GKv-Nieuwsbrief 2020-10
------------------------------------

---
Symode 2020

Generale Synode 2020

Synode vergadert over man/vrouw en ambt

Vandaag en morgen zullen de afgevaardigden naar de synode voor het eerst sinds lange tijd weer bij elkaar komen. Op de agenda staat dan de bespreking van de vragen en bezwaren vanuit de kerken naar aanleiding van de besluiten van de synode van Meppel (2017) om de kerken ruimte te geven voor de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers.
De synodecommissie die de bespreking en besluitvorming heeft voorbereid, heeft twee rapporten gepresenteerd. U kunt beide rapporten hieronder downloaden:
Elkaar van harte dienen - inhoudelijke onderbouwing
Aanbiedingsrapport - verantwoording en concept-besluitteksten
De vergaderingen van 4 en 5 september zijn via een livestream op lv-gs2020.nl te volgen. Op deze website vindt u na afloop van de besluitvorming ook een verslag van de bespreking en begin volgende week een synodejournaal.

---
Taak samenroepende kerk

LV/Synode van ??? (2022/2023)

Welke kerk wordt de samenroeper van de volgende synode?

Het gezamenlijke moderamen van de Landelijke Vergadering (NGK) en de Generale Synode (GKv) roept kerken op om zich te melden als ze interesse hebben om samenroeper te worden van de volgende lv/synode. U kunt hier lezen wat de taak is van een samenroepende kerk en wat een samenroepende kerk bij voorkeur moet kunnen bieden. Meer weten? Mail naar secretariaat@synode.gkv.nl of scriba.lv@ngk.nl

---
Ik-ben

TUK en SKW 

Campagne ‘Ik ben’

De Theologische Universiteit Kampen is samen met Steunpunt Kerkenwerk de campagne ‘Ik ben’ gestart. Op ik-ben.nl worden verhalen van voorgangers verzameld in de vorm van portretten, verhalen en filmpjes, omdat dit krachtige verhalen zijn. Het verhaal van Bram Beute bijvoorbeeld, over het creëren van ruimte en samen optrekken. Of het verhaal van Anne Lorein, over verbinding tussen Gods verhaal en het leven van mensen. Inschrijven om deze verhalen te volgen kan via de genoemde website.

 

---
Handreiking Gemeentezang

Steunpunt Liturgie

Gemeentezang

Het is voor velen een hard gelag dat er in de kerkdienst niet voluit gezongen kan worden. Deputaten Eredienst en het Steunpunt Liturgie kwamen voor de zomer al met een handreiking met allerlei suggesties. Een van die suggesties was: samen spreken in plaats van samen zingen. Nu is er een nieuwe handreiking die daar verder op doorgaat. Het uitgangspunt is: actieve betrokkenheid van de gemeente, als het niet zingend kan, dan sprekend! Hoe? De handreiking geeft voorbeelden en suggesties om uit te kiezen en om ideeën uit op te doen. Je vindt de download hier.

---
Micha zondag

Michazondag 2020

Moderne slavernij centraal onder het thema ‘Delen in vrijheid’

Micha Nederland nodigt kerken en christenen uit om op zondag 18 oktober stil te staan bij moderne slavernij en uitbuiting. ‘Dat slavernij verkeerd is, daarover zijn we het hopelijk allemaal eens,’ aldus Annemarthe Westerbeek van Micha Nederland, ‘maar helaas vertaalt zich dat nog veel te weinig door in onze dagelijkse keuzes. Nog steeds laten we anderen schaamteloos het zware werk voor ons doen onder onmenselijke omstandigheden. Hoe kunnen we dat rijmen met Jezus’ woorden “Heb je naaste lief als jezelf”?’
Er is een kerkenpakket dat gratis is te downloaden via michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag.

---
Ontmoetingsdagen

Dit Koningskind

Ontmoetingsdagen en gespreksgroepen najaar 2020

Het nieuwe seizoen gaat van start! Vereniging Dit Koningskind organiseert de komende tijd weer online ontmoetingsdagen, gespreksgroepen en andere activiteiten. Uiteraard houden ze bij de fysieke activiteiten rekening met de coronamaatregelen. Ze organiseren onder andere ontmoetingsdagen voor partners van wie een van beiden autisme heeft, voor ouders van een kind met een beperking, voor mensen met een lichtverstandelijke beperking en nog meer interessante activiteiten! Bekijk het hele aanbod via www.ditkoningskind.nl/agenda.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 23 sept 2020

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl