GKV - Nieuwsbrief  2014-4

Synodejournaal

Synode Ede 2014

Buitenlanddagen

Op 28 en 29 maart zullen ongeveer dertig afgevaardigden van zusterkerken of van kerken waarmee de GKv contacten hebben, de synode bezoeken. Zij komen van over de hele wereld naar Nederland. Tijdens deze dagen zullen ze vertellen wat er binnen hun kerken leeft en hoe zij de ontwikkelingen in de GKv zien. Van deze dagen verschijnt een reportage die u via de site van de Luisterpost kunt bekijken. Lees meer over de Buitenlanddagen op de website, of via GKv Facebook

Buitenlanddagen

Synode Ede 2014

Synodejournaal

Bekijk het synodejournaal op de website van de Luisterpost. In een korte video van 3-5 minuten vertelt de voorzitter wat de synode tijdens het vergaderweekend besproken heeft. De synodejournaals kunt u via de Luisterpost of de Synode site downloaden.

DVN

De Verre Naasten

Meebidden- en danken: Kerkdienst in Kiev

Op zondag 9 maart a.s. zendt Zendtijd voor Kerken op Nederland 2, om 11:30 uur een interview uit met ds. Cor Harryvan, aangevuld met een kerkdienst uit Kiev, n.a.v. de recente ontwikkelingen in Oekraïne. Ds. Cor Harryvan woont sinds eind 2003 met zijn vrouw Joke in Kiev en begeleidt daar de voorgangers van de Evangelisch-Gereformeerde Kerken. Zij hebben de afgelopen weken het geweld van dichtbij meegemaakt. Lees verder....

Biddag

De Verre Naasten

Brazilië bidt: bid mee en geef!

Brazilië is hot! De economie draait overuren en het WK Voetbal komt eraan. Tegelijk kent het Zuid-Amerikaanse land grote armoede. In deze dynamische omgeving wil de kerk Jezus liefde weerspiegelen. In Woord en daad. Samen met de Drentse Zendingsdeputaten ondersteunt De Verre Naasten het werk van een aantal enthousiaste kerkplanters in de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul. Op Biddag (12 maart) vragen we uw gebed en giften voor deze evangelisten. Lees verder....

40 dagentijd

Steunpunt Liturgie

Bijbelrooster Veertigdagentijd

Het bijbelleesrooster voor de Veertigdagentijd van 2014 is getiteld 'Want er staat geschreven...' Het rooster volgt het evangelie naar Mattheüs vanaf de intocht in Jeruzalem. Mattheüs verwijst met regelmaat naar het Oude Testament. Dit gegeven vormt uitgangspunt voor het bijbelleesrooster. Voor kinderen is er een Veertigdagenkalender verkrijgbaar.Het materiaal is te bestellen bij Steunpunt Liturgie: liturgie@gkv.nl. Lees meer...

Autisme

Het Koningskind

Autisme thuis; over gezin, geloof en kerk

Op dinsdag 15 april organiseert Platform ‘Autisme in de kerk’ een thema-avond in Gouda over godsdienstige opvoeding van kinderen en jongeren met autisme. De lezing wordt verzorgt door dr. Hanneke Schaap-Jonker en tevens wordt de brochure Autisme thuis; over gezin geloof en kerk gepresenteerd. Aansluitend is er een forumbespreking. Aanmelden en meer informatie.

Training

Praktijkcentrum

Catecheten leren steeds!

Een lerende gemeente biedt catecheten kansen om zich toe te rusten. Daarom biedt het Praktijkcentrum een training aan voor catecheten: donderdagavond 22 mei, 12 en 26 juni 2014 te Zwolle. Deze training helpt catecheten in hun visievorming op catechese. De training kan ook op locatie worden uitgevoerd, dan is een groepsgrootte van minimaal 10 deelnemers gewenst. Opgave via info@praktijkcentrum.org, graag vóór 1 mei 2014.  

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 26 maart 2014

U kunt niet reageren door op 'beantwoorden' te klikken.
Reageren kan via nieuwsbrief@gkv.nl