maken in hun omgeving; anderen helpen hun weg te zoeken naar God en naar een kerk. De nieuwe site ‘Vragen over geloven’ kan daarbij helpen. De mensen ‘achter deze site’ zijn allen betrokken bij het kerkgenootschap Christelijke Gereformeerde Kerken, de zendingsorganisatie IZB of Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in kerken.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 3 juni 2015

U kunt niet reageren door op 'beantwoorden' te klikken.
Reageren kan via nieuwsbrief@gkv.nl