GKV - Nieuwsbrief  2013-15

Deputaten Relatie Kerk en Overheid

Praktijksituaties rond asielzoekers

Het Deputaatschap overwoog haar rol in concrete praktijksituaties rond (ex-) asielzoekers en meent dat hun instructie geen ruimte geeft om zelf in actie te komen. De deputaten maken wel de problematiek bij de overheid aanhangig en blijven aandacht vragen voor de penibele positie van bekeerde asielzoekers. Zij doen dit via het moderamen van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).  Lees meer...

Dit Koningskind

Gespreksgroep ‘Autisme binnen je huwelijk’

Communicatie, intimiteit en aandacht. Het zijn zaken die van levensbelang zijn binnen een huwelijk. Maar wat als je binnen je huwelijk te maken hebt met autisme? Als één van de partners autisme heeft kan de communicatie flink onder druk komen te staan. Beiden voelen zich niet begrepen. Een gesprek met christelijke lotgenoten, onder deskundige begeleiding, kan echtparen verder helpen. Lees meer...

Luisterpost|Bralectah

Nieuwe website

Luisterpost.nl is vernieuwd. De site biedt meer overzicht en is gebruiksvriendelijker geworden. Op de homepage vindt u de producten. Deze zijn eenvoudig te bekijken en te beluisteren. Ook is er een speciale overzichtspagina voor cd’s en een aparte pagina voor dvd’s. Geschikt om thuis alleen te gebruiken, maar ook als inleiding op een gemeenteavond, ouderenbijeenkomst of bijbelstudiegroep. Probeer het maar eens uit en start uw zoektocht naar producten op Luisterpost|Bralectah.

Praktijkcentrum

Jeugdleidersconferentie

Wij geloven dat jij die met jongeren werkt een belangrijke rol speelt in het doorgeven van Gods liefde. En wat is het goed om daar met elkaar bij stil te staan, opgebouwd te worden, verhalen te delen en God te prijzen en te vragen om Zijn hulp. Op 17 en 18 januari 2014 is de volgende conferentie  en de sprekers, de muziek, de workshops en alles wat dan gaat gebeuren, je zal vast stimuleren en motiveren in je relatie met God en met de jongeren die God in je leven heeft geplaatst. Lees meer...

De Verre Naasten

De onschatbare waarde van sterke vrouwen

"In Oeganda weten veel mensen niet wat Jezus' geboorte voor hen betekent… dat raakt mij ontzettend. Als kerk willen we in actie komen. Bijvoorbeeld door vrouwen in de kerk te helpen. Vrouwen zijn de drijvende kracht achter de samenleving in een dorp. Met elkaar houden ze het geloof levend, door Gods verhalen te vertellen aan wie het maar horen wil! Ze zijn van onschatbare waarde". Cate Nattabi, actief binnen het vrouwenwerk in de kerk in Oeganda vertelt graag en vol passie over het leven in Oeganda. Lees meer...

Steunpunt Kerkenwerk

Regelingen

Als resultaat van de besluiten, genomen op de Algemene Ledenvergadering van 13 november jl., zijn de Materiële Regelingen Predikanten en de Arbeidsvoorwaarden van Kosters en Kerkelijk Werkers voor het nieuwe jaar zijn weer beschikbaar. Download ze via SteunpuntKerkenwerk

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 08-01-2014

U kunt niet reageren door op 'beantwoorden' te klikken.
Reageren kan via nieuwsbrief@gkv.nl