GKv-Nieuwsbrief 2020-06
------------------------------------

---
Vernieuwde website

Deputaten administratieve ondersteuning (DAO)

Vernieuwde website

Begin april is de geheel vernieuwde website www.gkv.nl gelanceerd. De website heeft een modernere uitstraling gekregen en is veel toegankelijker en overzichtelijker geworden. De inhoud van de website is zo gerangschikt dat verschillende doelgroepen in een eigen menu materiaal kunnen vinden waar ze mogelijk in geïnteresseerd of naar op zoek zijn.
Aan een aantal onderdelen wordt achter de schermen nog verder gewerkt. Zo zullen alle lokale kerken straks vanaf een Google-mapsmodule op de homepage aanklikbaar zijn, en zal eerder gepubliceerd materiaal de komende maanden in een bibliotheek gerangschikt worden.

---
Vacant

Praktijkcentrum

Vacant in coronatijd

Voor een vacante gemeente ligt er een extra uitdaging: wie leidt er nu de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn? Het Praktijkcentrum zocht contact met een aantal vacante gemeenten om te ontdekken hoe zij kerk-zijn in deze tijd. Benieuwd naar deze bevindingen? Lees hier de nieuwste blog van het Praktijkcentrum

---
Corona - kerk

Steunpunt Kerkenwerk

Kerkdiensten en bijeenkomsten

Het is sterk aanbevolen om uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Kerkdiensten mogen met maximaal 30 personen doorgaan maar dit geldt met name in uitzonderlijke situaties zoals bij uitvaarten. Te allen tijde geldt: houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Lees hier de volledige (wet)teksten over de maatregel en samenkomstverbod rondom kerkelijke bijeenkomsten.

---
In mijn naam

Steunpunt Liturgie en TUK

Thuisliturgie

Naast de betrokkenheid op digitaal uitgezonden kerkdiensten, is er ook behoefte om zelf vorm te geven aan geestelijke ontmoeting, viering en gebed. Om daaraan structuur en vorm te geven, bieden de Theologische Universiteit Kampen en het Steunpunt Liturgie samen een handreiking, onder de titel In Mijn Naam… (Matt. 18: 20). Daarin wordt steeds een opzet voor viering aangereikt, met o.a. een overdenking, een beeldmeditatie en gebeden. Daarbij een afwisseling van praktische en inhoudelijke suggesties en/of werkvormen. Ieder week wordt er een nieuwe aflevering geplaatst op de websites van de Theologische Universiteit Kampen en het Steunpunt Liturgie. In Mijn Naam… verschijnt zolang dat nodig is.

---
#nietalleen

Diaconaal Steunpunt

#nietalleen

Op 10 mei 2020 doen veel kerken in Nederland mee aan een landelijke collecte onder de vlag van #nietalleen. Het gaat om een collecte voor initiatieven die hulp bieden in de nood die is ontstaan door de coronacrisis. Daarbij kan het gaan om hulp in binnen- en buitenland. Je kunt zelf een keuze maken waar jullie deze collecte aan besteden. Dat kan een lokaal of landelijk initiatief zijn, bijvoorbeeld de voedselbank of het hospice. Het kan ook gestort worden op een nummer van Verre Naasten die dit dan zal besteden aan coronahulp in het buitenland. Deze hulp gebeurt onder de vlag van Kerken helpen kerken. Van harte aanbevolen!

---
Kerkdienst

Beleefmee.nl

Landelijke 3GK-kerkdienst

“Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven is de boodschap die vanuit de tekst Joh. 20:19-29 naar ons toekomt. Een vreemde zaligspreking na Pasen”, zegt prof. dr. J.W. Maris. Hij gaat zondagmorgen 19 april om 10.30 uur voor in de landelijke 3GK-kerkdienst vanuit de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Deze dienst wordt ondersteund met gebaren door doventolk Deborah Barneveld en is te volgen via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media.

---
Jaarverslag 2019

Verre Naasten

Jaarverslag 2019

Mission-organisatie Verre Naasten constateert in haar jaarverslag 2019 dankbaar dat ze vorig jaar 5,3 miljoen euro aan inkomsten ontving, ruim vijf ton hoger dan begroot. Van de geworven inkomsten is 88% direct besteed aan de doelstelling: geloof delen wereldwijd, in woorden en daden. Samen met en namens kerken in Nederland ondersteunde Verre Naasten afgelopen jaar 78 kerkverbanden en christelijke organisaties in 34 landen.

---
Voor elkaar

Diaconaal Steunpunt

Er voor elkaar zijn

Wat zou het mooi zijn als mensen na de coronacrisis terugblikken en zeggen: ‘Het was een moeilijk tijd. Ik heb veel verloren, maar ik ben dankbaar dat de kerk er was. Daar werd ik gezien en gesteund toen ik bang was en me alleen voelde. Het was een plek van geloof, hoop en liefde. We waren er voor elkaar en voor onze buurt.’ Wat zou je als gemeente, diaconie, kerkenraad en predikant nu kunnen doen om bij te dragen aan dat effect? Lees hier de praktische handreikingen.

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 6 mei 2019

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl