GKv-Nieuwsbrief 2020-12
------------------------------------

---
GS Goes 2020

Generale Synode 2020

Synodewerk ligt weer even stil; digitale doorstart wordt voorbereid

Na de twee zittingen in september is het synodewerk als gevolg van de strengere coronaregels weer grotendeels stil komen te liggen. Voor 2 en 3 oktober stonden bezinningsdagen gepland, vandaag en morgen zou er in drie clusters vergaderd worden over diverse rapportages vanuit deputaatschappen. Beide bijeenkomsten moesten geschrapt worden. De moderamina kijken nu  opnieuw naar de mogelijkheden van digitaal overleg. Over de voortgang van het synodewerk kunt u meer lezen op www.lv-gs2020.nl.

---
Het Beste Nieuws

Steunpunt Liturgie

Het Beste Nieuws

Hoe vier je in coronatijd Advent en Kerst? Je kunt daarvoor gebruikmaken van het project Het Beste Nieuws. Adventsberichten. Daarin neemt de profeet Jesaja je bij de hand. Hij weet wat het is om onder lastige omstandigheden te leven. Sterker nog, hij weet in Gods naam de vinger op de zere plek te leggen. Au! Maar gelukkig blijft het daar niet bij, want met diezelfde vinger wijst hij in Gods naam ook de weg. Het Beste Nieuws bestaat uit een Bijbelleesrooster, vespers en een handreiking. Én, speciaal voor nu: een coronaproof Inspiratie- en Ideeënboekje voor thuis en kleine kring. Lees hier meer.

---
Tips

Praktijkcentrum

3 tips voor kleine groepen

Kerk-zijn in coronatijd is niet makkelijk: we passen onze koers aan op wat de overheid bepaalt. En daar zijn nu weer nieuwe maatregelen bijgekomen. Het Praktijkcentrum deelt tips om kleine groepen zoveel mogelijk te laten floreren. Want kerk-zijn omvat meer dan de (online) kerkdienst. Er is meer mogelijk dan je denkt!

---
Dank mee

De Verre Naasten

Dank mee voor Jezus’ liefde in islamitisch Afrika

 

Woensdag 4 november vieren we weer dankdag. In West-Afrika rukt de islam op. Christenen daar worden niet alleen getroffen door corona, maar hebben ook te maken met geweld en uitsluiting. Dank mee voor dappere getuigen, zoals Marc, Haruna en Nafkot. Ondanks eenzame en soms gevaarlijke omstandigheden laten ze Jezus’ liefde zien, aan dorpsgenoten, aan vluchtelingen, aan onderdrukte vrouwen. Hun verhalen zijn binnenkort te lezen op www.verrenaasten.nl/dankdag. Dank mee voor hulpverleners die vanuit de kerk present zijn, evangelisten die nieuwe gemeenten opstarten en studenten die leren hoe ze in hun toekomstige loopbaan van Jezus kunnen getuigen. Doe ook mee met jouw kerk en maak gebruik van de online materialen zoals de dankdagpreek van ds. Marc Nabie uit Burkina Faso, en een aantal filmpjes om tijdens de dienst te tonen. Vanaf 16 oktober zijn ze hier te downloaden.

---
Portal ouderenwerk

Opkijken.nl

Nieuw: portal voor ouderenwerk

Ouderen vormen een belangrijke en groeiende groep, ook in de kerk. Om werkers in de kerk, ouderen, hun familieleden en mantelzorgers te helpen zich te verdiepen in de (be)leefwereld van deze doelgroep, heeft Opkijken.nl (onderdeel van LPB media) portretten, artikelen en andere materialen verzameld. Deze zijn te vinden in het nieuwe portal voor ouderenwerk op Opkijken.nl. Bekijk bijvoorbeeld het interview met Esmé Wiegman ‘Ben ik nog wel waardevol?’ of blader door de themapagina’s over bijvoorbeeld eenzaamheid en dementie. Deze bieden o.a. gesprekstechnieken en meditaties die geschreven zijn voor de oudere generatie.

---
Webinars

Lente in de Kerk

Elke week 2 webinars!

Het online event Lente in de Kerk op 26 september 2020 vormde de opmaat voor een reeks webinars om jou te inspireren in je eigen omgeving aan de slag te gaan. Sinds 28 september biedt het platform  elke week twee webinars over allerlei verschillende thema’s. Laat je inspireren en motiveren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de webinar van Eelco Vos Alles wat adem heeft op 12 oktober a.s., met medewerking van The Psalm Project. Het Bijbelboek Psalmen is een rijke verzameling liederen: aanbidding, verstilling, een klacht en een schuldbelijdenis. Hoe maak je van die oude woorden een nieuw lied op eigentijdse muziek? Tijdens een gezamenlijk slotwebinar op 26 november staan jouw vragen en ideeën over de lente in de kerk centraal. René van Loon blikt daarin terug en hij geeft praktische en vooral bemoedigende tips voor de toekomst: hoe zou de lente kunnen ontluiken, wat is daarvoor nodig? Kijk ook op lenteindekerk.nl

---
Leven uit de Bron

PEPredikanten

Leven uit de Bron voor jouw gemeente

De kerkenraad is het geestelijk zenuwcentrum van de gemeente. Wat in de kerkenraad gebeurt, beïnvloedt de hele gemeente. Als je als kerkenraad de diepgang van echte ontmoeting met God en met elkaar ervaart, komt heel het kerkenwerk in een ander licht te staan. En dan komen uit die ontmoeting en bezinning ook de juiste activiteiten voort.  Leven uit de Bron staat voor een vitaliserende visie op gemeenteopbouw waarvan geloofsopbouw het geheim vormt. In de trainingen van Leven uit de Bron staat de beoefening van de drievoudige kern van gemeentezijn centraal: Hart voor de Heer, hart voor elkaar als zijn leerlingen, hart voor zijn bevrijdend werk in de wereld. Samen met PEP organiseert Leven uit de Bron de training Proeven uit de Bron. Hier meer informatie en aanmelden.

---
Cursus

Evangelie & Moslims

Insjallah cursus vanaf 23 oktober in Amersfoort

Deze cursus helpt christenen in de omgang met moslims en in de doordenking van de islam. Er wordt ingegaan op het geloof en de leefwijze van moslims en hoe missionair werk onder moslims gestalte kan krijgen. Ervaringen in het contact met moslims worden gedeeld. Moslims die christen werden leveren een bijdrage. De cursus is gericht op 'gewone' gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam. We verwachten van cursisten dat zij het verlangen hebben om in woord en daad getuige van Jezus te zijn naar moslims. Kosten: € 60,- individueel, € 105,- echtparen. Hier meer info en aanmelding

---
Activiteiten

Dit Koningskind

Ontmoetingsdagen en webinars

Dit Koningskind organiseert dit najaar diverse ontmoetingsdagen en webinars, waaraan zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen. Hieronder enkele voorbeelden:
Donderdag 29 oktober: Geef me de 5, met Alineke Bax
Donderdag 5 november: DecemberstrASS, met Bernice van Slooten
Donderdag 19 november: Goede samenwerking met de zorgverlener van uw kind, met Chiel Egberts & belangenvereniging Sien
In de agenda staan alle komende activiteiten, elk met een link om je aan te melden! 

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 28 oktober 2020

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl