GKv - Nieuwsbrief  2019-05
                                              --------------------------------------

---
Aanmelden slotmanifestatie

Deputaten Kerkelijke Eenheid

400 jaar Nationale Synode

De herdenking van 400 jaar Nationale Synode wordt op 29 mei 2019 afgerond met een slotmanifestatie in de Grote Kerk in Dordrecht. Eind 2018 werd geschreven over de start van Ode aan de Synode en de Verklaring van Verbondenheid. Alle kerkleden zijn uitgenodigd om er op 29 mei bij te zijn als de Verklaring van Verbondenheid ondertekend wordt in het bijzijn van honderden predikanten, voorgangers, kerkleiders en gemeenteleden van tientallen kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen. Wilt u zich aanmelden? Klik hier om naar de registratiepagina te gaan.

---
Onderzoek

MVIK

Onderzoek ontvangst Synodebesluiten

Het onderzoek naar hoe plaatselijke kerken omgaan met de Synodebesluiten over Man Vrouw en Ambt is opgestart. De scriba's worden eraan herinnerd dat de online vragenlijst t/m 12 april actief zal blijven. Daarna zullen de resultaten worden binnengehaald om geïnventariseerd te worden. Lees meer >>>

---
Leren in de kerk PC

Praktijkcentrum

Lerenindekerk.nl

Om kerken en gelovigen te helpen in dynamisch leren heeft het Praktijkcentrum een website ontwikkeld met een leeraanbod voor verschillende doelgroepen en diverse situaties. Er is een cursus geloofsopvoeding voor jonge ouders, programma’s die kinderen uitdagen om inzicht in de Bijbel te krijgen, Bijbelstudies voor jongeren met ruimte voor stilte en meditatie, een methode voor relatiegericht tienerwerk, openingen voor (kerkenraads)vergaderingen en binnenkort de cursus ‘Tafelgesprekken voor denkers’. Dit wordt in de toekomst nog verder uitgebouwdvoor andere leeftijden en doelgroepen. Lees meer over lerenindekerk.nl of ga naar de website >>>

---
Ontmoetingszondagen

Verre Naasten

Speciale ontmoetingszondagen met buitenlandse gastpredikant!

Op de zondagen 12 en 19 mei 2019 is het mogelijk om in uw gemeente een Ontmoetingszondag met een buitenlandse gastpredikant te organiseren. Tussen 8 en 22 mei zijn namelijk zo’n 25 à 30 buitenlandse predikanten en evangelisten in Nederland, voor de Internationale Conferentie van Verre Naasten, Hogeschool Viaa en de TU Kampen. De buitenlandse predikanten gaan graag voor in Nederlandse diensten. Dit biedt kansen voor een reeks Ontmoetingszondagen! Dat zijn kerkdiensten die in het teken staan van verbondenheid met Gods wereldwijde kerk. Wilt u een buitenlandse predikant uitnodigen? Wilt u meer weten? Bel of mail Anja Mijnheer (Verre Naasten) op: 038 4270 412 of via: wereldwijd@verrenaasten.nl. Meer informatie >>>

---
Wereldnieuws

Evangelie & Moslims en Gave

Presentatie methode ‘Wereldnieuws’

Zaterdag 18 mei is er een trainingsdag voor kinderwerkers die betrokken zijn bij missionair kinderwerk onder migranten en vluchtelingen. De dag wordt georganiseerd door Evangelie & Moslims en stichting Gave. Het programma is gevuld met inspiratie, ontmoeting en relevante workshops. Bij de drie workshoprondes kan gekozen worden uit o.a. deze thema’s: trauma & verdriet bij kinderen, Bijbelverhalen vertellen, wereldnieuws voor moslimkinderen. Ook wordt tijdens het programma de nieuwe methode ‘Wereldnieuws’ gepresenteerd. Aanmelding >>>

In de meivakantie organiseert Evangelie & Moslims opnieuw de grote Rabita-conferentie, bedoeld voor Arabischtalige of Noord-Afrikaanse nieuwe christenen met een moslimachtergrond en hun gezinnen. Klik hier voor meer informatie.

---
Agenda

Bijbelstudiebond

Bijbelstudiedag

Wij geloven en belijden dat wij, in leven en sterven, het eigendom zijn van Jezus Christus. Dat is een mooie en troostvolle belijdenis. Is dit ook werkelijkheid in ons leven? Het lijkt er wel eens op dat we, van de wieg tot aan het graf, zelf de regie voeren over ons leven. De maakbaarheid van het leven wordt groter en groter. We mogen gebruik maken van de medische vooruitgang, maar tot hoever? De Bijbelstudiedag heeft als onderwerp: Van Christus zijn in de moderne medische Fix-it cultuur en we denken hierover na onder leiding van ds. Jan van Houwelingen (GKv Zutphen) en Ad Dees (internist Ikazia Ziekenhuis Rotterdam). Meer informatie >>>

Bent u niet in de gelegenheid om de Bijbelstudiedag bij te wonen maar wilt u het programma toch volgen, dan kan dat via Beleefmee.nl of de Facebook pagina van Beleefmee.nl

---
Agenda

Dit Koningskind

Nieuwe activiteiten in: Zwolle, Drachten, Groningen en Bunschoten

Dit Koningskind organiseert verschillende activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen. Dit voorjaar staat een aantal ontmoetingsdagen gepland voor o.a. volwassenen met autisme. Ook starten er twee nieuwe gespreksgroepen, waaronder een voor ouders van een kind met een verstandelijk beperking. Wilt u meer weten over de activiteiten van Dit Koningskind,  bezoek de agenda van deze organisatie.

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 17 april 2019

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl