GKv - Nieuwsbrief  2017-13
                                              --------------------------------------

---
500 jaar Protestants

Nationale Viering ‘500 jaar Protestants’

ds. Melle Oosterhuis aanwezig namens GKv

Dinsdag 31 oktober stonden protestanten in Nederland en daarbuiten, stil bij 500 jaar Reformatie. In de Dom van Utrecht vond de Nationale Viering ‘500 jaar Protestants’ plaats als afronding van het vijfhonderdjarig jubileum van de Reformatie. Namens onze kerken nam synodevoorzitter ds. Melle Oosterhuis hieraan deel. Hij kijkt terug op een rijke viering met een rijke liturgie. “Er was een gewijde sfeer; dankbaar voor Gods troon. Maar ook een sfeer van verbondenheid.” Zondag 5 november zendt NPO2 om 9.15 uur een compilatie van de viering uit. Lees meer>>

---
Livestream 11 nov

Onderweg naar één kerk

Kijk mee! Livestream 11 november

Op zaterdag 11 november kunt u via internet vanaf 9.45 uur live meekijken met het programma rondom de gezamenlijke vergadering van de NGK en GKv in de Nieuwe Kerk in Kampen. Ook de synodevergadering die om 13.30 uur begint, is live te volgen. De live-uitzending zal zo veel mogelijk van deze dag en het programma in beeld brengen. Ook de avonddienst is er onderdeel van. Samen met kerkleden willen de beide synodes deze dag nadenken over het proces naar hereniging van de kerkverbanden. Meekijken kan via http://www.onderwegnaar1kerk.nl of via http://www.beleefmee.nl

---
Avondmaalslied

Onderweg naar één kerk

Ria Borkent schrijft lied voor avonddienst 11/11

Kerklied-tekstschrijver en dichter Ria Borkent heeft een lied geschreven speciaal voor de avonddienst op 11 november; de dag waarop het proces richting kerkelijke eenheid van NGK-GKv centraal staat. Peter Sneep componeerde de muziek. Borkent schreef het lied op verzoek van NGK-predikant Roel Venderbos die in deze dienst samen met GKv-predikant Bram Beute voor zal gaan. Het verbindende motief in het lied is eenheid, andere thema’s die Borkent terug laat komen in de tekst zijn: verzoening, vergeving en avondmaal. Het lied en de muziek kunt u vinden en downloaden op  http://www.onderwegnaar1kerk.nl/avondmaalslied.

---
Wetenschap in de kerk

Praktijkcentrum

Wetenschap in de kerk

Veel gelovigen vinden het gesprek over geloof, Bijbel en de grote vragen vanuit de wetenschap lastig. Dat het noodzakelijk is dit gesprek wel te voeren in de kerk, blijkt uit het feit dat zowel jongeren als ouderen de kerk verlaten omdat zij zich niet serieus genomen voelen (en weten) met hun vragen over geloof en wetenschap. Daarom organiseert ForumC in samenwerking met het Praktijkcentrum een inspiratieavond over ‘Wetenschap in de kerk’.

---
Dossier Eenzaamheid

LPB media / Opkijken

Thema 'Eenzaamheid'

Opkijken biedt in het kader van het thema 'Eenzaamheid' kerkelijk werkers een dossier vol met items die je kunt gebruiken voor het werk in de kerk. Of je nu met volwassenen, jongeren of kinderen werkt, eenzaamheid komt voor bij alle leeftijden. Bezoek het dossier, gebruik wat aansluit bij jouw doelgroep!

---
Turkse bijeenkomst

Evangelie & Moslims

"God dienen, elkaar dienen en de wereld dienen"

Het jaarlijkse weekend voor Turksprekende gelovigen in Nederland had dit keer als thema: "God dienen, elkaar dienen en de wereld dienen." Een echtpaar dat in Turkije mede leiding geeft aan een christelijke gemeente was te gast en het was voor de deelnemers heel leerzaam hun persoonlijke ervaringen te horen, o.a.: "Als we God willen dienen, moeten we beginnen met elkaar te dienen in de kerk met de werken die niemand wil doen". Bent u (of kent u) een Turkssprekende christen en hebt u interesse om ook eens deze bijeenkomsten voor Turkse gelovigen mee te maken? Op 23 december is er weer een!

---
Wereld-tour

Micha Nederland en GroeneKerkenactie

Vernieuw je wereld-tour

GroeneKerkenactie en Micha Nederland organiseren op 7, 16 en 23 november een inspiratietour langs drie steden onder de titel ‘Vernieuw je wereld’. Met de tour hopen de organisaties christenen te motiveren om een zichtbare, positieve rol te spelen als het gaat om zorg voor de schepping en duurzaamheid.  De avond bestaat uit interactieve verhalen en boeiende sprekers, waaronder Esta Steijn (Stop the Traffik).  Amanda Lock brengt tijdens de avonden liederen van Schrijvers voor Gerechtigheid ten gehore. Lees meer...

---
Kinderdienstmethode

NBG

Kinderdienstmethode Bijbel Basics online beschikbaar

Kerken kunnen vanaf vandaag gebruik maken van ‘Bijbel Basics’, de nieuwe kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Alle afleveringen tot eind dit jaar, waaronder een programma voor Advent en Kerst, zijn gratis te downloaden. Voor de methode bestaat veel belangstelling.

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 22 november 2017

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl