GKv - Nieuwsbrief  2018-03
                                              --------------------------------------

---
Overleg Doe-groep

DOE-groep

Gezamenlijk overleg NGK-CGK-GKv

De DOE-groep (Deputaten Overleg Eenheid) nodigt u uit voor een gezamenlijk overleg op DV zaterdag 24 maart 2018. Op deze dag willen we met u van gedachten wisselen over de huidige situatie in onze drie kerkverbanden en onze onderlinge relaties. Wij constateren dat de relaties tussen onze kerkverbanden op dit moment spannend zijn. ‘Onze’ drie synoden/landelijke vergadering hebben in het afgelopen jaar vergaderd en ingrijpende besluiten genomen. Aanmelden voor 1 maart 2018. U kunt bij aanmelding ook uw gesprekspunten opgeven. Voor eventuele vragen kunt u per email contact opnemen: doegroep@ngk.cgk.gkv.nl

---
Ouderling worden!

Praktijkcentrum

Ouderling worden?

Binnen de kerkelijke gemeente heeft de ouderling een bijzondere positie als ambtsdrager. Maar de rol van ouderling is aan het veranderen. Het programma Geroepen leider biedt kersverse ouderlingen en ervaren oudsten mogelijkheden om te groeien in bewustwording van wat deze taak betekent, en hoe je jouw ambt kunt vormgeven en inzetten in eigen gemeente. In dit programma ga je samen in gesprek over de betekenis van jouw roeping als ambtsdrager in jouw gemeente. Lees meer>>

---
Alumnidag

TU Kampen

Alumnidag  25 mei 2018

Iedereen die ooit aan de TU Kampen heeft gewerkt of gestudeerd, opgelet: je wordt van harte uitgenodigd voor de alumnidag op vrijdag 25 mei. Reserveer deze datum dus alvast in je agenda. Er is veel ruimte voor ontmoeting tijdens deze dag en het boek ‘Domineesfabriek’ van George Harinck wordt gepresenteerd. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de TU Kampen vanaf 1854 en bevat een lijst met alle ingeschrevenen vanaf 1945. Wilt u tegen korting intekenen op het te verschijnen boek? Mail dan naar: pr@tukampen.nl.

---
Actie flyer

Verre Naasten

Doe mee met onze Groeiwedstrijd!

Ook dit jaar zet Verre Naasten weer een groeiwedstrijd uit rondom Biddag. De uitdaging voor dit jaar: een zelfgemaakte mos-graffititekening rondom het thema ‘geloof delen wereldwijd’! En dit jaar maak je niet één maar twee keer kans! Je kunt namelijk meedoen met je kerk / school / gezin of als individu. Het actiepakket (mét instructies) kan tot uiterlijk 8 maart 2018 worden aangevraagd en bestaat uit actiekaarten voor kinderen, een wedstrijdbeschrijving en een werkblad voor kinderwerkers. Deelname is gratis!


---
Info Koningskind

Dit Koningskind/Helpende handen

Studiedag ‘Wie ben ik? Over autisme bij vrouwen’

Platform ‘Autisme in de kerk’ organiseert D.V. zaterdag 7 april 2018 een studiedag over autisme bij vrouwen. Wat weten we over autisme bij vrouwen? Is dat anders dan autisme bij mannen? En hoe heeft autisme invloed op het leven? Welke bemoedigingen en zorgen kunnen er zijn? Platform ‘Autisme in de kerk’ organiseert deze studiedag voor vrouwen met autisme, hun naaste familieleden en vriendinnen, hulpverleners en ambtsdragers. Meer (inhoudelijke) informatie en aanmelden>>

---
Trainingsdag

Stichting Gave

‘Bouw mee aan een thuis’

Stichting Gave organiseert op zaterdag 17 maart in Utrecht de Trainingsdag ‘Bouw mee aan een thuis’. Voor iedere christen die vluchtelingen een thuis wil bieden is er een aansprekend programma, met (nieuwe) inspiratie en praktische ideeën. Het programma is geschikt voor christelijke vrijwilligers die contact hebben met vluchtelingen in het asielzoekerscentrum of vluchtelingen met een eigen woning.  Aanmelden>>

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 28 februari 2018

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl