GKv - Nieuwsbrief  2018-12
                                              --------------------------------------

---
Het jaar rond met Jezus

Praktijkcentrum

Het jaar rond met Jezus

Kerst, Pasen en Pinksteren. Het zijn feesten die we in de kerk vaak ‘los’ van elkaar vieren; Maar hoe zijn deze feesten met elkaar verbonden? Of staan deze feesten op zichzelf en is geloven iets van hoogtijdagen? In ‘Het jaar rond met Jezus’ willen we gemeenten meenemen in de beweging van het kerkelijk jaar. Voor meer informatie, klik hier >>

---
Leesrooster

Steunpunt liturgie

Oecumenisch Leesrooster

Het Oecumenisch Leesrooster geeft voor november en december 2018 als alternatieve leeslijn het middendeel van Openbaring aan. In het project voor Advent en Kerst 2019 van het Steunpunt Liturgie wordt met deze leeslijn rekening gehouden. Met oog op deze Openbaring-leeslijn, en in samenhang met het project voor Advent & Kerst, biedt het Steunpunt Liturgie een speciale Handreiking: Preken over de Openbaring. Meer informatie (en download) >>

---
Dienend in beweging

Steunpunt Kerkenwerk

Regioavonden ‘Dienend in beweging!’

Predikantenvereniging | CGMV en Steunpunt Kerkenwerk organiseren binnenkort drie regioavonden. Met het thema ‘Dienend in beweging!’ bouwen we samen met u aan een goede toekomst van predikanten en kerkelijk werkers. Het doel is om praktisch en oplossingsgericht na te denken over leiderschap, rechtspositie en kerkelijk personeelsbeleid in de gemeente. De regioavonden, verspreid over Nederland,  bestaan uit een korte presentatie van het werk van CGMV en Steunpunt Kerkenwerk in de afgelopen 3 jaar. Daarnaast zijn er drie workshops. Wij ontvangen graag uw aanmelding via onze website >>

---
Nieuw portal

Opkijken.nl

Nieuwe portal

Voor werkers in de kerk die te maken hebben met mensen met een visuele beperking heeft Opkijken.nl een nieuwe portal gelanceerd. In dit portal zijn informatie en ervaringsverhalen te vinden van o.a. Marga (54), die door Opkijken.nl is gevraagd wat nodig is om mee te kunnen doen in de kerk. Maar ook andere verhalen, tips en tools zijn nu te vinden in dit nieuwe portal! Bezoek het portal: ‘Geloofsonderwijs aan mensen met een visuele beperking’.

---
Cursus Insjallah

Evangelie & Moslims

Insjallah-cursus

Binnenkort start weer een Insjallah-cursus! Deze cursus helpt christenen in de omgang met moslims en in de doordenking van de islam. Er wordt ingegaan op het geloof en de leefwijze van moslims en hoe missionair werk onder moslims gestalte kan krijgen. Ervaringen in het contact met moslims worden gedeeld en moslims die christen werden leveren een bijdrage. Lees meer en schrijf u in >>

---
Korea

Betrekkingen Buitenlandse Kerken

Koreaanse hartelijkheid én bezorgdheid

Met open armen werden ds. Simon van der Lugt en Arjan Grashuis in Korea door de kerken daar ontvangen. Namens Betrekkingen Buitenlandse Kerken waren zij van 16 tot en met 24 september te gast bij drie verschillende kerkverbanden. De Koreaanse kerken hebben een waarderende betrokkenheid met de GKv. De GKv was jarenlang min of meer hun voorbeeld. Maar de recente synodebesluiten hebben een behoorlijke shock veroorzaakt en roepen veel vragen op. Lees meer op de website van BBK.

---
Bibliotheek

Stichting Gave

Nieuwe brochures

Gave heeft twee nieuwe brochures uitgebracht. De brochure ‘Samen sterk’ geeft kerken advies in het contact met statushouders. De tweede brochure, ‘Een helende gemeenschap’ helpt christenen bij het geven van pastorale hulp aan vluchtelingen. Advies is nodig, omdat cultuurverschillen of trauma’s bij de vluchteling het contact kunnen bemoeilijken. Wilt u een brochure, dan kunt u deze gratis downloaden of op papier bestellen (2,50 euro) via de webshop.

---
Moeder- Kindweekend

Stichting Gave

Moeder-en-Kindweekend

Stichting Gave organiseert van 26 tot en met 28 oktober het Moeder-en-Kindweekend voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en hun jonge kinderen. Een ontspannen weekend om tot rust te komen en God beter te leren kennen. Nederlandse vrouwen maken als vrijwilliger het weekend mede mogelijk. Het Moeder-en-Kindweekend vindt plaats in de omgeving van Utrecht. Deelname: 15 euro per gezin en vrijwilligers mogen gratis mee. Aanmelding (ook voor vrijwilligers).

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 10 november 2018

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl