GKv - Nieuwsbrief  2019-06
                                              --------------------------------------

---
Enquete

Deputaten Administratieve Ondersteuning

Enquête: hoe doet de Gkv het online?

Als GKv willen we ons graag eigentijds op internet blijven presenteren. Daarom zijn we van plan om de website www.gkv.nl grondig te vernieuwen en denken we na over uitbreiding van het gebruik van social media als Facebook, Twitter en Instagram. Voordat we hier daadwerkelijk mee aan de slag gaan, willen we echter de mening en de wensen van huidige en eventuele toekomstige gebruikers inventariseren. Wilt u meedoen aan onze online enquête (dat kan anoniem), klik dan hier of scan de QR-code. Het invullen van de enquête neemt maar een minuut of tien in beslag. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!

---
Nadere kennismaking

Deputaten Kerkelijke Eenheid

De GKv en de vGKN; een nadere kennismaking

In 2004 werd het kerkverband van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland gevormd. De GKv en vGKN groeien plaatselijk naar elkaar toe en ook landelijk worden er stappen tot samenwerking ondernomen. Hoog tijd dus om elkaar beter te leren kennen! Namens het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de GKv sprak deputaat Ave Luth met Geert Bruinsma en Berthold Bloemendal over (het ontstaan van) de samenwerking tussen beide kerkgemeenschappen. Lees meer >>>

---
Het ambt

Praktijkcentrum

Aan de slag in je ambt

Je pakt je taak als ambtsdrager op, voor het eerst of opnieuw. Je ontmoet gemeenteleden en mag met hen spreken over hun levenssituatie en hun vragen. Samen met de kerkenraad werk je aan groei in geloof en gemeente-zijn. De dynamiek van je werk in de gemeente is niet voorspelbaar en je zoekt daar een eigen weg in. Je weet je geroepen door God en zijn gemeente, maar hoe doe je het allemaal? Het Praktijkcentrum wil je graag inspireren met twee bijeenkomsten voor ambtsdragers. Lees meer >>>

---
Ontmoetingsdiensten

Verre Naasten

Ontmoetingsdiensten in mei: ook in uw kerk?

Verre Naasten organiseert al vele jaren de Internationale Conferentie (IC) waarbij predikanten en kerkleiders van partnerkerken uit het buitenland twee weken in Nederland bijeenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen over Mission. Dit jaar vindt dit plaats in Zwolle van 8 tot en met 22 mei, georganiseerd in samenwerking met de VIAA en TU Kampen. Vanuit partner- en zusterkerken zijn zo’n 30 predikanten en kerkleiders uitgenodigd om in Nederland kennis en ervaring uit te wisselen rond het thema ‘Resident aliens: What can churches contribute to the wellbeing of their society?’  
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om onze gasten op zondag 12 of zondag 19 mei te ontmoeten! Lees meer >>>

---
Zomerschool 2019

Evangelie & Moslims

Zomerschool 17-21 juni 2019

Evangelie & Moslims biedt ook dit jaar weer deze fulltime studieweek aan. Centraal staan het geloof en de leefwijze van moslims in Nederland en de vraag hoe wij als christenen voor hen een wegwijzer naar Christus kunnen zijn. Daarbij krijgt ook de apologetiek (de beargumenteerde verdediging van het christelijk geloof) aandacht. In het programma maak je verder uitgebreid kennis met christenen met een moslimachtergrond en ga je ook met moslims in gesprek. Meer informatie en opgave >>>

---
Info Sprank

Koningskind en Sprank

Thema-avond in IJmuiden: Denken over wonen

Op dinsdag 7 mei organiseren Dit Koningskind en Sprank een thema-avond. De avond is bedoeld voor ouders en verwanten van kinderen met een verstandelijke beperking, die zich oriënteren op begeleid wonen voor hun zoon of dochter. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Petrakerk, Spaarnestraat 8 in IJmuiden. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Ouders, verwanten en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Meer informatie >>>

---
Kerkmuziek

Liturgie en kerkmuziek

Studiedagen liturgie en kerkmuziek

Gemeenteleden die genieten van zingen in een liturgische zetting maar ook voorgangers, organisten, cantors en cantorijdirigenten: komt allen kennismaken met de studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek onder professionele leiding en begeleiding. Leer en zing intensief, zoek en vind inkeer, zoek inspanning en vind ontspanning maar vind ook verbinding met gelijkgestemde liefhebbers. Deze studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek worden van di. 23 t/m vrij. 26 juli 2019 georganiseerd door het Huis van de Kerkmuziek in Centrum Bovendonk te Hoeven (NB). Meer informatie over het programma, de opzet, de prijs en de wijze van aanmelden vindt u hier.

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 9 mei 2019

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl