GKv-Nieuwsbrief 2020-13
------------------------------------

---
GS Goes 2020

Generale Synode Goes 2020 

Landelijke vergadering en generale synode gaan online verder 

Na een maand van accounts aanmaken, inloggen en een paar stevige oefensessies zijn de afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) er klaar voor. Met behulp van Microsoft Teams zullen ze elkaar de komende tijd een aantal keer digitaal ontmoeten. Tijdens die vergaderingen zal er in clusters vergaderd worden. De clusterbijeenkomsten hebben als doel om de uiteindelijke besluitvorming op een later tijdstip voor te bereiden. Als u op deze link klikt, kunt u zien wat er op 31 oktober en 6, 7 en 14 november allemaal op de agenda staat en hoe laat er vergaderd wordt. U kunt de digitale bijeenkomsten volgen via het YouTubekanaal van LPB-media.

---

LPB media / DAO 

Gezocht: vrijwilliger voor ondersteunende websitewerkzaamheden 

Jarenlang heeft een vrijwilliger van LPB-media ondersteunende werkzaamheden verricht voor www.gkv.nl. Denk aan het plaatsen van berichten op de website en het meelezen en corrigeren van deze nieuwsbrief. Ze besteedde daar ongeveer twee uur per week aan. Heb je interesse om deze werkzaamheden over te nemen van de vertrekkende vrijwilliger, wil je weten wat daarbij komt kijken en wat er tegenover staat? Stuur dan een mail naar b.jonker@lpbmedia.nl of naar communicatie@gkv.nl

---
Lijst met overige notities

Steunpunt Liturgie

Gedenken van overleden gemeenteleden 

Hoe doe je dat in tijden van corona? In de Notitie Het gedenken van overleden gemeenteleden is speciaal een passage rond die vraag opgenomen. Met een aantal suggesties voor de praktijk. Want juist door corona is de kwetsbaarheid van het leven zo overduidelijk geworden. Hoe gaan we daar mee om, in onze goed georganiseerde Westerse maatschappij? De herfst en de laatste zondagen van het kerkelijk jaar zijn een goed moment om hier aandacht aan te besteden. Aanvragen Notitie Gedenken kan hier.

---
meer info

Theologische Universiteit Kampen 

Technische faciliteiten van de TUK

De TU is vanwege de coronamaatregelen voor een deel overgestapt op online onderwijsprogramma’s. Het was een uitdaging en een investering om de eerste technische faciliteiten te regelen, maar het is gelukt om de onderwijsprocessen zoveel mogelijk door te laten gaan. De TU richt het onderwijs nu zo in dat er een gedeelte van de groep in de klas zit en een deel online aansluit. Van de nieuwe technische opstelling maakt ook de synode/lv gebruik. Wilt u  meer weten over onze mogelijkheden of een bijdrage leveren voor onze technische faciliteiten? Kijk hier voor meer informatie.

---
Webinars

Diaconaal Steunpunt

Webinars ‘Yes, ik ben diaken’

Jij bent misschien wel net diaken geworden. Waar ben je dan aan begonnen? Wat wordt er van je verwacht? Wat is je taak en hoe geef je daar invulling aan, ook in deze coronatijd? Het diaconaal steunpunt helpt je graag op weg. De komende periode organiseert het een aantal webinars om jou als nieuwe diaken op weg te helpen. Daarin staan jouw vragen centraal (tenminste, als je die even aan ons doorgeeft…) De webinars staan gepland voor 3 en 17 november en 1 december, van 20:15 tot 21:00. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

---
Beleefmee.nl

Beleefmee 

Dankdag 4-11-2020

Een goede gewoonte: Bidden, lezen en danken aan tafel. Maar ongetwijfeld wordt er ook wel eens gezegd: “Lees maar een kort stukje, een Psalm of zo”. Kinderen weten vaak al wel de kortste Psalm te noemen: Psalm 117. Niet de langste… die is ‘saai’. Psalm 119 lijkt een gebed zonder einde, steeds weer hetzelfde. Maar het is dan ook een lied dat vol is van de liefde voor Gods Woord. Want met dat Woord, Zijn regels en beloften, is het leven pas waardevol! Hij wijst ons door dat Woord de weg naar het goede leven en dankbaar zingen we mee: ‘Het mooiste wat ik ken, mijn God: ik houd mij aan uw Woord. Ik bid. Ik wacht uw glimlach af. Want uw belofte staat.’ Psalmen voor Nu - Psalm 119: Geen woord teveel.
Op Dankdag nemen we de woorden van dit lied in onze mond door de opname in de Broederkerk Kampen (2012) van LPB media te bekijken. Te zien op www.beleefmee.nl, de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media, vanaf 20.30 uur.

---
Webinars

Evangelie & Moslims 

Naïma – webinars 

Evangelie & Moslims organiseert sinds juni dit jaar maandelijkse webinars over de leefomstandigheden van moslimvrouwen in Nederland. Deze webinars zijn bedoeld voor vrouwen die het verlangen hebben moslimvrouwen te bereiken met het Goede Nieuws. Het vierde webinar is op DV vrijdag 13 november en begint om 20.00 uur. Thema dit keer is: De Marokkaanse bevolking. We behandelen hun geschiedenis en achtergrond en praten samen door over hoe hen te bereiken. We gaan in gesprek met een Marokkaanse christin en luisteren naar een getuigenis. U kunt zich hier aanmelden.

---
Webinars

Autisme in de kerk

Webinar ‘Autisme, geloven en kerk’

D.V. donderdag 26 november 2020 organiseert Platform Autisme in de kerk een webinar ‘Autisme, geloven en kerk’. Tijdens dit webinar zal prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke ggz en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie Vrije Universiteit, een lezing verzorgen. Prof. Hanneke Schaap zal het thema toespitsen op de voorstelling die mensen zich maken van God. Na de lezing vertellen twee ervaringsdeskundigen iets over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in het dagelijks leven en in de kerk beleven. U kunt zich hier aanmelden.

---
#samendichtbij

Verre Naasten 

#samendichtbij 

Verre Naasten gelooft in de kracht van samen. Dat betekent samen echte vragen stellen, en samen zoeken naar echte antwoorden. Dus: samen in gesprek! Om samen in gesprek te raken over universele thema’s als rust, evangelisatie en diversiteit, namen we vier verschillende gespreksfilmpjes op, speciaal voor Bijbelstudiegroepen, (huis)kringen of andere groepen. Bekijk samen zo’n gespreksfilmpje en ga daarna samen in gesprek. Bij elk gespreksfilmpje hebben we tien gesprekskaartjes gemaakt. Een mooie manier om toch online met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Vraag gratis onze gesprekskaartjes aan via www.verrenaasten.nl/samendichtbij en ontvang ook de eerste aflevering waarin Dawden en Anneriet samen in gesprek gaan over het thema: rust in drukke tijd.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 18 november 2020

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met het betreffende  deputaatschap, steunpunt of organisatie (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl