GKv-Nieuwsbrief 2020-11
------------------------------------

---
Synode 2020

Generale Synode 2020

Synode en landelijke vergadering weer vol in bedrijf

Begin september nam de generale synode belangrijke besluiten over de toelating van vrouwen tot de kerkelijke ambten. Unaniem stemden de afgevaardigden ermee in om de besluiten van Meppel (2017) te handhaven. 23 kerken hadden aan de synode gevraagd om daarop terug te komen; eveneens 23 kerken hadden om een betere onderbouwing ervan gevraagd. Bij de onlangs genomen besluiten hoorde de uitspraak dat voor beide overtuigingen en praktijken (wel/geen vrouwelijke ambtsdragers) een volwaardige plaats in de kerken behoort te zijn en te blijven. Lees hier het verslag van de synodevergadering van 5 sept. jl.
Op 19 september jl. vergaderden synode en landelijke vergadering gezamenlijk over de financiële ambities en armslag van het nieuw te vormen kerkverband. Het verslag van die bijeenkomst vindt u hier. In dat verslag vindt u ook een link naar het rapport Ambities in balans.

---
Onderweg naar 1 kerk

Regiegroep Hereniging 

Kerkorde terug naar de kern

De Regiegroep Hereniging geeft sturing aan het proces van samengaan van GKv en NGK. Maandelijks geeft de Regiegroep een nieuwsbrief uit over actuele ontwikkelingen rond de hereniging. In de nieuwsbrief van september wordt onder andere uitgebreid aandacht besteed aan het nieuwe concept van de kerkorde. In 2019 werd een eerste versie, gemaakt door de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK), voor commentaar aan de kerken voorgelegd. Het nieuwe kerkordevoorstel, voorzien van een uitvoerige toelichting, is geadresseerd aan de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) voor bespreking en besluitvorming in het komende halfjaar. U kunt kerkordeconcept-2 hier downloaden. In een begeleidende brief bij de conceptkerkorde pleit de Regiegroep voor een nieuwe, sterkere verankering aan de leer van de Bijbel. Meer daarover leest u hier.

---
Vacature

Steunpunt Kerkenwerk 

Vacature: kom jij bij ons werken?

Bouw jij graag aan een goede werkomgeving en heb je hart voor de kerk? Denk je vooruit, ben je integer en adviseer je graag mensen in de kerk bij hun taken? Dan maken wij graag kennis met jou! Steunpunt Kerkenwerk zoekt een:
adviseur Kerkelijk Personeelsbeleid (32 uur)
Stuur voor 7 oktober je CV en korte motivatie naar info@steunpuntkerkenwerk.nl. Kijk hier voor meer informatie.

---
Coronalpeiling

Praktijkcentrum 

Resultaten coronapeiling

De grootste zorg van kerkgangers is de impact van het virus op de betrokkenheid van jongeren bij kerk en geloof. Verrassend, of juist niet? Lees meer resultaten van de coronapeiling, die het Praktijkcentrum startte met een aantal partnerorganisaties. Het doel van de peiling was het onderzoeken van de omgang van de gereformeerde kerken met de veranderingen als gevolg van het virus.

---
Veerkrachtige kerk

Tear

Zoeken naar veerkracht van kerk

In de maanden oktober en november start Tear online een zoektocht naar de veerkracht van de kerk. Doel is om samen te bespreken hoe kerken in deze tijd een bron van hoop en verandering kunnen zijn.  Onderdeel van de zoektocht zijn drie online workshops: ‘Kerk zijn met beide benen in de buurt’ (5 oktober - onder leiding van Jurjen ten Brinke en Theodoor Meedendorp),  ‘Ecologische en economische duurzaamheid in de kerk’ (19 oktober - onder leiding van Annemarthe Westerbeek) en ‘Durven dromen: de kerk als kiem van Gods nieuwe wereld’ (datum volgt).

---
Veilige kerk

Veiligekerk.nl

Vergroot slagkracht tegen seksueel misbruik in de kerk

Kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties hebben afgelopen week het online platform Veiligekerk.nl gelanceerd. Hiermee vergroten ze de slagkracht van het bestaande werk rond het bestrijden van seksueel misbruik. Coördinator Ineke van Dongen: ‘Uniek aan dit project is de samenwerking van uiteenlopende christelijke organisaties. De meldpunten opereren niet langer alleen. Dat is heel krachtig.’ Lees meer>>>

---
Gespreksgroepen

Dit Koningskind

Gespreksgroepen gaan weer van start!

Op 6 oktober start de gespreksgroep voor ouders van een kind met een beperking in Heerenveen. Want hoe intensief is je leven als je 24/7 klaar moet staan voor je kind? Raak je weleens teleurgesteld door onbegrip uit je omgeving? En hoe zorg je voor jezelf en andere kinderen in het gezin?
Op 21 oktober begint de gespreksgroep voor partners van iemand met autisme in Hoogeveen. In je huwelijk kan autisme voor moeilijkheden zorgen. Er zijn vaak (grote) verschillen in communicatie en het beleven van emoties, geloof en intimiteit. Je omgeving begrijpt dat misschien niet altijd. Daarom is het fijn om hierover te spreken met mensen die dat vanuit hun eigen ervaring wél precies begrijpen.
Herkenning en erkenning staan tijdens de gespreksgroepen van Dit Koningskind centraal. Kijk hier voor meer informatie over de gespreksgroepen of bekijk onze andere activiteiten!

---
Lente in de kerk

Weetwatjegelooft

Online event ‘Lente in de kerk!

Zaterdagavond 26 september om 19.30 uur wordt via het youtube-kanaal van de EO en www.lenteindekerk.nl ‘Lente in de kerk!’ gelanceerd. Presentator is Marleen Stelling. Marleen gaat onder meer in gesprek met René van Loon, Petra de Jong-Heins en Pastor Onaolapo Smith Asubiaro over lente in oude, nieuwe en migrantenkerken en toont enkele bijzondere lentemomenten uit recente uitzendingen van het tv-programma Zie je zondag! Evangelist Osama al Tamimi geeft een getuigenis van Gods werk onder en door vluchtelingen. Jurjen ten Brinke bemoedigt ons vanuit de Bijbel en ten slotte bidden we samen voor meer lente in de kerk. Tussendoor zijn er liveoptredens van de band Abundant Grace Worship.
Vanaf 19.30 uur kan op YouTube gechat worden met ds. René van Loon en andere sprekers. Deel je vragen, twijfels en ideeën over lente in de kerk met ons! Waar zie jij lente in de kerk? Of zie je vooral herfst en winter? Hoe zou de lente kunnen ontluiken?

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 7 oktober 2020

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl