GKV - Nieuwsbrief  2016-10
                                              ---------------------------------------

---
Notulist Synode 2020

Generale Synode

Herhaalde oproep: Vacature Notulist Synode 2020

De griffier en de notulist van de generale synode zullen voor het laatst tijdens de synode van Meppel (D.V. 2017) in functie zijn. Het deputaatschap administratieve ondersteuning (DAO) zoekt voor de functie van notulist nog een opvolger. Belangstellenden (m/v), en zij die hierover meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de voorzitter van DAO, P. Jonkman. Telefoon 0334652834, mail. De taakomschrijving van notulist en griffier van de synode, vindt u hier.

---
Liedboek

Deputaten Liturgie en Kerkmuziek

Kennismaking met het "NIEUWE" LIEDBOEK

Wordt er bij u in de kerk al uit het nieuwe liedboek (2013) gezongen? Zo ja, prachtig! Dan heeft u inmiddels al kennisgemaakt met de rijke schat aan liederen die ons sinds het verschijnen van dat nieuwe liedboek ter beschikking staat! Zo niet, dan is het nieuwe seizoen misschien een mooie aanleiding daar eens mee te beginnen. Voor informatie over een kennismakingsavond met het nieuwe liedboek bij u in de kerk, kunt u mailen met Jetze Baas of Jorrit  Woudt. Op de site van Steunpunt Liurgie is meer  informatie te vinden.

---
Pijnpunten

Deputaten M/V

Pijnpunten rond Vrouw en Ambt

In de aanloop naar de komende synode presenteert het deputaatschap M/V en Ambt een eerste rapport. Dit rapport benoemt de pijnpunten die er liggen rond vrouw en ambt. Een confrontatie met deze pijnpunten is volgens het deputaatschap een noodzakelijke voorwaarde voor verdere besluitvorming. Het deputaatschap roept gemeenten op over dit thema in gesprek te gaan en heeft daartoe een korte handreiking geschreven die met het rapport hier kan worden gedownload. In november 2016 organiseren de deputaatschappen M/V en Ambt en M/V in de Kerk samen een aantal regioavonden waarop de gemeenteleden met elkaar in gesprek kunnen gaan over dit thema.

---
Pepdagen

Praktijkcentrum

De drie V’s – pepdagen Praktijkcentrum

Midden in een veranderende kerk blijft een van je kerntaken als ouderling het bezoek aan gemeenteleden. Wat heb je nodig om te groeien? Aan de start van het nieuwe seizoen wil het Praktijkcentrum kerkenraden inspireren met een boeiende dag over het bezoekwerk. Met verdieping, vaardigheden en ontmoeting hopen we je te ondersteunen in wat misschien wel het belangrijkste onderdeel van je taak is: de opbouwende ontmoeting met gemeenteleden. Welkom op 1 oktober in Houten en 29 oktober in Meppel! Meer informatie en opgave klik hier.

---
Agenda

Evangelie & Moslims

Wat doen kerken richting de Turkse gemeenschap?!

Er is veel onrust in de Turkse gemeenschap in Nederland vanwege de couppoging deze zomer in Turkije. Goed om voor de Turkse gemeenschap te bidden. Heeft u contact met Turkstalige medelanders die wel open staan om meer te weten te komen over het christelijke geloof? Neem hen dan mee naar een van de samenkomsten van Evangelie & Moslims. Bijvoorbeeld zaterdag 10 september in Almelo of het weekend van 28-30 oktober  in Amerongen. Wilt u meer lezen over de Turkse gemeenschap, vraag dan het info-bulletin van Evangelie & Moslims aan. Aanvragen via mail..  Bekijk ook de agenda...

---
Tekstboek 6

GELOOF.NU

Tekstboek 6 vernieuwd – serie compleet

Met het zesde deel van de catechesemethode GELOOF.NU zijn alle jongerenboeken volledig herzien. De les is vernieuwd en uitgebreid met een samenvatting, een verdiepingstekst en een verhaal waarmee de lesstof dichtbij gebracht wordt. Lesplaten en een leesrooster zijn toegevoegd, ook zijn de opdrachten vernieuwd. Veel extra materiaal, waaronder een Bijbelstudie, handleiding en meer, zijn hier beschikbaar.

---
Kroonbede 2016

Comité Kroonbede

Kroonbede 2016: HOOP

Diverse Haagse kerken organiseren op dinsdagavond 13 september de Kroonbede, een interkerkelijke bijeenkomst waar gebeden wordt voor de politiek. Deze 16e editie van de Kroonbede heeft als thema: HOOP.  De bijeenkomst heeft een open karakter. Iedereen is van harte welkom! Luisterpost | Bralectah zendt de Kroonbede live uit. Klik hier voor meer informatie.

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 28 september 2016

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl