GKv - Nieuwsbrief  2017-07
                                              --------------------------------------

---
Buitenlanddagen

Synode 2017

Documentaire Buitenlanddagen

De synode heeft begin april ongeveer 37 buitenlandse afgevaardigden uit 19 landen verwelkomd. Van deze buitenlanddagen zijn opnamen gemaakt door LPB media. De buitenlandse gasten zijn tijdens hun verblijf in Nederland gevraagd hoe zij de relatie met onze kerken ervaren. Vanaf volgende week vrijdag is deze documentaire te bekijken via de website.

---
Zomerschool

Evangelie & Moslims

Zomerschool, 12-16 juni

Van 12 tot 16 juni 2017 organiseert Evangelie & Moslims de jaarlijkse Zomerschool in Voorthuizen. Een intensieve studieweek over het geloof en de cultuur van moslims, voor christenen die willen leren hoe ze hun geloof kunnen delen met vluchtelingen en met moslims die hier al langer zijn. De Zomerschool is ook een goede voorbereiding voor zendelingen die naar een islamitisch land gaan. Meer informatie en aanmelding...

---
Dovenportal

LPB

Nieuw: Dovenportal op Opkijken

Opkijken, onderdeel van LPB media (voorheen Luisterpost | Bralechtah), biedt door middel van diverse portals materiaal aan voor iedereen die werkzaam is in de kerk. Sinds kort heeft Opkijken een dovenportal gelanceerd. Dit nieuwe portal is volledig gericht op mensen met een auditieve beperking en mensen in de kerk die met deze doelgroep te maken hebben. Het portal biedt informatie, tips, filmpjes, materiaal en handvatten. Klik hier om het portal te bekijken.

---
Groei

Diaconaal Steunpunt

Diaconaat van kerken groeit

 

Uit ons eigen onderzoek Help! blijkt een toenemende belangstelling voor diaconaat van onze kerken in de samenleving. En uit het onderzoek dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) eind april publiceerde bleek dat zij als kerk krimpt, maar dat de diaconale inzet van haar leden steeds groter wordt. Het onderzoek `Toekomstgericht diaconaat´ levert een aantal inzichten op die prachtig aansluiten bij de aanbevelingen uit ons eigen onderzoek. Lees verder…

---
Pepdagen2017

Praktijkcentrum

Pepdagen 2017 'Geloofsverlating'

Samen met de Theologische Universiteit Kampen doet het Praktijkcentrum onderzoek naar de pastorale vragen die spelen rond geloofsverlating. Hoe zit het bijvoorbeeld met Gods uitverkiezing? Spreken we nog met elkaar over het verbond? En: Welke vragen spelen er binnen de verschillende generaties in een gemeente? We beogen dat je na afloop van de pepdag in staat bent om ook in je eigen gemeente met dit thema aan de slag te gaan. Binnenkort staan de locaties, data en het programma van de pepdagen op onze website. Liever een pepdag op locatie, of met een ander thema? Neem voor de mogelijkheden contact met ons op! Lees meer...

---
Aanmelden SKW VSE

Steunpunt Kerkenwerk

Algemene ledenvergadering SKW en VSE

Op woensdag 7 juni 2017 wordt D.V. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SKW en vereniging VSE gehouden. De AV SKW start om 16.00 uur en de AV VSE om 19.00 uur. De uitnodiging, agenda en bijlagen zijn donderdag 11 mei per mail naar de leden verzonden. Aanmelden voor beide vergaderingen kan via de website van Steunpunt Kerkenwerk

---
Website Gave

Stichting Gave

Kinderen en jongeren op vakantiekamp

Stichting Gave biedt vluchtelingenkinderen de mogelijkheid om mee te gaan met een christelijk zomerkamp. Deze Multiculturele Jongerenkampen, georganiseerd door Gave, zijn een onvergetelijke ervaring en een fijne invulling van de zomervakantie. Een vluchtelingenjongere: ‘Dit is mijn enige week zonder stress’. Meer informatie, aanmelden of flyers in diverse talen: zie de kinderkampen en jongerenkampen website van Gave

---
Mijn Mission

De Verre Naasten

Volop actie door kerkenteams Missie V.O.N.K. 2017!

Inmiddels doen er al 18 teams mee aan Missie V.O.N.K., de actieve, nachtelijke sponsoruitdaging van Verre Naasten, in de bossen bij Hardenberg. En voor de sponsoring komt heel wat creativiteit los! Zo organiseert een team een actiedag waar bezoekers van de kerktoren kunnen abseilen, verkoopt een ander team brandhout, gaat weer een ander team auto’s wassen, verzorgt een maaltijd of geeft huiswerkbegeleiding. Op het online actieplatform Mijn Mission hebben alle deelnemers een actiepagina aangemaakt. Meer weten?

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 31 mei 2017

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl