GKV - Nieuwsbrief  2015-12
-------------------------------------

Hervormingsdag

Deputaten Kerkelijke Eenheid

Hervormingsdag, voorbede voor kerkelijke eenheid

In opdracht van de Generale Synode vragen deputaten Kerkelijke Eenheid de kerken om op zondag 1 november in de eredienst voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. In de brief die deputaten hierover aan de kerken hebben verstuurd, geven ze een actueel overzicht van het werken aan kerkelijke eenheid.

---
Advent

Steunpunt Liturgie

Advent en Kerst 2015: Er is een tijd

Het project rond Advent en Kerst 2015 van het Steunpunt Liturgie kijkt de tijd in de ogen, aan de hand van de Bijbel. De rode draad daarbij is: ‘Er is een tijd…’. Het project bestaat uit: een bijbelleesrooster voor thuis, een uitgewerkte kinderlijn, werkbladen voor jongeren en meer onderdelen die aansluiten bij het Oecumenisch Leesrooster en het Adventsproject van Kind op Zondag. Het materiaal is vanaf 19 oktober beschikbaar en kan besteld worden via het mailadres of contactformulier op de website. Lees meer....

---

Steunpunt Liturgie

Het nieuwe Gereformeerd Kerkboek

Het nieuwe Gereformeerd Kerkboek verschijnt in het voorjaar van 2016. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze nieuwe, definitieve versie van het Geref. Kerkboek nog in 2015 klaar te hebben, maar dat bleek praktisch toch niet haalbaar. Nog even wachten dus, maar dan ligt er ook een mooie, zorgvuldig geredigeerde bundel klaar.

---
Kerstverhaal

Luisterpost|Bralectah

Het kerstverhaal in nieuw licht

Stichting de Luisterpost|Bralectah (LPB) organiseert ieder jaar een speciale kerstactie om mensen te verrassen die extra aandacht verdienen rond de kerstdagen. Dit jaar geven wij een dvd met het kerstverhaal uit, met muzikale omlijsting en met sfeerbeelden uit de Hypolytuskerk in Middelstum. Wij bieden u de mogelijkheid om deze kerstspecial te bestellen om uw naaste te verrassen.

---
Dankdag

Diaconaal Steunpunt

Dankdag

Dankdag is traditioneel een moment in het jaar om bewust stil te staan bij alles wat God geeft. Vanuit wat wij hebben ontvangen, mogen we delen en zo kunnen we helpen bij het voortzetten en versterken van bestaande diaconale activiteiten ver weg of dicht(er)bij. Elk jaar worden daarom een aantal concrete doelen voorgesteld voor de dankdagcollecte. Meer informatie, artikelen voor het kerkblad en powerpoints voor de collecte vind je hier.

---
PEP-cursus

Praktijkcentrum

Preken tussen de leerlingen. Leerdiensten in uitvoering

Een afwisselende en stimulerende PEP-cursus met en voor predikanten! Vanuit het verlangen om recht te doen aan het leren, zoals Jezus dat voordeed aan zijn leerlingen (vol met praktijkvoorbeelden uit de directe omgeving en met afwisseling en diversiteit), verken je in deze cursus hoe doeners en denkers, beslissers en dromers leren en hoe je je eigen preken en liturgie op hen kunt afstemmen. Lees meer...

---
Vluchtelingen

SSRO

Gebed gevraagd

De broeders en zusters van de ERKWB-kerk in Wenen bieden hulp in een overvol vluchtelingenkamp, dat op 30 minuten afstand van de kerk ligt. Dit kamp is zo vol dat mensen in provisorische kampeertenten overnachten. Uw gebed wordt gevraagd! Meer lezen (Oostenrijk Bulletin – uitgave SSRO).

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 4 november 2015

U kunt niet reageren door op 'beantwoorden' te klikken.
Reageren kan via nieuwsbrief@gkv.nl